บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม "บางมูลนากโมเดล"

เป็นเรื่องเล่าตลอดการทำงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำงานรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนถูกนำไปขยายผลในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ http://upload.i4th.in.th/th/download.php? ... [เข้าชม 46] [โดย woodytanyax]

โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม "บางมูลนากโมเดล"

เป็นเรื่องเล่าตลอดการทำงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำงานรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนถูกนำไปขยายผลในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ http://upload.i4th.in.th/th/download.php? ... [เข้าชม 6] [โดย สราวุธ ต.]

โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม "บางมูลนากโมเดล"

เป็นเรื่องเล่าตลอดการทำงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำงานรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนถูกนำไปขยายผลในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ http://upload.i4th.in.th/th/download.php? ... [เข้าชม 3] [โดย สราวุธ ต.]

.

. [เข้าชม 5] [โดย .]

.

. [เข้าชม 7] [โดย สราวุธ ต.]

Prada Taschen Outlet, Sparen Sie bis zu 50% Rabatt.

[b][url=http://www.pradaonlinestore.top/de/]prada - täschchen.[/url][/b] [b][url=http://www.pradaonlinestore.top/de/]prada - store[/url][/b] prada - verkauf ... [เข้าชม 69] [โดย nccioniblai]

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นางอัมพาภรณ์ พุทไธสง [เข้าชม 80] [โดย Ampaporn]

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นางอัมพาภรณ์ พุทไธสง [เข้าชม 83] [โดย Ampaporn]

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 47] [โดย Ampaporn]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [เข้าชม 64] [โดย poom]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ... [เข้าชม 52] [โดย poom]

timberland män båt tillfälliga skor gula t8428 [Timberlandoutlet042] - SEK 1,202 : Timberland , timberlandonlinestop.top

[b][url=http://www.timberlandonlinestop.top/sv/]timberland rabatterade skor[/url][/b] [b][url=http://www.timberlandonlinestop.top/sv/]rabatt timberland stövlar[/url][/b] timberland boot utlopp ... [เข้าชม 110] [โดย 180]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองวิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางนภาภรณ์ บุญเย็น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 84] [โดย ครูนภาภรณ์]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองวิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางนภาภรณ์ บุญเย็น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 74] [โดย ครูนภาภรณ์]

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชุดแรงแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ชุดแรงแสนสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีวัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [เข้าชม 555] [โดย วราภรณ์]

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชุดแรงแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ชุดแรงแสนสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีวัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [เข้าชม 71] [โดย วราภรณ์]

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชุดแรงแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ชุดแรงแสนสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีวัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [เข้าชม 68] [โดย วราภรณ์]

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชุดแรงแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ชุดแรงแสนสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีวัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [เข้าชม 58] [โดย วราภรณ์]

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชุดแรงแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ชุดแรงแสนสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีวัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [เข้าชม 55] [โดย วราภรณ์]

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชุดแรงแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ชุดแรงแสนสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีวัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [เข้าชม 42] [โดย วราภรณ์]

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชุดแรงแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ชุดแรงแสนสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีวัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [เข้าชม 49] [โดย วราภรณ์]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ... [เข้าชม 72] [โดย นิรมล รอดไพ]

เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้าง และการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน อรอุมา เต็มรัมย์ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 91] [โดย อรอุมา]

เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้าง และการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน อรอุมา เต็มรัมย์ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 76] [โดย อรอุมา]