ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2548

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 57 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,656 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  โครงสร้างใดคือร่องรอยของช่องเหงือกในระยะเอ็มบริโอของคน
 
ช่องหู
ท่อยูสเตเชียน
ปอด
คอหอย
2 )  สารใดที่ไม่ใช่เอนไซม์ย่อยอาหาร
 
ทริปซิน
ไคโมทริปซิน
เอนเทอโรไคเนส
คาร์บอกซิเพปติเดส
3 )  เซลล์ในอวัยวะใดมีกิจกรรมของเอนไซม์ในวัฏจักรเครบส์สูงที่สุด
 
กล้ามเนื้อ
สมอง
ตับ
ไขกระดูก
4 )  สัตว์พวกใดมีขนาดของสมองส่วนกลางใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับส่วนของสมองทั้งหมด
 
จระเข้
หนู
ปลา
กบ
5 )  วงปีของรากเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของเนื้อเยื่อชนิดใด
ก. แคมเบียม ข. พาแรงไคมา ค. เพริไซเคิล
 
ก.
ก. และ ข.
ก. และ ค.
ก., ข. และ ค.
6 )  สาเหตุในข้อใดทำให้ "ล่อ" ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลาไม่สามารถสืบพันธุ์ได้
 
ลูกที่เกิดมาจะแท้งก่อนคลอด
ไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้
อวัยวะสืบพันธุ์ไม่เจริญ
มีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นหมัน
7 )  ข้อใดเกิดขึ้นเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสูง
ก. อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
ข. สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
ง. เลือดไหลเวียนในเส้นเลือดเพิ่มขึ้น
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก., ข. และ ค.
8 )  เมื่อมีความเข้มข้นของกรดคาร์บอนิกในเลือดสูงขึ้น ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. เพิ่มการหายใจ
ข. ขับ [<br />
{rm H}^ +  <br />
] ออกเพิ่มขึ้นทางปัสสาวะ
ค. ขับ [<br />
{rm HCO}_{^3 }^ -  <br />
] ออกทางปัสสาวะ
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก., ข. และ ค.
9 )  สิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสาหร่ายเกลียวทอง
 
นอสตอก อะนาบีนา
สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายไฟ
สไปโรไจลา สาหร่ายสีแดง
คลอเรลลา อะนาบีนา
10 )  การสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวโพดและทานตะวันแตกต่างกันในข้อใด
ก. ผลิตภัณฑ์ตัวแรกจากการตรึง [
{rm CO}^{rm 2} 
]
จากบรรยากาศ
ข. สารที่ใช้ในการตรึง [
{rm CO}^{rm 2} 
]
ค. เซลล์ที่ใช้ในการตรึง [
{rm CO}^{rm 2} 
]
จากบรรยากาศ
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก., ข. และ ค.
11 )  การกำหนด "ปัญหา" สำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวข้องกับความสามารถในข้อใด
ก. การสังเกตอย่างรอบคอบ
ข. การตั้งคำถามจากสิ่งที่เกิดขึ้น
ค. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเพิ่มเติม
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก., ข. และ ค.
12 )  การรณรงค์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มารับวัคซีนโปลิโอเพื่อให้เด็กสร้างภูมิคุ้มกันแบบใด
ก. ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด
ข. ภูมิคุ้มกันจำเพาะ
ค. ภูมิคุ้มกันก่อเอง
ง. ภูมิคุ้มกันรับมา
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. และ ง.
13 )  สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความใกล้ชิดกันมากที่สุด
 
ยีสต์ เห็ด รา
พารามีเซียม อะมีบา วอลวอกซ์
พลาสโมเดียม ไดอะตอม ยูกลีนา
สาหร่ายเกลียวทอง เคลป์ ซาร์แกสซัม
14 )  จากคำพังเพย "ดินดีเพราะป่าปรก หญ้ารกเพราะเสือยัง" มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางชีววิทยาในข้อใด
 
ห่วงโซ่อาหาร
ภาวะที่พึ่งพากัน
การถ่ายทอดพลังงาน
สังคมของสิ่งมีชีวิต
15 )  น้ำมันพืชในข้อใดไม่พบกรดไลโนเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย
 
น้ำมันรำ
น้ำมันถั่วเหลือง
น้ำมันข้าวโพด
น้ำมันมะพร้าว
16 )  อวัยวะคู่ใดที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
 
ตับ ตับอ่อน
ตับ ลำไส้เล็ก
ตับอ่อน กระเพาะอาหาร
ตับอ่อน ลำไส้เล็ก
17 )  สามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกสาวและลูกชายตาปกติ ต่อมาลูกสาวไปแต่งงานกับชายคนหนึ่ง มีลูกชายสองคน คนหนึ่งตาบอดสี อีกคนหนึ่งตาปกติ จีโนไทป์ของสามีภรรยา (พ่อแม่คู่แรก) น่าจะเป็นแบบใด (C = ตาปกติ c = ตาบอดสี)
 
[
{rm X}^{rm c} {rm Y X}^{rm C} {rm X}^{rm C} 
]
[
{rm X}^{rm C} {rm Y X}^{rm C} {rm X}^{rm c} 
]
[
{rm X}^{rm c} {rm Y X}^{rm c} {rm X}^{rm c} 
]
[
{rm X}^{rm C} {rm Y X}^{rm C} {rm X}^{rm c} 
]
18 )  "แช่ต้นผักกะสังในถ้วยแก้วที่่มีสารละลาย A B C และ D ถ้วยละ 3 ต้น ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง พบว่า ต้นกะสังที่แช่ในสารละลาย C แสดงอาการเหี่ยวช้ากว่าต้นกะสังในถ้วยแก้วอื่น" สารละลาย C ควรจะเป็นสารใด
 
น้ำนม
น้ำอ้อย
น้ำมะพร้าว
น้ำข้าว
19 )  ฮอร์โมนในข้อใดมีผลทำให้เกิดการแตกกิ่งก้านใหม่จากต้นตอพืชที่ถูกตัดต้นทิ้งไป
 
จิบเบอเรลลิน
ออกซิน
ไซโทไคนิน
เอทีลีน
20 ) 

ถ้าใส่สารพิษที่ทำให้โปรตอนรั่วไหลออกมาจากไมโทคอนเดรีย จะมีผลต่อกระบวนการใดของไมโทคอนเดรีย

ก. ฟอสโฟริเลชัน

ข. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน

ค. การผลิตน้ำ

 

ก.

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ก., ข. และ ค.

21 )  คลอโรฟีลล์ และ แคโรทีนอยด์จะพบที่ใด
ก. เยื่อหุ้มของคลอโรพลาสต์
ข. เยื่อไทลาคอยด์
ค. สโตรมา
 
ก.
ข.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
22 )  เซลล์ใช้กลไกในข้อใดลำเลียงแอนติบอดีออกนอกเซลล์
ก. เอกโซไซโทซิส
ข. การแพร่แบบฟาซิลิเทต
ค. การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก., ข. และ ค.
23 )  เพศชายเมื่อผ่าตัดต่อมหมวกไตออก จะทำให้ขาดฮอร์โมนชนิดใด
ก. คอร์ตอซอล
ข. แอลโดสเตอโรน
ค. เทสโทสเทอโรน
ง. เอพิเนฟริน
 
ก. ข. และ ค.
ก. ข. และ ง.
ข. ค. และ ง.
ก. ค. และ ง.
24 )  การฝังตัวในมดลูกของเอ็มบริโอคนและการเกิดเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ เกิดขึ้นในเอ็มบริโอระยะใด
 
มอรูลา บลาสทูลา
มอรูลา แกสทรูลา
บลาสทูลา แกสทรูลา
แกสทรูลา บลาสทรูลา
25 )  ข้อใดมีความสัมพันธ์ต่างกับข้ออื่น
 
ปลาฉลาม : เหาฉลาม
หนอมผีเสื้อ : นกฮูก
นกเหยี่ยว : หนูนา
หยาดน้ำค้าง : แมลง
26 )  ชายปกติแต่งงานกับหญิงที่เป็นโรคฮีโมฟีเลีย มีบุตรชาย 2 หญิง 2 เป็นปกติ บุตรชายคนหนึ่ง แต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะของโรคนี้ บุตรที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคนี้เท่าใด
 
ชาย 50% หญิง 50%
ชาย 50% หญิง 0%
ชาย 25% หญิง 25%
ชาย 25% หญิง 0%
27 )  ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยทั่วไปขณะที่มีการปฏิสนธิ กระบวนการสร้างไข่อยู่ในระยะใด
 
เซลล์ฟอลลิเคิล
โอโอไซต์ระยะแรก
โอโอไซต์ระยะที่สอง
โอโอโกเนียม
28 )  พืชในข้อใดมีความแตกต่างจากพืชในข้ออื่นมากที่สุด
 
แหน
แหนแดง
ผักแว่น
จอกหูหนู
29 )  ไดอะแกรมแสดงวิถีของกระแสประสาทในปฏิกิริยารีเฟลกซ์ ดังนี้
(1) หน่วยรับความรู้สึก → (2) → (3) → (4) หน่วยปฏิบัติงาน
ข้อใดอธิบายไม่ถูกต้อง
 
ส่วนที่ 1 ต้องมีตัวเซลล์ของเซลล์ประสาท
ส่วนที่ 2 จัดอยู่ในระบบประสาทรอบนอก
ส่วนที่ 3 จัดอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง
ส่วนที่ 4 ส่วนมากเป็นกล้ามเนื้อหรือต่อมต่าง ๆ
30 )  ข้อใดเป็นปัญหาระยะยาวที่จะเกิดตามมาหลังจากการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ
 
การบุกรุกของวัชพืชน้ำบนบก
พืชมีการปรับโครงสร้างภายใน
การสะสมของเกลือในดิน
การพังทลายของดิน
31 )  การเคลื่อนไหวของขาแมลงมีลักษณะแตกต่างกับการเคลื่อนที่ของสัตว์ชนิดใด
 
ไส้เดือน ปลา
ดาวทะเล แมงกะพรุน
ไส้เดือน ปลา ดาวทะเล
ปลา ดาวทะเล แมงกระพรุน
32 )  จำนวนนิวเคลียสของละอองเรณูของพืชมีดอกโดยทั่วไปเมื่อตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแล้วจะมีจำนวนเท่าใด
 
1 นิวเคลียส
2 นิวเคลียส
3 นิวเคลียส
4 นิวเคลียส
33 )  ในกระบวนการหายใจที่ใช้น้ำตาลกลูโคส การผลิต [
{rm CO}_{^{rm 2} } 
] มีโอกาสเกิดขึ้นตรงบริเวณใด
ก. เมทริกซ์
ข. ไซโทซอล
ค. เยื้อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. ข. และ ค.
34 )  กระเพาะอาหารส่วนใดของสัตว์เคี้ยวเอื้องที่อาหารที่กินเข้าไปวนเวียนผ่านบ่อยครั้งที่สุด
 
เรติคิวลัม
อะโบมาซัม
โอมาซัม
รูเมน
35 )  ถ้าต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในไร่ที่ปลูกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ควรผสมจุลินทรีย์ชนิดใดลงไปในปุ๋ย
 
ไรโซเบียม
ออสซิลลาตอเรีย
สเตรปโตมัยซิส
อะโซโตแบคเตอร์
36 )  กิจกรรมในข้อใดเกี่ยวข้องกับโปรตีนที่อยู่ในเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรีย
ก. ลำเลียงอิเล็กตรอน
ข. การผลิตสารพลังงานสูง
ค. การควบคุมการผ่านเข้า-ออกของสารบางชนิด
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. ข. และ ค.
37 )  เซลล์ประสาทชนิดใดที่อาจพบอยู่นอกระบบประสาทส่วนกลาง
ก. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก
ข. เซลล์ประสาทสั่งการ
ค. เซลล์ประสาทประสานงาน
 
ก.
ข.
ก. และ ข.
ก. ข. และ ค.
38 )  สัตว์ในข้อใดควรนำมาตรวจสอบหาปริมาณโลหะในร่างกายที่ได้รับมาจากโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในบริเวณปากน้ำ
 
ปลาตีน
ปูทะเล
หอยแมลงภู่
นกกินปลา
39 )  ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นบนเยื่อของไมโทคอนเดรีย
ก. ออกซิเจนรับอิเล็กตรอน และโปรตอน
ข. มีการผลิต ATP โดบมีการลำเลียงแบบใช้พลังงาน
ค. ของเหลวภายในออร์แกเนลล์มีความเป็นกรดลดลง
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. ข. และ ค.
40 )  ตั๊กแตนและแมงมุม มีโครงสร้างสำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สในข้อใดแตกต่างกัน
ก. ท่อลม ข. ช่องหายใจ ค. ถุงลม
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. ข. และ ค.
41 )  ถ้าคนและกบไปอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ 15°C จะมีอัตราการหายใจดังข้อใด
 
คน ลด, กบ ลด
คน เพิ่ม, กบ เพิ่ม
คน ลด, กบ เพิ่ม
คน เพิ่ม, กบ ลด
42 )  ไฮดรากับพลานาเรียมีโครงสร้างใดที่เหมือนกัน
ก. ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด
ข. มีลำตัวแบนยาว
ค. มีนีมาโทซิสต์
ง. มีปากแต่ไม่มีทวารหนัก
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ก. และ ง.
43 )  เอนไซม์ของไลโซโซมของเซลล์สัตว์ชั้นสูง ทำหน้าที่ตามข้อใด
ก. ย่อยอาหาร
ข. ย่อยสิ่งแปลกปลอม
ค. ย่อยสลายออร์แกเนลล์ที่เสื่อมสภาพ
ง. ย่อยสลายเซลล์ที่ตาย
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ก. ข. ค. และ ง.
44 )  ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสงเป็นตัวกระตุ้นแบบไม่มีเงื่อนไข
ก. มีผีเสื้อกลางคืนบินเข้าหาแสงไฟ
ข. แมลงสาบวิ่งหนีทันทีเมื่อเปิดไฟ
ค. ปลาว่ายน้ำโดยหันหลังเข้าหาแสง
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. ข. และ ค.
45 )  ถ้าสารละลายในใบมีความเข้มข้นน้อยกว่าในราก การลำเลียงน้ำจากรากไปยังใบจะเป็นอย่างไร
 
หยุด เพราะแรงดันรากมีไม่เพียงพอ
เป็นปกติตราบเท่าที่สารละลายในรากเข้มข้นมากกว่าสารละลายในดิน
เป็นปกติเนื่องจากมีอัตราการคายน้ำเพิ่มขึ้น
เป็นปกติเนื่องจากพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง
46 )  เซลล์ที่อยู่รอบช่องแกสโทรวาสคิวลาร์ของไฮดราทำหน้าที่ใด
ก. สร้างเอนไซม์
ข. สร้างฟูดแวคิลโอล
ค. สร้างนีมาโทซิสต์
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. ข. และ ค.
47 )  การผลิต [
{rm CO}_{^{rm 2} } 
]
จากกระบวนการหายใจ อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนใด
ก. ไกลโคลิซิส
ข. กระบวนการหมักแอลกอฮอล์
ค. การสร้างแอซิทิลโคเอนไซม์เอ
ง. วัฏจักร์เครบส์
 
ก. และ ข.
ข. และ ง.
ก. ข. และ ง.
ข. ค. และ ง.
48 )  การหยุดรถเมื่อมีหรือคิดว่ามีสิ่งกีดขวาง จัดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ใด
 
การใช้เหตุผล
แฮบบิชูเอชัน
การมีเงื่อนไข
การลองผิดลองถูก
49 )  ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเชื้อรา
ก. น้ำปลา น้ำส้มสายชู
ข. เต้าเจี้ยว เนยแข็ง
ค. สาโท ข้าวหมาก
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
50 )  สามีภรรยาคู่หนึ่ง สามีมีเลือดหมู่ [{rm Rh}^{rm  - } ] และหมู่ O ภรรยามีเลือดหมู่ [{rm Rh}^{rm  + } ] และหมู่ AB โอกาสที่ลูกของสามีภรรยาคู่นี้ จะมีเลือดหมู่ [{rm Rh}^{rm  - } ] และหมู่ A มีประมาณร้อยละเท่าใด
 
12.5
25
50
75
51 )  จากการสำรวจประชากรกลุ่มหนึ่งที่สมดุล พบความถี่ของยีนส์เด่น R ที่ควบคุมลักษณะห่อลิ้นได้เท่ากับ 0.6 ประชากรกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนคนที่ห่อลิ้นได้และห่อลิ้นไม่ได้ตามลำดับเท่าใด
 
60 : 40
36 : 64
84 : 16
80 : 20
52 )  วาสคิวลาร์แคมเบียม พบในอวัยวะใด และมีฮอร์โมนชนิดใดกระตุ้นการแบ่งเซลล์
 
รากและลำตุ้น, ฮอร์โมนไซโทไคนิน
รากและลำตุ้น, ฮอร์โมนไซโทไคนินออกซิน
ใบ รากและลำตุ้น, ฮอร์โมนไซโทไคนิน
ใบ รากและลำตุ้น, ฮอร์โมนออกซินและไซโทไคนิน
53 )  สารในข้อใดที่ท่อของหน่วยไตดูดกลับคืนสู่เส้นเลือดฝอยที่ปกคลุมหน่วยไต แต่พบในน้ำปัสสาวะในปริมาณมากกว่า
ก. โปรตีน ข. กลูโคส ค. โซเดียม ง. คลอไรด์
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ก. และ ง.
54 )  ข้อใดไม่ได้เกิดจากการชักนำหรือกระตุ้นจากออกซิน
ก. การออกดอกของสับปะรด
ข. การแตกแขนง - กิ่งด้านข้าง
ค. การแบ่งเซลล์และการเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. ข. และ ค.
55 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงสารแบบเอกโซไซโทซิส
ก. ใช้พลังงานจากกระบวนการหายใจ
ข. ทำให้พื้นที่ของเยื่อหุ้มเซลล์เปลี่ยนแปลงไป
ค. การเคลื่อนที่ของถุงบรรจุสารอาศัยไซโทสเกเลตอน
 
ก.
ข.
ก. และ ข.
ก. ข. และ ค.
56 )  ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การทำงานร่วมกันของระบบแสง I และระบบแสง II มีผลอย่างไร
ก. รีดักชันของ [<br />
{rm NADP}^{rm  + } <br />
]<br />
ข. เพิ่มจำนวนโปรตอนภายในไทลาคอยด์
ค. การสร้าง ATP
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. ข. และ ค.
57 )  พืชในทะเลทรายส่วนมากไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดีในช่วงเที่ยงวันเนื่องจากสาเหตุใด
 
ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการปฏิกิริยาต้องการแสง
เอนไซม์บางชนิดถูกยับยั้งการทำงานเนื่องจากอุณหภูมิสูง
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์แพร่เข้าสู่เซลล์ได้น้อยมาก
ผลิต ATP ได้น้อยมาก เนื่องจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนถูกยับยั้ง