การสอบนานาชาติรอบแรกง่ายง่ายค่า

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,436 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ถ้าตัวอักษรต่างต่างคือเลขโดด M+N+Eเท่ากับเท่าไร
ถ้า N
+
M
=
ME
 
15
11
16
10
8
2 )  1/6ของจำนวนหนึ่งเท่ากับเก้าแล้ว1%ของจำนวนนั้นเท่ากับเท่าไร
 
0.02
0.54
0.18
1.11