ข้อสอบทบทวนคณิต ม.ต้น (เตรียมเข้าม.4 )

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,164 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  1.aคูณกับ 8 เป็นจำนวนคู่แล้วข้อใดถูกต้อง
 
a เป็นจำนวนคู่
a เป็นจำนวนคี่
a คูณกับจำนวนคี่ได้จำนวนคี่
a เป็นจำนวนเต็มใดๆ