คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 เข้า ม.4

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,364 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  จงหาค่าของ 2+8+14+20+26+32+.....+116+122
 
1203
1204
1302
1402
2 )  คนแจวเรือจ้างไป 48 ไมล์ แล้วแจวกลับที่เดิมกินเวลา 14 ชั่วโมง ปรากฎว่าแจวเรือตามน้ำ 4 ไมล์ กินเวลาเท่ากับแจวเรือทวนน้ำ 3 ไมล์ ดังนั้นกระแสน้ำไหลชั่วโมงละกี่ไมล์
 
0.5 ไมล์
1 ไมล์
1.2 ไมล์
1.5 ไมล์
3 )  จำนวนนับที่หาร 12544 ลงตัวมีกี่จำนวน
 
25 จำนวน
26 จำนวน
27 จำนวน
28 จำนวน
4 )  ต้องเติมน้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 30% จำนวนกี่ลิตรลงไปในน้ำเค็ม 40 ลิตร ที่มีเกลืออยู่ 12% จึงจะได้น้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 20%
 
30 ลิตร
32 ลิตร
35 ลิตร
40 ลิตร
5 )  A และ B เริ่มต้นจากที่เดียวกัน, A เดินด้วยอัตราเร็ว 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง, B เดินด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง, B ออกเดินทางก่อน A 3 ชั่วโมง, A จึงออกเดินตาม B, A เดินทางทัน B เมื่อ A ใช้เวลากี่ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
6 )  กำหนดข้อมูล -5, -2, 0, 10, 17, 22 ข้อใดสรุปเท็จ
 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลคือ 7
ค่ามัธยฐานของข้อมูลเป็น 5
ฐานนิยมของข้อมูลเป็น 0
ถ้านำ 2 ไปบวกกับข้อมูลทุกตัว จะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 9
7 )  ผลบวกของจำนวนคู่สามจำนวนที่เรียงติดต่อกันมีค่าอยู่ระหว่าง 30 และ 90 ผลบวกของจำนวนคู่สามจำนวนที่มีค่ามากที่สุด มีค่ามากกว่าผลบวกของจำนวนคู่สามจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดอยู่เท่าใด
 
32
36
45
48
8 )  จงหาค่าของ x ถ้าความยาวของด้านของสามเหลี่ยมเป็น 2x, ( x – 1 ) และ 5 ตามลำดับ
 
1 < x < 3
1 < x < 2
2 < x < 4
2 < x < 3
9 )  ค่าเฉลี่ยของอายุคนกลุ่มหนึ่งเป็น 40 ถ้าอายุโดยเฉลี่ยของผู้ชายเป็น 50 ปี และอายุโดยเฉลี่ยของผู้หญิงเป็น 35 ปี อัตราส่วนของจำนวนผู้หญิงต่อจำนวนผู้ชายเป็นเท่าใด
 
4 : 3
3 : 2
3 : 1
2 : 1
10 )  ชายสามคน ขึ้นตึก 5 ชั้น โดยใช้ลิฟท์ จงหาความน่าจะเป็นที่ชายทั้งสามคนนี้ จะออกจากลิฟต์โดยไม่ซ้ำกัน
 
0.25
0.32
0.48
0.64