อัตราส่วน ร้อยละ

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,385 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ใช้ข้อมูลส่วนผสมต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อที่ 1 - 5

ในการชงกาแฟเลี้ยงแขกงานหนึ่ง ใช้สูตรการชงกาแฟดังนี้
น้ำร้อน 20 ลิตร
กาแฟ 8,000 กรัม
ครีมเทียม 6,000 กรัม
น้ำตาล 5,500 กรัม

จากส่วนผสมต่อไปนี้ จงเขียนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำของ น้ำตาล ต่อ กาแฟ
 
8000 : 55OO
5500 : 8000
55 : 8
16 : 11
11 : 16
2 )  จงเขียนอัตราส่วนระหว่าง น้ำร้อน ต่อ น้ำตาล ต่อ ครีมเทียม เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ
 
2 ลิตร : 550 : 600
600 กรัม : 550 กรัม : 2 ลิตร
1 ลิตร : 225 กรัม : 300 กรัม
1 ลิตร : 225 : 300
1 : 225 : 300
3 )  ถ้าต้องการชงกาแฟสำหรับเลี้ยงแขก 500 คน โดยต้องใช้น้ำร้อน 120 ลิตร ต้องใช้กาแฟ และ น้ำตาล อย่างละเท่าไร
 
กาแฟ 8,000 กรัม
น้ำตาล 5,500 กรัม
กาแฟ 8,000 กรัม
น้ำตาล 6,000 กรัม
กาแฟ 80 กรัม
น้ำตาล 55 กรัม
กาแฟ 48,000 กรัม
น้ำตาล 33,000 กรัม
กาแฟ 40,000 กรัม
น้ำตาล 27,500 กรัม
4 )  ถ้าต้องเตรียมส่วนผสมระหว่างกาแฟ น้ำตาล และครีมเทียม ใหม่เป็น 2:3:2
โดยการเตรียมครั้งนี้ใช้กาแฟไป 400 กรัม จะใช้ น้ำตาลมากหรือน้อยกว่าการเตรียมด้วยสูตรเดิมเท่าไร
ถ้าหากใช้ปริมาณกาแฟเท่ากัน
 
สูตรใหม่ใช้น้ำตาลมากกว่า 325 กรัม
สูตรใหม่ใช้น้ำตาลน้อยกว่า 325 กรัม
สูตรใหม่ใช้น้ำตาลมากกว่า 600 กรัม
สูตรใหม่ใช้น้ำตาลมากกว่า 275 กรัม
สูตรใหม่ใช้น้ำตาลน้อยกว่า 275 กรัม
5 )  สมใจกับสมคิด ต้องการชงกาแฟเอง โดยใช้สูตรเป็น กาแฟ ต่อ ครีมเทียม ต่อน้ำตาล ดังนี้
สมใจ 2 : 3 : 1
สมคิด 1 : 2 : 2
สมใจใช้ครีมเทียมมากหรือน้อยกว่าสมคิด
ถ้าทั้งสองคนผสมกาแฟตามสูตรของตัวเองได้น้ำหนักรวมคนละ 60 กรัมเท่ากันพอดี
 
สมใจใช้ครีมเทียมมากกว่าสมคิด 24 กรัม
สมใจใช้ครีมเทียมมากกว่าสมคิด 6 กรัม
สมใจใช้ครีมเทียมมากกว่าสมคิด 30 กรัม
สมใจใช้ครีมเทียมน้อยกว่าสมคิด 24 กรัม
สมใจใช้ครีมเทียมน้อยกว่าสมคิด 6 กรัม