ชีววิทยา entrance บทที่ 3

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
จำนวน : 71 ข้อ ผู้เข้าชม : 10,395 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

การขาดวิตามินชนิดใดจึงจะทำให้เส้นเลือดเปราะ

 

 

C, E F, K  

 

B12, E 

F, D

2 ) 

การหมักหลักการที่ใช้ในการผลิตสุรา  โดยกระบวนการแบบใด

 

 

ใช้ยีนส์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเมทิลแอลกอฮอล์

 

ใช้ยีนส์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์

ใช้ราเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์

ใช้ราเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์

3 ) 

จากการทดลองต่อไปนี้

    หลอดที่ 1 ใส่น้ำอ้อย 1 ช้อนตวง

    หลอดที่ 2 ใส่น้ำผึ้ง 1 ช้อนตวง

    หลอดที่ 3 ใส่ข้าวโพดต้มที่เคี้ยวให้ละเอียดก่อน 1 ช้อนตวง

    หลอดที่ 4 ใส่ข้าวสุกบดละเอียด 1 ตวง

เติมสารละลายเบเนดิกต์ลงในหลอดทดลองทุกหลอดหลอดละ 3 มิลลิลิตร  แล้วนำหลอดทดสอบทั้งหมดนี้มาต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 1-2 นาที  จึงนำมาตรวจผล  หลอดทดสอบใดควรเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์

 

 

หลอดที่ 1 และ 2

 

หลอดที่ 2  และ 3

 

หลอดที่ 1 และ 3

หลอดที่ 3 และ 4

4 ) 

ร่างกายในระหว่างแข่งขันกีฬา 5 ประเภทใดที่มีอัตราการหายใจมากที่สุดและน้อยที่สุด

 

 

เทนนิส และ กอล์ฟ  

 

จักรยาน และ เทนนิส

วิ่ง 800 เมตร และ กอล์ฟ  

จักรยาน และ เดินเร็ว

5 ) 

วิตามินชนิดใดที่ร่างกายต้องการน้อยที่สุดในแต่ละวัน 

 

B

 

B 

B5 

6 ) 

เซลล์ที่มีชีวิตสามารถสังเคราะห์โปรตีนเองได้จากคำสั่งของ DNA แต่มนุษย์เรายังต้องรับประทานโปรตีนให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเพราะเหตุใด 

 

เซลล์สังเคราะห์โปรตีนได้ในปริมาณไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย

เซลล์สังเคราะห์โปรตีนได้ไม่ครบทุกชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญของร่างกาย

โปรตีนที่เซลล์สังเคราะห์ขึ้นเองจะไม่เข้าสู่วัฏจักรเครบส์เพื่อสร้างพลังงาน

เซลล์ต้องการวัตถุดิบที่จำเป็นบางอย่างมากโปรตีนที่รับประทานเข้าไปเพื่อใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนของตัวเอง

7 ) 

โรคชนิดหนึ่งของเด็กวัยแรกเกิด  มีอาการตัวเขียวและตายเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน เพราะเม็ดโลหิตแดงแตก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมอง  โรคนี้สามารถป้องกันและลดอัตราการตายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้วิตามินชนิดหยด  รับประทานเมื่อแรกเกิดวิตามินนั้นคืออะไร 

 

ไพริดอกซิน 

แอลฟาฟิลโลควิโนน   

กรดแอสคอร์บิก

แอลฟาโทโคฟีรอล

8 ) 
อาหาร

พลังงาน (กิโลแคลอรี / 100 กรัม) โปรตีน (กรัม / 100 กิโลแคลรี)
นมสด

ข้าวสวย

ปลาทู
65

360

924
7

3

25

อาศัยข้อมูลจากตารางข้างต้น ถ้านาย ก รับประทานข้าวสวย 250 กรัม กับปลาทู 200 กรัม และดื่มนมสด 200 กรัม  นาย ก จะได้รับพลังงานกี่กิโลแคลอรี  และได้รับโปรตีนประมาณกี่กรัมเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด 

 

ได้พลังงาน 1,340 กิโลแคลอรี  และได้รับโปรตีน 350 กรัม

 

ได้พลังงาน 2,870  กิโลแคลอรี  และได้รับโปรตีน 490 กรัม

ได้พลังงาน 2,780  กิโลแคลอรี  และได้รับโปรตีน 940 กรัม

ได้พลังงาน 1,430 กิโลแคลอรี  และได้รับโปรตีน 530 กรัม

9 ) 

ตาหลักสากล  คนต้องการอาหารโปรตีน  ไขมันและแป้งรวมกันประมาณ 2,800 กิโลแคลอรีต่อวัน แต่อาหาร  พวกไขมัน  ไม่ควรกิน  ประมาณกี่กิโลแคลอรีต่อวัน 

 

600  

 

720 

840

980

10 ) 

ทดลองเลี้ยงหมูตัวผู้ที่เพิ่มหย่านมและมีขนาดเท่าๆ กัน  จำนวน 4 กลุ่ม  โดยให้กินอาหารต่างกัน  ตามสูตร 4 สูตร  (อัตราส่วนโดยน้ำหนัก) เป็นเวลา 28 วัน

    กลุ่มที่ 1 ข้าว : ถั่วเหลือง : ไขมัน = 60:15:20

    กลุ่มที่ 2 ข้าว : ถั่วเหลือง : งา = 10:15:15

    กลุ่มที่ 3 ข้าว : ปลาป่น : ไขมัน = 10:15:8

    กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มควบคุมโดยให้กินนมตลอดเวลาเมื่อวัดปริมาณไนโตรเจนที่ไปสะสมในร่างกายหมูกลุ่มใดจะมีไนโตรเจนสะสมน้อยที่สุด

 

 

กลุ่ม 1   

 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

11 ) 

เมล็ดถั่วลิสงที่มีน้ำหนักเท่ากับเมล็ดข้าวโพด  การให้พลังงานจะเป็นไปตามข้อใด

 

ให้พลังงานใกล้เคียงกัน  เพราะมีปริมาณไขมันเท่าๆ กัน

เมล็ดถั่วลิสงให้พลังงานมากกว่า  เพราะมีไขมันมากกว่า

เมล็ดถั่วลิสงให้พลังงานมากกว่า  เพราะมีโปรตีนมากกว่า

เมล็ดข้าวโพดให้พลังงานมากกว่า  เพราะมีคาร์โบไฮเดรตมากกว่า

12 ) 

พืชนำของเสียจากกระบวนการการขับถ่ายของสัตว์เพื่อสร้างสิ่งใด

 

 

โปนตีน

 

ไขมัน

คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต

13 ) 

สาร ก ----> ดินประสิวเข้มข้น ----> จุ่มในน้ำเดือด ----> สารละลายแอมโมเนีย ---->สีเหลือง

      สาร ข ----> ไอโอดีน ----> สีน้ำเงินดำ

      สาร ค ----> สารละลายเบเนดิกต์ ----> ลนไฟ ----> สีส้มแดง

      สาร ง ----> สารละลายเบเนดิกต์ ----> ลนไฟ ----> สีฟ้าอมเขียว (ขุ่น)

จากปฏิกิริยาของสารทั้ง 4 อย่าง สารมดที่ร่างกายมนุษย์ใช้เป็นแหล่งพลังงานสุดท้าย 

 

สาร ก 

 

สาร ข 

สาร ค 

สาร ง

14 ) ตารางผลกการทดลองนี้  แสดงผลเป็นอย่างไร 

 

หลอดที่ 1 แสดงปฏิกิริยาระหว่างน้ำแป้งกับน้ำย่อยมากที่สุด

เวลาที่เหมาะสมในการทดสอบแป้งคือ 10 นาที

น้ำแป้งสามารถถูกไฮโดรไลซิสหมดภายใน 15 นาที

ประสิทธิภาพของน้ำย่อยเป็นสัดส่วนผกผันกับเวลา

15 ) 

แร่งธาตุใดที่ผู้หญิงต้องการมากกว่าผู้ชาย 

 

แคลเซียม

 

ฟอสฟอรัส 

แมกนีเซียม  

เหล็ก

16 ) 

วิตามินบีคอมเพล็กซ์พวกใดที่ช่วยป้องกันโรคเลือดจาง  อ่อนเพลียและผิดปกติของ proteinmetabolism 

 

B1 B2 B12

B2 B6 กรดโฟลิก   

B1 B6 B12

B2 B5 กรดโฟลิก

17 ) 

คนที่มีน้ำหนัก 55 กิโลกรัม  ควรจะมีโปรตีนในร่างกายประมาณเท่าใด

 

 

12.5 กก

 

10 กก

7.5 กก

5กก

18 ) 

อาหารสะอาดได้แก่อาหารที่มีคุณสมบัติเช่นไร 

 

ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ใดๆ เจือปน

 

ปริโภคแล้วไม่ทำให้เกิดโรค

ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และสิ่งที่ไม่ต้องการเจือปน

บริโภคแล้วไม่ทำให้เกิดโรคและปราศจากสิ่งที่ไม่ต้องการเจือปน

19 ) 

เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนเมล็ดงาที่บดละเอียด  สารละลายดังกล่าวจะเป็นอย่างไร

 

ไม่เปลี่ยนสี 

เปลี่ยนเป็นสีดำ

เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำ 

เปลี่ยนสีน้ำเงิน

20 ) 

ผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดจะมีโอกาสขาดวิตามินชนิดใดมากที่สุด

 

 

B

B6

B5 

B12

21 ) 

สาหร่ายพวกใดที่เหมาะสมที่จะนำมาเลี้ยงในอุตสาหกรรมผลิตโปรตีนเซลล์เดียว

 

 

ไดอะตอม  คลอเรลลา  ซีนีเดสมัส  

 

ซีนีเดสมัส  สไปรูไลนา  คลอเรลลา

ครูโอคอกคัส  คลอเรลลา  สไปรูไลนา

แคลมิโดโมแนส  ไดอะตอม  ซีนีเดสมัส

22 ) 

สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารใดที่เหมือนกันทั้งในคนและในหมู 

 

เฮโมโกบิน, แอซิติลโคเอนไซม์เอ, ไทรอกซิน

ไซโทโครม, เฮโมโกลบิน, อินซูลิน

กรดไพรูวิก, ไทรอกซิน, แอลซิติลโคเอนไซม์เอ 

อินซูลิน, กรดไพรูวิก, ทริปซิน

23 ) 

ข้อมูลในตารางข้อใดที่แสดงอาการที่ขาดแร่ธาตุได้อย่างถูกต้องข้อ ขาดธาตุเหล็ก ขาดแคลเซียม ขาดไอโอดีน ขาดฟลูออรีน


กระดูกเปราะ

โลหิตจาง

กระดูกเปราะ

โลหิตจาง
โลหิตจาง

Rickets

เลือดแข็งตัวช้า

Rickets
คอหอยพอก

เลือดออกตามไรฟัน

โลหิตจาง

คอหอยพอก
เลือดออกตามไรฟัน

คอหอยพอก

Rickets

ฟันผุ 

 

ก 

 

ข   

ค 

24 ) 


ความต้องการประจำวัน ผู้ชายปกติ ก. ข. ค. .
พลังงาน (Kcal)

ข้าว (กรัม)

โปรตีน (กรัม)

เหล็ก (มิลลิกรัม)

แคลเซียม (กรัม)

วิตามิน D(I.U.)
2,700

410

90

10

07

-
800

-

30

5

0.9

750
1,500

180

58

10

0.7

-
2,300

340

75

10

0.1

-
2,500

374

83

12.5

1.4

550

ตารางข้างบนแสดงความต้องการพลังงานอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นแต่ละวันของผู้ชายปกติเปรียบเทียบกับค่าในคอลัมน์ ก, ข, ค, และ ง ต้องการทราบว่าเด็กเก้าขวบ หญิงปกติ  และหญิงตั้งครรภ์  จะมีความต้องการสารเหล่านี้ตรงกับข้อใดตามลำดับ 

 

ก. ค. ง.

 

ข. ค. ง.  

ก. ข. ง. 

ข. ง. ค.

25 ) 

เมื่อทดสอบน้ำมะนาวด้วยแถบทดสอบน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานจะไม่เปลี่ยนสี  1แต่เมื่อไปทดสอบด้วยน้ำยาเบดิกต์จะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียว  ข้อใดเป็นคำตอบที่ได้จากการทดสอบน้ำตาลในน้ำมะนาว

 

 

น้ำมะนาวไม่มีมอโนแซ็กคาไรต์  

น้ำมะนาวมีฟรักโทส

น้ำมะนาวมีกลูโคส   

น้ำมะนาวมีซูโครส

26 ) 

ชื่อในข้อใดที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด 

 

ไอโอดีน, ไทรอกซิน, ต่อมใต้สมอง

 

ตับ, น้ำดี, อินซูลิน

พาราไทรอยด์, วิตามินดี, แคลซิโทนิน  

ออกซิโทซิน, โฮโพทาลามัส, มดลูก

27 ) 

สูตรโครงสร้างของ lysine จะแตกต่างจากสูตรข้างบนที่ตำแหน่งใด


 

 

ก     

ข  

28 ) 

ถ้าเผาน้ำตาล  1 กรัม สามารถทำให้น้ำ 500 กรัม มีอุณหภูมิ 7oC น้ำตาล 1 กรัมที่เผานั้นจะให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี 

 

1.75   

 

3.5     

5  

7

29 ) 

ถ้าใส่สารละลายกลูโคสที่ติดสลายด้วย C14 ให้กับยีสต์ในหลอดทดลอง  เมื่อนำไปตรวจในเวลาต่อมาจะพบว่า C14 ในสารใด

 

C2H4O3

CH3OH 

C3H6O3

C2H5OH

30 ) 

ผู้ที่ขาดวิตามิน K เลือดจะแข็งตัวช้ามาก  เป็นเพราะเหตุใด 

 

ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดน้อย

ตับสร้างโพรทรอมบินน้อย

เนื้อเยื่อที่ปากแผลสร้างทรอมโบพลาสทินน้อย

ตับและไขกระดูกสร้างโพรทรอมบินและเกล็ดเลือดน้อย

31 ) 

การบริโภคแหนมควรทำอย่างไรจึงปลอดภัยและไม่เสียรส

 

 

ทอดให้สุก 

บีบมะนาวแล้วบริโภคทันที

รวกน้ำร้อนก่อน 

อาบรังสีแกมมาก่อน

32 ) 

การที่ชาวประมงนำปลาหมึกสดมาตากแห้ง  จุลินทรีย์ที่ติดมาด้วยจะเป็นอย่างไร  เพราะเหตุใด

 

 

ตายหมด  เนื่องจากได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์

ตายหมด เพราะกระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ถูกทำลาย

ตายไม่หมด  เพราะมีผนังเซลล์ทนทานต่อแสงอาทิตย์

ตายไม่หมด  เพราะแสงอาทิตย์ทำให้น้ำบางส่วนระเหยไปจากจุลินทรีย์

33 ) 

หากบริโภคนมแทนอาหารอื่นเป็นเวลานาน  จะมีโอกาสเป็นโรคใด 

 

โลหิตจางและเลือดออกตามไรฟัน 

 

เหน็บชาและกระดูกอ่อน

ตาบอดในที่มืดและเลือดออกตามไรฟัน  

โลหิตจางและตาบอดในที่มืด

34 ) 

ในการทดลองชนิดของน้ำตาลด้วยสารละลายเบเนดิกต์ที่ต้มในน้ำเดือดหากสารที่ทดสอบเป็น sucrose จะได้ผลเป็นเช่นใด 

 

สารละลายสีส้มแดง  

ตะกอนสีส้มแดง

สารละลายสีเขียวอมฟ้า 

ตะกอนสีเขียวอมฟ้า

35 ) 


จากกราฟจงคำนวณว่าพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรีที่ได้  จากการดื่มนมจะเป็นพลังงานจากโปรตีนกี่กิโลแคลอรี

 

 

120 kcal   

 

480 kcal

720 kcal  

1,080 kcal

36 ) สารเคมีชนิดหนึ่งมีสูตรโครงสร้างดังนี้ข้อความใดกล่าวถึงสารชนิดนี้อย่างถูกต้อง

ก. ให้พลังงาน 4 kcal

ข. ย่อยได้ด้วยเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร

ค. ดูดซึมเข้าสู่ผนังลำไส้ทางเส้นเลือดฝอย 

 

เฉพาะข้อ ก  

 

เฉพาะข้อ ข

ข้อ ก และ ข  

ข้อ ข และ ค

37 ) 

ส่วนประกอบของอาหาร 4 ชนิด  อาหารชนิดใดจะให้พลังงานมากที่สุด  ถ้านำไปเผาในแคลอรีมิเตอร์ 

 

อาหาร(40g) = 1, คาร์โบไฮเดรต(g) = 20, ไขมัน(g) = 10, โปรตีน(g) = 10

อาหาร(40g) = 2, คาร์โบไฮเดรต(g) = 30, ไขมัน(g) = 5, โปรตีน(g) = 5

อาหาร(40g) = 3, คาร์โบไฮเดรต(g) = 30, ไขมัน(g) = 10, โปรตีน(g) = 0

อาหาร(40g) = 4, คาร์โบไฮเดรต(g) = 0, ไขมัน(g) = 15, โปรตีน(g) = 25

38 ) 

สัตว์จะผลิตน้ำนมได้น้อยถ้าขาดเกลือแร่กลุ่มใด

 

 

แคลเซียมและเหล็ก   

ไอโอดีนและโซเดียม

แคลเซียมและฟอสฟอรัส 

ฟอสฟอรัส เหล็ก และโพแทสเซียม

39 ) 

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับสารคอเรสเทอรอล

    ก. เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศ

    ข. สมองสัตว์มีสารคอเรสเทอรอลมากที่สุด

    ค. พบมากที่เยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียและนิวเคลียส

    ง. เมื่อผิวหนังได้รับแสงแดด สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินดี 

 

ข้อ ก ข และ ง  

 

ข้อ ก ข และ ค  

ข้อ ก ค และ ง  

ข้อ ข ค และ ง

40 ) 

จากตารางแสดงปริมาณสารอาหาร (ต่ออาหาร 100 กรัม) อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงที่สุดข้อ อาหาร ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
1

2

3

4
ถั่งงอก

ถั่วฝักยาว

ใบกะเพรา

ใบสะระแหน่
0.7

0.2

0.3

0.7
4.7

8.2

8.2

5.4
4.8

2.8

2.7

3.0
 

ข้อ 1  

 

ข้อ 2  

ข้อ 3  

ข้อ 4

41 ) 

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโรคขาดวิตามิน และแร่ธาตุ

    ก. การขาดไทอามีน ทำให้เกิดโรคปากนกกระจอก

    ข. การขาดวิตามินเรตินอล ทำให้มองไม่เห็นในที่สลัว

    ค. การขาดแร่ธาตุฟอสฟอรัส  ทำให้เกิดอาการอ่อนแอ

    ง. การขาดแมกนีเซียมทำให้กล้ามเนื้อทำงานเบื่ออาหารและซึม 

 

ก และ ข

 

ก และ ค   

ข และ ค  

ข และ ง

42 ) 

ชายคนหนึ่งหนัก 67 กิโลกรัม  ต้อใช้พลังงานวันละ 2,200 กิโลแคลอรี แต่เขากินอาหารแต่ละวันให้พลังงาน 2,300 กิโลแคลอรี  เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  ทำให้อาหารส่วนเกินถูกสะสมในรูปของไขมัน  และเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้น  การออกกำลังกายในข้อใดจะทำให้ไขมันเหล่านั้นถูกใช้หมดโดยเร็วที่สุด

ก. วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 1 กิโลเมตรในเวลา 7 นาที

ข. ว่ายน้ำด้วยความเร็วประมาณ 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค. เดินด้วยความเร็วประมาณ 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ง. ขี่จักรยานด้วยความเร็วตามปกติ 

 

ก และ ค   

ข และ ง  

ค และ ง  

ข และ ค

43 ) 

ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต, โปรตีน หรือไขมัน ได้ถูกต้อง

ก. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถเก็บสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปแป้งได้

ข. คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้

ค. โปรตีนสามารถเปลี่ยนไปเป็นคาร์โบไฮเดรตได้

ง. คาร์โบไฮเดรตถูกใช้สำหรับการผลิตพลังงานในไมโทคอนเดรีย 

 

ก และ ข  

ข และ ค

ค และ ง  

ข, ค และ ง

44 ) 

โมเลกุลอินทรีย์ขนาดใหญ่ต่อไปนี้เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยที่เหมือนกัน  หรือไม่เหมือนกันจำนวนมากเข้าด้วยกัน  สารในข้อใดที่เป็นซ้อยยกเว้น

 

 

steroid  

 

cellulose   

DNA   

Enzyme

45 ) 

อาหารชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ในปริมาณที่เท่าๆ กัน  อาหารชนิดใดมีกรดอะมิโนไอโซลิวซีนมากที่สุด 

 

ไข่ไก่   

 

นมสด 

ถั่วฝักยาว  

ถั่วเหลือง

46 ) 

ลักษณะผิดปกติในข้อใดบ่งบอกว่าเป็นอาการขาดวิตามินสำคัญแสดงดังตารางได้ถูกต้อง 

 

ตามัวในแสงสลัว

ผิวหนังไหม้เมื่อถูกแดด (dermatitis)

ฟันผุ

เลือดออกตามไรฟัน 

ริมฝีปากแตก (chlosis)

47 ) 

ผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะไม่ขาดกรดอะมิโนที่จำเป็น คือ methionine และ lysine ซึ่งมีในถั่วและข้าวโพดตามลำดับ  หากรับประทานอาหารตามข้อใด 

 

อาหารที่ปรุงด้วยถั่วและข้าวโพดวันละ 1 มื้อทุกวัน

อาหารที่ปรุงจากถั่วและข้าวโพดสลับวันกัน

อาหารกลางวันปรุงจากข้าวโพดและอาหารเย็นปรุงด้วยถั่ว

อาหารปรุงจากถั่ว หรือข้าวโพดเพียงอย่างเดียวแต่ละวันตามฤดูกาล

48 ) 

เหตุที่เราไม่ถือน้ำดีเป็นเอ็นไซม์เพราะ

 

น้ำดีไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกัยสารชั้นต้น

 

ปฏิกิริยาน้ำดีกับสารตั้งต้น ไม่มีน้ำเข้าร่วมด้วย

เมื่อน้ำดีทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้นไม่ให้พลังงานออกมา

ปฏิกิริยาระหว่างน้ำดีกับสารตั้งต้นไม่ให้พลังงานออกมา

49 ) 

ในระหว่างเกิดปฏิกิริยาสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคืออะไร 

 

เอนไซม์  

 

ซับสเตรต  

ออกซิเจน

น้ำ

50 ) 

ในปฏิกิริยาเคมีเอนไซม์มีหน้าที่อะไร 

 

ลดพลังงานกระตุ้น     

 

ลดพลังงานภายใน

เพิ่มพลังงานภายใน 

เร่งปฏิกิริยาการชนกัน

51 ) 

วิตามิมเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย 

 

ทำให้ร่างกายเจริญ  

 

ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์

รักษาโรคบางอย่างได้ 

ถูกทุกข้อ

52 ) 

สิ่งมีชีวิตเก็บพลังงานที่ได้จากการหายใจไว้ในรูปอินทรีย์สารที่มีพลังงานสูงชนิดหนึ่งโยพลังงาน

 

 

หมู่ฟอสเฟตกับหมู่น้ำตาลไรโบส 

 

หมู่น้ำตาลไรโบสกับหมู่เบสอะดีนีน

หมู่เบสอะดีนีนและหมู่ฟอสเฟต   

หมู่ฟอสเฟตกับหมู่ฟอสเฟต

53 ) 

ในสภาพแวดล้อมใดต่อไปนี้  เอนไซม์ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด

 

 

อุณหภูมิ 450C  pH6  

อุณหภูมิ 350C  pH5

อุณหภูมิ 200C  pH7     

อุณหภูมิ 180C  pH6

54 ) 

ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งพบว่ามีสาร X Y Z เกิดขึ้นโดยอาศัยเอนไซม์ A และ B เป็นตัวเร่ง  เมื่อใส่สารยับยั้ง  การทำงานของ A พบว่าจะทำให้ X และZ น้อยลงแต่ Y เพิ่มมากขึ้น และเมื่อใส่สารยับยั้งการทำงานของ B จะทำให้ X เพิ่มขึ้น Y ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ Z น้อยลง  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นควรมีลำดับเป็นแบบใด 

 

X Y Z 

Y Z X 

Y X Z 

Z X Y

55 ) 

A, B, C ในกราฟข้างล่าง  ควรเป็นเอนไซม์ชนิดใด

 

 

อะไมเลส    ไลปส        เพปซิน 

 

ไลเปส    อะไมเลส    เพปซิน

เพปซิน        อะไมเลส    ไลเปส

ไลเปส    เพปซิน        อะไมเลส

56 ) 

เอนไซม์คู่ใดที่ทำหน้าที่ย่อยครั้งสุดท้ายก่อนที่สารที่ถุกย่อยจะสามารถดูดซึมจากทางเดินอาหารเข้าสู่ circulation

 

 

dipeptidase, amylase      

galactase, lipase

lipase, dipeptidase

maltase, pepsin

57 ) 

การทดลองเกี่ยวกับสาร (A หรือ B) และเอนไซม์ (E1 และ E2) หรือตัวยับยั้ง (Im หรือ Ix) ที่เติมในหลอดทดอลอง 6 หลอด  และผลการวิเคราะห์  ผลิตภัณฑ์แต่ละหลอดหลังเกิดปฏิกิริยามีดังนี้หากการทดอลองเติมสาร A, สาร B, E1 และ E2 ลงในหลอดทดลองเดียวกัน ลำดับของปฏิกิริยาควรเป็นอย่างไร

 

 

58 ) 

ในการทดลองใช้เอนไซม์ย่อยสารชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิต่างกัน  ปรากฏว่าผลดังนี้การทดลองนี้สรุปผลสำคัญได้อย่างไร 

 

เอนไซม์ย่อยสารได้ช้าที่สุดที่อุณหภูมิที่ 200C

เอนไซม์ย่อยสารช้าที่สุดที่อุณหภูมิประมาณ 500C

เอนไซม์สลายที่ 400C

เอนไซม์ทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิประมาณ 400C

59 ) 

ถ้านำเอนไซม์ชนิดย่อยสลายพวกโมเลกุลของกรดไรโบนิวคลีอีกใส่เข้าสู่เซลล์สิ่งมีชีวิตจะมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์เป็นลำดับแรกคือกระบวนการ

 

 

เมแทบอลิซึมของไซม์   

สังเคราะห์โปรตีน

สังเคราะห์ ATP

เมแทบอลิซึมของกลูโคส

60 ) 

วิตามินที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคนัยตาฟางส่วนมากจะได้จาก

 

 

ผักบุ้ง    

 

ข้าวซ้อมมือ    

ถั่วเหลือง  

ยีสต์

61 ) 

เพราะเหตุใด  การทดลองจึงได้ผลเป็นลบข้อสันนิษฐานที่เป็นจริงที่สุดคืด 

น้ำย่อยมีปริมาณน้อยมาก    

 

สารละลายไอโอดีนและเบเนดิกต์เสื่อมคุณภาพ

ให้เวลาน้ำย่อยทำปฏิกิริยาน้อยเกินไป 

น้ำแป้งเจือจางเกินไป  ถูกย่อยหมดก่อน 1 นาที

62 ) 

กลูโคสมีประโยชน์โดยตรงต่อร่างกายอย่างไร 

 

สร้างโพรไทพลาซึม

 

ใช้ในการหายใจ

ป้องกันโรคดีซ่าน 

สังเคราะห์เป็นแป้ง

63 ) 


หลอดที่ 1 เติม 1-2 หยด  ได้สารละลายสีน้ำเงิน  หลอดที่ 4 เติมสารละลายเบเนดิกต์แล้วนำไปลนไฟได้ตะกอนสีแดง

 

สาร A คือน้ำตาลกลูโคส

สารละลายในหลอดที่ 1 คือน้ำตาลกลูฏคส

สารละลายในหลอดที่ 4 ก่อนเติมสารละลายเบเนดิกต์คือน้ำตาลกลูโคส

สารละลายในหลอดที่ 4 ก่อนเติมสารละลายเบเนดิกต์คือกรดอะมิโน

64 ) 

การสังเคราะห์โปรตีนอยู่ในขบวนการข้อใด 

 

ขบวนการที่ 1   

 

ขบวนการที่ 2

ขบวนการที่ 3 

ขบวนการที่ 1

65 ) 

ขบวนการใดที่จัดอยู่ในขบวนการที่ 1

 

 

การย่อยและดูดซึมอาหาร   

 

การหายใจ

การขับถ่าย   

การสังเคราะห์โปรตีน

66 ) 

วิตามิน B ที่เป็นส่วนประกอบของสารในการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในขบวนการหายใจระดับเซลล์คือ 

 

B1, B2

B1, B6

B2, B5

B6, B16

67 ) 

ข้อใดจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุด

 

 

โปรตีน 100 โมเลกุล  เพปซิน 1,000 โมเลกุล pH 2

โปรตีน 1,000 โมเลกุล  เพปซิน 1,000 โมเลกุล pH 2

โปรตีน 100 โมเลกุล  เพปซิน 1,000 โมเลกุล pH 7

โปรตีน 1,000 โมเลกุล  เพปซิน 1,000 โมเลกุล pH 7

68 ) 

ข้อความในข้อใดถูกต้อง

 

เอนไซม์ชนิดหนึ่งมี active site ได้มากกว่า 1 แบบ

ตัวยับยั้งเอนไซม์ทำฃานโดยเข้าไปรวมตัวกับซับสเตรตก่อนเอนไซม์

ขณะที่เอนไซม์รวมตัวกับซับเตรตโมเลกุลของเอนไซม์มีการเปลี่ยนแปลงไป

การสลายสารโมเลกุลใหญ่ชนิดหนึ่งใช้เอนไซม์ชนิดเดียวเพราะหลังจากเอนไซม์ทำงานไปครั้งหนึ่ง

69 ) 

อาหารชนิดใดต่อไปนี้ในปริมาณที่เท่ากันอาหารชนิดใดมีกรดอะมิโนไอโซลิวซีนมากที่สุด 

 

ไข่ไก่     

 

นมสด 

ถั่วฝักยาว 

ถั่วเหลือง

70 ) 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเกี่ยวกับเอนไซม์

 

 

เร่งปฏิกิริยาย้อนกลับได้     

 

เปลี่ยนทิศทางของปฏิกิริยาเคมี

เพิ่มพลังงานกระตั้นให้แก่ปฏิกิริย่า

ปฏิกิริยาของเอนไซม์ผันแปรตามอุณหภูมิ

71 ) 

โมเลกุลอินทรีย์ขนาดใหญ่ต่อไปนี้เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันจำนวนมากเข้าด้วยกัน  สารในข้อใดที่เป็นข้อยกเว้น 

 

steroid  

 

cellulose  

DNA 

enzyme