ชีววิทยา entrance บทที่ 5

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารให้ได้พลังงาน
จำนวน : 124 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,288 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
100000 ) 

ในการย่อยซูโครส (S), แล็กโทส (L), ไตรกลีเซอไรด์ (G) และไตรเพปไทด์ (P) อย่างละ 1 โมเลกุล ให้มีขนาดเล็กลงถึงขั้นดูดซึมเข้าร่างกายได้ การย่อยสารใดที่ต้องใช้น้ำ 1, 2 และ 3 โมเลกุล ตามลำดับ


 

1

2

3

4

100000 ) 

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับหน้าที่ของตับในร่างกายของคน

ก. เปลี่ยนไกลโคเจนที่สะสมไว้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

ข. เปลี่ยนไขมันที่สะสมไว้เป็นกลีเซอรอลและกรดไขมัน

ค. เปลี่ยนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เกินความต้องการเป็นไกลโคเจน

ง. เปลี่ยนโปรตีนที่เกินความต้องการเป็นไขมันเก็บไว้ในเนื้อเยื่อบางชนิด

จ. เปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย

 

 

ก และ ง 

 

ข และ จ           

ก, ข และ ง 

ค, ง และจ

100000 ) 

จากปฎิกิริยาข้างล่างนี้ สภาวะใดสามารถเกิดการย่อยไขมันได้ดีเป็นอันดับหนึ่งและสองเรียงตามลำดับ
 

 

ก และ ค 

 

ข และ ง

ค และ ก 

ง และ ค

100000 ) 

กำหนดให้สมบัติของเอนไซม์มีดังนี้

ก. เป็นเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อน

ข. สารที่ถูกย่อยจะเปลี่ยนสภาพเป็นเด็กซ์ทริน

ค. เป็นเอนไซม์ที่สร้างจากทางผนังเดินอาหารส่วนนั้น

ง. การทำงานของเอนไซม์ถูกยับยั้งด้วยสภาพที่เป็นกรด

จ. การทำงานของเอนไซม์ถูกกระตุ้นด้วยสภาพที่เป็นกรด

ข้อใดแสดงชนิดและสมบัติของเอนไซม์ได้ถูกต้อง 

 

ทริปซิน = ก, ค อะไมเลส = ข, ง 

 

อะไมเลส = ข, ง เพปซิน = ค,ง

ลิเพส = ก, จ เพปซิน = ข, ค  

อะไมเลส = ข, ง ลิเพส = ค,ง

100000 ) 

ฟองน้ำกินได้แต่อาหารเล็กๆ เพราะอะไร

 

 

ไม่มีปาก

มีระบบทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์

เยื่อหุ้มเซลล์เลือกสารที่จะผ่านเข้าออก

การย่อยของฟองน้ำเป็นการย่อยภายในเซลล์เท่านั้น

100000 ) 

ในระหว่างที่มีการย่อยอาหารใน duodenum สารใดต่อไปนี้ถูกนำเข้าสู่ทางเดินอาหารส่วนนี้ได้โดยไม่ผ่านทางเส้นเลือด

ก. bicarbonate        ข. Bile salt        ค. Pepsin        ง. Trypsin

จ. amylase             ฉ. Lipase          ช. Secretin

 

 

ก, ข, ค, ง, ช 

 

ก, ข, ง, จ, ฉ

ข, ค, จ, ฉ, ช 

ก, ค, ง, จ, ฉ

100000 ) 

กราฟแสดงค่า pH ของน้ำย่อยที่หลั่งจากทางเดินอาหารของคนเทียบกับบริเวณต่างๆของทางเดินอาหารขณะมีการย่อย ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง    ก. ค่า y1 ประมาณ 4.0

     ข. ค่า y1 ประมาณ 2.0

     ค. ค่า y2 ประมาณ 7.0

     ง. ค่า y3 ประมาณ 10.0 

 

ก และ ค 

 

ก และ ง

ข และ ค  

ข และ ง

100000 ) 

กราฟแสดงการย่อยอาหารประเภท A, B และ C ในส่วนต่างๆของทางเดินอาหารของคนจากปาก (I) ถึงทวารหนัก (VI) III คือกระเพาะและ IV คือลำไส้เล็ก เอนไซม์ชนิดใดที่ย่อยอาหาร A ในลำไส้เล็ก

 

ลิเพสจากตับอ่อน

 

ไคโมทริปซิน จากต่อมที่ผนังลำไส้เล็ก

อะไมเลสจากตับอ่อน

ไดเพปทิเดสจากต่อมที่ผนังลำไส้เล็ก

100000 ) 

ข้อใดบ่งบอกความแตกต่างระหว่างวัวและหมูได้

ก. โครงสร้างของทางเดินอาหาร

ข. น้ำย่อยที่สร้างจากต่อมในกระเพาะอาหาร

ค. ปริมาณยูเรียในปัสสาวะ

ง. RNA จากตับ 

 

ก, ค  

 

ข, ง

ก, ง 

ข, ค

100000 ) 

โครงสร้างใดจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าถูกย่อยด้วยโพรทีเอส (Protease)

ก. ร่างแหโครมาทิน(chromatin network)

ข. ผนังเซลล์

ค. ไรโบโซม (ribosome)           

 

 ก, ค 

ก, ข, ค

100000 ) 

ข้อใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารที่มีกาก (fiber) น้อยกว่าปกติ

ก. อุจจาระบ่อย 

ข. เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

ค. ถ่ายอุจจาระยาก

ง. เพิ่มภาวะสูญเสียน้ำ 

 

ก, ข   

 

ข, ค       

ค, ง

ก, ง

100000 ) 

ความผิดปกติในข้อใดที่จะทำให้ไม่มีการย่อยไขมัน

ก. ตับไม่สร้างเอนไวม์ไลเพส 

ข. ตับไม่สร้างเกลือน้ำดี

ค. อาหารจากกระเพาะมีฤทธิ์เป็นกรด

ง. ตับอ่อนไม่สร้างเอนไวม์ทริปซิน 

 

ข   

ข, ค

ก, ง

100000 ) 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมพวกใดที่สร้างเกลือน้ำดี (bile salt) ได้น้อยมาก แต่มีลำไส้ส่วนซีกัม (caecum)โต

ก. ลิง  

ข. แมว 

ค. ม้า               

ง. กระต่าย

จ. ช้าง 

 

ก, ง  

 

ข, ค, จ   

ข, ง, จ

ค, ง, จ

100000 ) 

ถ้าต้องการเพิ่มแคลอรีให้แก่ร่างกาย ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด

 

ไก่ย่าง ส้มตำ  

ข้าวไก่ทอด ขนมปังสังขยา

แกงเหลือง ปลานึ่งมะนาว   

ขนมจีนน้ำเงี้ยว

100000 ) 

เอนไซมืใดพบในเมล็ดขนุนที่กำลังงงอก 

 

อะไมเลส (amylase) 

 

โพรทีเอส (protesae)

เพปทิเดส (peptidase) 

ลิเพส (lipase)

100000 ) 

โครงสร้างคู่ใดที่ทำหน้าที่คล้ายกันมากที่สุด
ข้อ

สัตว์ พืช

1


2


3


4เส้นเลือด


วิลลัส (villus)


ลำไส้


เซลล์กระดูกท่อน้ำยาง


ขนราก


เวสเซล


เซลล์พาเรงคิมา 

1

2

3

4

100000 ) 

เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีการหายใจแบบใด และที่บริเวณไหน

 

 

ไม่ใช้ออกซิเจนที่ cytoplasm

 

ใช้ออกซิเจนที่ cytoplasm    

ใช้ออกซิเจนที่ mitochondria 

ไม่ใช้ออกซิเจนที่ mitochondria

100000 ) 

ถ้าลมหายใจเข้ามีออกซิเจน 800 ลบ.ซม. ลมหายใจออกจะมีออกซิเจนประมาณกี่ ลบ.ซม.

 

 

700

630

550

410  

100000 ) 

ข้อใดอธิบายกราฟได้ถูกต้อง 

 

จุด A มีปริมาณของ CO2 ในเลือดสูงกว่าและมีผลยับยั้งศูนย์ควบคุมการหายใจที่ช่วง B - C

จุด A มีปริมาณของ CO2 ในเลือดต่ำกว่าและมีผลกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจที่ช่วง B - C

จุด A มีปริมาณของ CO2 ในเลือดสูงกว่าและมีผลกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจที่ช่วง B - C

จุด A มีปริมาณของ CO2 ในเลือดสูงกว่าและมีผลยับยั้งศูนย์ควบคุมการหายใจที่ช่วง B - C

100000 ) 

การหายใจจะเกิดขึ้นที่ส่วนใดของเซลล์ 

 

cytoplasm 

 

mitochondria

nucleus

Endoplasmic reticulum

100000 ) 

CO2 ได้จากปฎิกิริยาการหายใจ ส่วนใหญ่ได้มาจากปฎิกิริยาช่วงใด 

 

กลูโคสเปลี่ยนเป็นกรดไพรูวิก

 

กรดไพรูวิกเปลี่ยนเป้น acetyl coenzyme A

ระบบถ่ายทอดอิเล็คตรอน 

วงจรเครบส์

100000 ) 

กลูโคสมีประโยชน์โดยตรงต่อร่างกายอย่างไร

 

 

สร้างโพรโทพลาซึม   

ใช้ในการหายใจ

ป้องกันโรคดีซ่าน  

สังเคราะห์เป็นแป้ง

100000 ) 

เหตุที่เราไม่ถือน้ำดีเป็นเอนไซม์เพราะ

 

 

น้ำดีไม่ได้ทำปฎิกิริยาทางเคมีกับสารชั้นต้น

ปฎิกิริยาระหว่างน้ำดีกับสารตั้งต้นไม่มีน้ำเข้าร่วมด้วย

เมื่อน้ำดีทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้นแล้วสภาพของน้ำดีเปลี่ยนไป

ปฎิกิริยาทางเคมีของน้ำดีกับสารตั้งต้นไม่ให้พลังงานออกมา

100000 ) 

เมื่อการหายใจเกิดขึ้น ออกซิเจนจะถูกเปลี่ยนเป็น

 

 

CO2

H2

CO

CO2 และ H2O

100000 ) 

ปฎิกิริยาของการหายใจช่วงใดที่ควบคุมไม่ให้พลังงานที่ได้จากการหายใจปล่อยออกมาหมดทันทีแต่เก็บพลังงานไว้ในรูป ATP 

 

วงจรเครบส์ 

 

ระบบถ่ายทอดอิเล็คตรอน

กลูโคสเปลี่ยนเป็นกรดไพรูวิก

กรดไพรูวิกเปลี่ยนเป้น acetyl coenzyme A

100000 ) 

ในเซลล์พืชอะไรที่มี ATP มากแต่ mitochondria น้อย 

 

parenchyma

 

Cambium cell

palisade cell  

Sieve tube

100000 ) 

ในระหว่างเกิดปฎิกิริยา สิ่งที่ถูกนำไปเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคืออะไร 

 

เอนไซม์  

 

substrate

O2 

พลังงาน

100000 ) 

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง “mitochondria” อย่างถูกต้อง 

 

ยังไม่ทราบหน้าที่แน่นอน

เป็นศูนย์กลางการหายใจภายในเซลล์

เป็นศูนย์กลางการสร้างเอนไซม์ภายในเซลล์

เป็นโครงสร้างสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์

100000 ) 

วัฎจักรเครบส์เกิดขึ้นในปฎิกิริยาใด 

 

การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจของสัตว์

การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจของพืช

การหายใจของพืชและสัตว์

การหายใจของสัตว์และโพรทิสต์ที่ไม่สังเคราะห์ด้วยแสง

100000 ) 

ในวัฎจักรเครบส์ จำนวนคาร์บอนของสารประกอบจะเป็นไปดังนี้คือ 

 

2C -----> 4C -----> 5C ----->6C 

 

4C -----> 2C -----> 6C ----->5C

6C -----> 5C -----> 4C ----->2C

6C -----> 5C -----> 4C

100000 ) 

พลังงานที่ได้จากการหายใจเกิดขึ้นจากขบวนการใดมากที่สุด 

 

การเปลี่ยนกลูโคสเปลี่ยนเป็นกรดไพรูวิก

 

กรดไพรูวิกเปลี่ยนเป้น acetyl coenzyme A

วงจรเครบส์  

ขบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอน

100000 ) 

กลุ่มของคนที่ต้องการพลังงานประจำวันน้อยที่สุดคือ 

 

ผู้ใหญ่ชายอายุ 25 – 50 ปี   

ผู้ใหญ่หญิงอายุ 25 – 50 ปี

เด็กหญิงอายุ 10 – 15 ปี   

เด็กชายอายุ 10 – 15 ปี

100000 ) 

สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดต่อไปนี้ที่นักเรียนคิดว่าสามารถให้พลังงานจากการ oxidation สารเคมีพวกอนินทรีย์ 

 

แบคทีเรีย  

 

เห็ดรา

พืชสีเขียว

2 และ3

100000 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกระบวนการหายใจระดับเซลล์

 

 

ต้องใช้พลังงานกระตุ้นตลอดเวลา 

มีการถ่ายทอดไฮโดรเจน

มีการถ่ายทอดพลังงาน 

มีอุณหภูมิ

100000 ) 

วิตามินเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในเชิง 

 

ทำให้ร่างกายเจริญ 

ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์

รักษาโรคบางอย่างได้

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

นักเรียนใส่ยีสต์ปริมาณเท่ากัน ลงในขวด 2 ขวด คือขวด A และ B ในขวดทั้งสองนี้มีสารละลายน้ำตาลที่มีปริมาณเท่ากันด้วย จากนั้นขวด A ปิดด้วยจุกสำลี ส่วนขวด B ปิดด้วยจุกยางหลังจากทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ นักเรียนคิดว่าขวดไหนควรจะมีจำนวนเซลล์ของยีสต์มากกว่ากัน เพราะเหตุใด 

 

ขวด A มากกว่า เพราะยีสต์ได้รับ O2    ทำให้มีการแบ่งเซลล์มาก

ขวด A มากกว่า เพราะ CO2 ที่เกิดขึ้นจากขบวนการหายใจกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์

ขวด B มากกว่า เพราะแอลกอฮอล์เป็นพิษทำให้เซลล์ต้องแบ่งตัวมาก

ขวด B มากกว่า เพราะขาด O2 จึงต้องรีบแบ่งตัวเพื่อความอยู่รอด

100000 ) 

ในการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต พลังงานที่สูญเสียไปส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจาก 

 

แปรรูปเป็นน้ำหนัก 

 

สิ่งขับถ่าย

การหายใจ 

กลายเป็นน้ำ

100000 ) 

ในหน้าร้อนอัตราการหายใจในใบไม้จะสูงสุดเวลา 

 

8.00 น. 

 

11.00 น.

14.00 น.

17.00 น.

100000 ) 

เนื้อเยื่อสัตว์มีกระดูกสัตว์สันหลังที่สามารถเกิดการหายใจแบบไม่มีออกซิเจนได้ดีเป็นพิเศษคือ 

 

กล้ามเนื้อหัวใจ

 

กล้ามเนื้อเรียบ 

กล้ามเนื้อลาย

ม้าม

100000 ) 

สิ่งมีชีวิตพวกที่เป็นแอนนาโรบิก ต้องการออกซิเจนในการหายใจหรือไม่

 

 

ไม่ต้องการออกซิเจนเลย

 

ไม่ต้องการออกซิเจนโมเลกุล (O2) แต่ต้องใช้ออกซิเจนอะตอม (O) จากวัตถุดิบในเซลล์

ต้องการออกซิเจนโมเลกุล (O2) และออกซิเจนอะตอม (O) จากวัตถุดิบในเซลล์

ต้องการออกซิเจนโมเลกุล (O2) และออกซิเจนอะตอม (O) อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

100000 ) 

ส่วนของไมโทคอนเดรียที่มีสารประกอบเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอนในวัฎจักรเครบส์ คือ
 

 

1

2

3

4

100000 ) 

แก๊สชีวภาพที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่าน หรือฟืนในการหุงต้มอาหารตามชนบทนั้น เกิดจากปฏิกิริยา ของมูลสัตว์กับ (1) และก๊าซที่ได้คือ(2) 

 

แบคทีเรียแอโรบิก (2) ก๊าซมีเทน(CH4)

แบคทีเรียแอโรบิก (2) ก๊าซออกซิเจน

แบคทีเรียแอนนาโรบิก (2) ก๊าซมีเทน (CH4)

แบคทีเรียแอนนาโรบิก (2) ก๊าซออกซิเจน

100000 ) 

ระบบหายใจแบบใดที่ช่วยให้สัตว์หมดความจำเป็นที่จะต้องมี respiratory pigments ในเลือด 

 

เหงือก

ปอด  

เทรเคีย

เรสไพราทอรี ทรี

100000 ) 

ข้อความที่โฆษณาว่า “ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า” จัดเป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุลธรรมชาติเพราะ 

 

เป็นการปรับสภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากเกินไป

เป็นการปรับสภาวะที่มีคาร์บอนมอนอกไดออกไซด์ในอากาศมากเกินไป

เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็น

ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศอยู่ตลอดเวลา

100000 ) 

ในขบวนการสลายสารกลูโคสของยีสต์ถ้าหากขาดออกซิเจนเพื่อรับไฮโดรเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ

 

 

ปฎิกิริยาจะหยุดอยู่แต่การถ่ายทอดอิเล็คตรอน

กระบวนการจะหยุดแค่กรดไพรูวิก

จะได้เอทิลแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์

จะได้กรดแลกติกและคาร์บอนไดออกไซด์

100000 ) 

สิ่งมีชีวิตเก็บพลังงานที่ได้จากการหายใจไว้ในรูปอินทรีย์สารที่มีพลังงานสูงชนิดหนึ่งโดยพลังงาน

 

 

หมู่ฟอสเฟตกับน้ำตาลไรโบส

หมู่น้ำตาลไรโบสกับหมู่เบสอะดินีน

หมู่เบสอะดินีนกับหมู่ฟอสเฟต

หมู่ฟอสเฟตกับหมู่ฟอสเฟต

100000 ) 

การแยกสลายน้ำตาลกลูโคสในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง กระบวนการที่ทำให้เกิดพลังงานมากที่สุดเกิดขึ้นบริเวณ 

 

ไรโบโซม 

 

ผนังไมโทคอนเดรียชั้นนอก

ผนังไมโทคอนเดรียชั้นใน  

ช่องว่างภายในไมดทคอนเดรีย

100000 ) 

การที่เราอาจหมักเหล้าไวน์ในขวดฝาปิดแบบระบายก๊าซออกได้แต่ก๊าซภายนอกเข้าไปไม่ได้เพราะ

 

 

ยีสต์สามารถสลายอาหารได้โดยไม่ใช้ออกซิเจน

ออกซิเจนที่ละลายอยู่มีพอแก่ความต้องการของยีสต์

ยีสต์สามารถสลายโมเลกุลของน้ำแล้วนำเอาดมเลกุลออกซิเจนมาใช้ได้

ยีสต์สามารถสลายอาหารได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน

100000 ) 

กระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนให้พลังงานมากกว่าการหายใจแบบไม่มีออกซิเจน เพราะ

 

 

เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ เช่น ยีสต์และพืชใช้พลังงานน้อย

ต้องการออกซิเจนเป็นตัวรับไฮโดรเจน

ย่อยสลายโมเลกุลอินทรียสารได้น้อยกว่ากระบวนการแบบแรก

เป็นกระบวนการเคมีที่เกิดกับสารประกอบคาร์โบไฮเดรต

100000 ) 

ออร์แกเนลล์ชนิดหนึ่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมายในไซโทรพลาซึมของเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมาก เช่น เซลล์ตับและเซลล์ไข่ของหอยเม่นคือ

 

 

ไรโบโซม

 

ไลโซโซม

ไมโทคอนเดรีย

คลอโรพลาสต์

100000 ) 

ถ้า ATP ภายในเซลล์ถูกทำลายจนหมดสิ้นจะมีผลกระทบทันทีทันใดต่อกระบวนการ 

 

ไฮโดรไลซิส  

 

ออสโมซิส

การแลกเปลี่ยนก๊าซ  

แอกทีฟทรานสปอร์ต

100000 ) 

ลำดัปฎิกิริยาเคมีของการเข้าสู่กระบวนการวัฎจักรเครบส์เป็นไปตามขั้นตอนดังนี้ 

 

2C -----> 4C -----> 5C ----->6C  

2C -----> 6C -----> 5C ----->4C

4C -----> 5C -----> 6C ----->7C

6C -----> 5C -----> 4C ----->2C

100000 ) 

ในขณะที่ร่างกายอ่อนเพลียมากๆ สารอาหารพวกใดที่เราควรรับประทาน เพื่อให้ร่างกายเป็นปกติในเวลาอันสั้น เพราะเหตุใด 

 

กรดอะมิโน เพราะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้เร็ว

กรดไขมัน เพราะเป็นสารที่ให้พลังงานสูงสุด

น้ำตาลกลูโคส เพราะจะนำไปใช้ให้พลังงานเร็วกว่าสารอาหารอื่น

น้ำเกลือ เพราะเป็นสารอาหารที่ใช้ทดแทนเกลือแร่ที่สูญเสียไป

100000 ) 

การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนในยีสต์ จะให้พลังงานน้อยกว่าการหายใจ แบบใช้ออกซิเจนกี่เท่าและให้ผลลัพธ์เป็นอะไร 

 

16 เท่า เอทิลแอลกอฮอล์และน้ำ

19 เท่า เอทิลแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์

34 เท่า เอทิลแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์

38 เท่า คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

100000 ) 

เมื่อท่านรับประทานปลาทูร่างกายสามารถรับสารอาหารส่วนใหญ่เข้าสู่วัฎจักรเครบส์ตรงตำแหน่ง 

 

กรดออกซาโลแอซิติก

 

กรดวิติก

กรดแอลฟาคีโตกลูตาริก

แอซีติลโคเอนไซม์ เอ

100000 ) 

เมื่อเซลล์พืชอยู่ในสภาพที่ปราศจากออกซิเจน 2 ใน 3 ของคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลของกลูโคสจะอยู่ในโมเลกุลของสารใด 

 

แอทิลแอลกอฮอล์

 

คาร์บอนไดออกไซด์

กรดไพรูวิก 

เอทิลแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์

100000 ) 

ในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอนเพื่อสร้าง ATP สารตัวใดที่เป็นตัวกลางรับอิเล็คตรอน

 

 

NADP+, FADH2 อินทรีย์สารที่มีวิตามินเป็นองค์ประกอบ

NADP+, FAD  ไซโทโครม O2

NADP+, FAD  ไซโทพลาซึม O2

NAD+, FAD  ไซโทโครม

100000 ) 

เมื่อกรดไพรูวิกซึ่งเป็นสารผลลัพธ์ของไกลโคลิซิสเข้าสู่วัฎจักรเครบส์แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับคาร์บอนอะตอมในกรดไพรูวิก 1 โมเลกุล 

 

คาร์บอน 3 อะตอมของกรดไพรูวิก ถูกนำไปสร้างเป็นแอซิติลโคเอนไซม์ เอ

 

คาร์บอน 3 อะตอมของกรดไพรูวิก ถูกออกซิไดส์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด

คาร์บอน 3 อะตอมของกรดไพรูวิก ถูกเปลี่ยนเป้นกรดซิตริก

คาร์บอน 3 อะตอมของกรดไพรูวิก ทำปฏิกิริยากับสารโคเอนไซม์ เอ

100000 ) 

ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง ในเรื่องของวัฏจักรเครบส์ 

 

เป็นกระบวนการสลายสารอินทรีย์เพื่อให้ได้พลังงานมากที่สุด

เป็นกระบวนการสร้างและสลายกรดซิตริก

เป็นขั้นตอนหนึ่งของขบวนการสลายกรดไขมันและกรดอะมิโน

เกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย โดยมีเอนไซม์โคเอนไซม์และแอมโมเนียเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายสาร

100000 ) 

ในการทดลองหมักไวน์ผลไม้ชนิดหนึ่ง พบว่าผลไม้ทิ้งไว้ 7  วัน มีแอลกอฮอล์เกิดขึ้น แต่เมื่อหมักทิ้งไว้อีกพบว่าไม่มีกลิ่นแอลกฮอล์ แต่มีรสเปรี้ยว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากจุลินทรีย์ชนิดใด 

 

แบคทีเรีย

 

ยีสต์

รา 

แอนนาบีเรีย

100000 ) 

ในสภาพแวดล้อมใดต่อไปนี้ เอนไซม์ทำงานได้ดีที่สุด 

 

อุณหภูมิ 45 oC  pH 6  

อุณหภูมิ 35 oC  pH 5

อุณหภูมิ 20 oC  pH 7 

อุณหภูมิ 18 oC  pH 6  

100000 ) 

การสลายสารอินทรีย์ในปฎิกิริยาการหายใจระดับเซลล์จนได้ CO2กับ H2O ข้อใดให้พลังงานในรูป ATP มากที่สุด 

 

กลูโคส 1 โมเลกุล

กรดไพรูวิก 2 โมเลกุล

แอซิติลโคเอนไซม์ เอ 3 โมเลกุล

กรดไพรูวิก แอซิติลโคเอนไซม์ เอ อย่างละโมเลกุล

100000 ) 

การหมักเป็นหลักการที่ใช้ในการผลิตสุรา โดยกระบวนการแบบใด 

 

ใช้ยีสต์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเมทิลแอลกอฮอล์

ใช้ยีสต์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์

ใช้ราเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์

ใช้ราเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเมทิลแอลกอฮอล์

100000 ) 

กระบวนการสลายอาหารโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนจะเกิดขึ้นในภาวะใดและส่วนใดจองร่างกายคน 

 

หลังออกกำลังกาย – เลือด 

 

หลังออกกำลังกาย – กล้ามเนื้อลาย

หลังกินอาหารอิ่ม – เลือด

หลังกินอาหารอิ่ม – กล้ามเนื้อลาย

100000 ) 

ร่างกายในระหว่างแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ประเภทใดมีอัตราการหายใจมากที่สุดและน้อยที่สุด 

 

เทนนิสและกอล์ฟ 

 

จักรยานและเทนนิส

วิ่ง 800 เมตรและกอล์ฟ 

จักรยานและเดินเร็ว

100000 ) 

กรดอะมิโนชนิดที่ถูกเปลี่ยนเป็นกรดไพรูวิก พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัฎจักรเครบส์ตามขั้นตอนตามลำดับอย่างไร (ตามจำนวนคาร์บอนอะตอม)

 

2C ------> 3C ------> 4C ------>5C ------> 6C

 

3C ------> 2C ------> 6C------>5C ------> 4C

3C ------> 4C ------> 5C ------>6C

3C ------> 6C ------> 5C ------>4C

100000 ) 

ในการหมักไวน์ ผู้หมักจะต้องป้องกันไม่ให้อากาศผ่านเข้าไปในขวดหมักเพราะเหตุใด 

 

ป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆที่อยู่ในอากาศ

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจะมีผลทำให้ยีสต์อ่อนแอลง

กรดไพรูวิกจะถูกดึงเข้าสู่วัฎจักรเครบส์ แทนที่จะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์

กรดไพรูวิกจะทำปฎิกิริยากับไฮโดรเจนได้เป็นกรดแลกติกแทนที่จะได้แอลกอฮอล์

100000 ) 

ไซยาไนด์ (CN) เป็นสารยับยั้งการสร้าง ATP ถ้าใส่สารนี้ให้แก่เซลล์ประสาทจะเกิดเหตุการณ์ใด 

 

Na+ และ Cl- ผ่านเข้าออกเซลล์อย่างอิสระ    

Na+ ผ่านเข้าเซลล์อย่างอิสระแต่ Cl- ถูกขับออก

Na+ และ Cl- ถูกขับออกตลอดเวลา

K+ และ Cl- ถูกขับออกตลอดเวลา

100000 ) 

การทดลองที่เกิดขึ้นตามรูป (ก) และรูป (ข) เมื่อปล่อยให้ผ่านไปนานพอสมควรผลในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

 

 

จะสังเกตพบฟองแก๊สเล็กๆในรูป (ก)

ระดับสารละลายในหลอดทดลองรูป (ข) ลดลง

รูป (ก) จะพบว่าน้ำปูนใสขุ่นและระดับของสารละลายลดลง

ได้กลิ่นแอทิลแอลกอฮอล์จากทั้งสองหลอด

100000 ) 

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดหนึ่งเจริญอยู่ตามบ้านบริเวณบ่อน้ำพุที่จังหวัดระนอง เมื่อทำการสกัดเอาเอนไซม์ A มาทดสอบอัตราการทำงานที่อุณหภูมิต่างๆ คือ 10, 25, 37 และ 47 oC จะได้กราฟแสดงอัตราการทำงานที่อุณหภูมิแตกต่างกันใกล้เคียงกับข้อใด


 

1

2

3

4

100000 ) 

หากนำยีสต์ไปใส่ในสาระลายซูโครสที่มีความเข้มข้นสูงๆ จะไม่มี fermentation เกิดขึ้นเพราะเหตุใด

 

 

เกิดแอลกอฮอล์มากทำให้ยีสต์ตาย

ยีสต์ไม่สามารถเติบโตได้ในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง

ยีสต์ตายเพราะสูญเสียน้ำ

สร้าง CO2 ออกมามากและเป็นพิษต่อยีสต์

100000 ) 

ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งพบว่ามีสาร X Y Z เกิดขึ้นโดยอาศัยเอนไซม์A และ B เป็นตัวเร่ง เมื่อใส่สารยับยั้งการทำงานของA พบว่าจะทำให้ X  และ Z น้อยลง แต่ Y มากขึ้น และ เมื่อใส่สารยับยั้งการทำงานของB จะทำให้X  เพิ่มขึ้น Y ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ Z น้อยลง ปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นควรเป็นแบบใด

 

 

X-----> Y -----> Z

Y -----> Z -----> X

Y -----> X -----> Z

Z -----> X -----> Y

100000 ) 

ระดับพลังงานของสารต่างๆ ในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอนเป็นอย่างไร 

 

FAD -----> NADH -----> ไซโทโครม b -----> a -----> c

 

NADH -----> FAD -----> ไซโทโครม b -----> c -----> a

ไซโทโครม b -----> c -----> FAD -----> NADH

ไซโทโครม b -----> a -----> c ----->NADH -----> FAD

100000 ) 

ในการทดลองวัดการหายใจแบบใช้ออกซิเจนของมล็ดถั่วตามภาพ พบว่าเมล็ดถั่วใช้ออกซิเจนประมาณ 0.05 มิลลิตรต่อนาที เมล็ดถั่วจะใช้ออกซิเจนสำหรับหายใจนานเท่าไร


 

 

ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง

ประมาณ 6 – 7 ชั่วโมง

ประมาณ 9 – 10 ชั่วโมง

ประมาณ 15 – 16 ชั่วโมง

100000 ) 

จากแผนภาพ A, B และ C คืออะไรตามลำดับ


 

 

CO2, O2, glucose

glucose, H2O, CO2

ATP, ADP, phosphae

ADP, ATP, phosphae

100000 ) 

ถ้าใส่สารละลายกลูโคสที่ติดสลากด้วย C14 ให้กับยีสต์ในหลอดทดลอง เมื่อนำไปตรวจในเวลาต่อมาจะพบ C14 ในสารใด

 

 

C3H4O3

CH3OH 

C3H6O3

C2H5OH

100000 ) 

กระบวนการสลายคาร์โบไฮเดรตและไขมันแตกต่างกันในข้อใด

 

 

ไขมันให้น้ำน้อยกว่า แต่ให้พลังงานมากกว่า   

ไขมันให้น้ำมากกว่า แต่ให้พลังงานน้อยกว่า

ไขมันให้น้ำมากกว่า และให้พลังงานมากกว่า                   

ไขมันให้น้ำน้อยกว่า และให้พลังงานน้อยกว่า

100000 ) 

จากตาราง กระบวนการหายใจระดับเวลล์ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง


 

 

ก และ ข 

ข และ ค

ค และ ง

ก และ ง

100000 ) 

NADH ที่นำไปใช้ในปฎิกิริยาฟอสฟอริเลชั่นของ ADP ส่วนมากได้มาจากกระบวนการใด

 

 

ไกลโคลิซิส

 

ระบบไซโทโครม

วัฎจักรของกรดซิตริก

ระบบการถ่ายทอดอิเล็คตรอน

100000 ) 

จากแผนภาพข้างต้นสาร A, B, C , D, E, F เป็นสารประกอบใด


 

 

H2O, RuBP, PGA, PGAL, ATP, NADH+H+

H2O, RuBP, PGA, PGAL, ATP, NADH

CO2, PGA, RuBP, PGAL, ATP, NADP+

CO2, PGAL, RuBP, PGA, ATP, NADPH++H+

100000 ) 

ถ้าต้องการใช้เครื่องมือในภาพเพื่อวัดอัตราการหายใจของเมล็ดที่กำลังงอกควรบรรจุสิ่งใดใน A,B,C,D

                                                        

 

A =เมล็ด    B=CaHCO3   C= -    D=หยดน้ำสี

A=KOH      B=เมล็ด        C =หยดน้ำสี        D= -

A=เมล็ด      B=KOH       C= -    D=หยดน้ำสี

A=น้ำปูนใส  B=เมล็ด3    C=หยดน้ำสี        D=  -

100000 ) 

ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของ aerobic respiration 

 

มีการสร้าง ATP

 

มีการสลายโมเลกุลกลูโคส

มีการถ่ายทอดอิเล็คตรอน

มีคาร์บอนไดออกไซด์

100000 ) 

สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีรูปแบบของอวัยวะแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจคล้ายคลึงกัน 

 

พลานาเรีย – พยาธิใบไม้

ฟองน้ำ – ปลิงทะเล

ไส้เดือนดิน – กบ

แมงมุม – ปู

100000 ) 

จากการวิเคราะห์ปริมาณของ O2 จากลมหายใจออกดังนี้

     - วัดปริมาณของลมหายใจออกได้ 10.3 ml

     - วัดปริมาณที่เหลือหลังจากผ่าน NaOH เข้มข้นได้ 10.1 ml

     - วัดปริมาณที่เหลือหลังจากผ่านสารละลาย pyrogallonได้ 8.0 ml

ต้องการทราบว่ามีปริมาณของ O2 กี่เปอร์เซนต์

 

 

\frac{{0.8}}{{10.3}} x100%

\frac{{0.8}}{{10.1}} x100%

\frac{{10.1-0.8}}{{10.1}}  x100%

\frac{{10.1-0.8}}{{10.3}}  x100%

100000 ) 

ในการศีกษาอัตราการหายใจของเมล็ดถั่วดังภาพ หลังจากปล่อยให้น้ำสีเคลื่อนลงสู่ขวดนาน 5 นาทีจึงเริ่มจับเวลาการเคลื่อนที่ช่วงละ 1 นาที ได้ผลดังนี้         นาทีที่ 1 เคลื่อน 0.02 มิลลิเมตร

          นาทีที่ 2 เคลื่อน 0.02 มิลลิเมตร

          นาทีที่ 3 เคลื่อน 0.02 มิลลิเมตร

          นาทีที่ 4 เคลื่อน 0.01 มิลลิเมตร

          นาทีที่ 5 เคลื่อน 0.00 มิลลิเมตร

เพราะเหตุใดน้ำจึงไม่เคลื่อนที่ในนาทีที่ 5 

 

ออกซิเจนถูกใช้หมด  

 

มี CO2 เกิดขึ้นมาก

Ba(OH2) ถูกใช้หมด 

เมล็ดหายใจน้อยลง

100000 ) 

จากการบันทึกความดันในช่องอกตามกราฟ ช่องใดที่มีการสูดลมหายใจเข้าปอด 

I

II

III

IV

100000 ) 

เมื่อเด็ดมะม่วงที่แก่แต่ยังไม่สุกมาเก็บไว้ในห้อง เวลาต่อมามะม่วงผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการหายใจอย่างไร

 

 

มีอัตราการหายใจลดลง เพราะเกิดการสลายตัวของออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่ในการหายใจ   

มีอัตราการหายใจลดลง เพราะการส่งน้ำและอาหารจากต้นไม้หยุดชะงักลง

มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เพราะเกิดการเร่งเมแทบอลิซึมให้สุงขึ้น               

มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นและอุณหภูมิ

100000 ) 

กระบวนการใดที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ acetyl coenzyme A 

 

ออกซิเจนของกรดไพรูวิก

 

การเกิดกรดซิตริก

การกระจายของกรดไขมัน 

การเกิดกรดแล็กติก

100000 ) 

ถ้าเซลล์จำเป็นต้องนำโปรตีนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการหายใจ อิเล็คตรอนพลังงานสูงที่ได้จากการสลาย โปรตีนส่วนใหญ่ จะถูกดึงออกมาจากกระบวนการใดต่อไปนี้ 

 

ไกลโคลิซิส

 

กระบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอน

วัฎจักรเครบส์ 

มีการสร้างแอซิทิลโคเอนไซม์เอ

100000 ) 

nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) ในปฎิกิริยาการหายใจระดับเวลล์เป็นสารพวกใด 

 

substrate

 

coenzyme

catalyst 

inhibitor

100000 ) 

การที่อึ่งอ่างขณะที่ส่งเสียงร้องมีการพองตัวใหญ่ขึ้น มีสาเหตุจากข้อใด 

 

ปอดมีแอลวีโวลัสขนาดใหญ่ 

ปอดมีความยืดหยุ่นมาก

ไม่มีกล้ามเนื้อกะบังลม  

มีกล้ามเนื้อท้องบางมาก

100000 ) 

การสลายของสารใดที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นคล้ายก๊าซไข่เน่า (H2S)

 

 

กรดนิวคลีอิก 

 

คาร์โบไฮเดรต   

โปรตีน 

ไขมัน

100000 ) 

สาเหตุที่ทำให้กบตายในที่ที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอนั้นน่าจะเกิดจากสาเหตุใดเป็นอันดับแรก    

 

เซลล์ไม่สามารถดึงอิเล็คตรอนออกจากอาหารได้   

เซลล์ไม่สามารถหมุนเวียน NAD+เอามาใช้ได้ทัน

เซลล์ไม่สามารถสร้าง ATP ขึ้นมาได้           

เซลล์ไม่สามารถสลายสารอาหารให้เป็น CO2ได้

100000 ) 

ข้อใดเป็นจริงในขณะที่เราหายใจออก

     ก. กล้ามเนื้อซี่โครงแถบนอกหดตัว

     ข. กล้ามเนื้อซี่โครงแถบในหดตัว

     ค. กล้ามเนื้อซี่โครงแถบนอกคลายตัว

     ง. กล้ามเนื้อซี่โครงแถบในคลายตัว

     จ. กล้ามเนื้อกะบังลมหดตัว 

     ฉ. กล้ามเนื้อกะบังลมคลายตัว

     ช. ความดันอากาศในปอดลงลด 

     ซ. ความดันอากาศในปอดเพิ่มขึ้น 

 

ก ข จ และ ข 

ข ค ฉ และ ช

ก ง ฉ และ ช 

ข ค ฉ และ ซ

100000 ) 

เหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นขณะที่เลือดไหลผ่านเส้นเลือดฝอยที่อยู่รอบๆ ถุงลมปอด

    ก. Hb + O2 -----> HbO2

    ข. H+ + HCO3 -----> H2CO3

    ค. H2CO3 -----> H+ + HCO-3

    ง. H2CO3 -----> CO2 + H2O

    จ. CO2 + H2O----->H2CO3                       

 

ก และ ข

 

ข และ ง   

ก, ข และ ง

ข, ค และ จ

100000 ) 

จากแผนภาพข้อใดแสดงบริเวณที่เกิดปฎิกิริยาเคมีต่างๆได้ถูกต้อง 

1

2

3

4

100000 ) 

CO2 ส่วนใหญ่ในกระบวนการ Catabolism จะถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการใด 

 

glycolysis

Krebs cycle   

electron transport

Oxidative phosphorylation

100000 ) 

กระบวนการใดที่ eukaryotic cell สามารถดำเนินต่อไปเป็นปกติไม่ว่าจะมีO2 หรือไม่ 

 

fermentation 

glycolysis

Krebs cycle 

electron transport

100000 ) 

การเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเป็นไปตามข้อใด 

 

CO2 + H+ HCO3+H2O + H2CO3  

 

CO2 + HCO3-H+H2O + H2CO3

CO2 + H2OH2CO3HCO3- + H+                                               

CO2 + H2CO3 + O2 H2O + CO2 + H2CO3

100000 ) 

การเคลื่อนที่อย่างเป็นขั้นตอนของอิเล็คตรอนระหว่างการหายใจระดับเซลล์ข้อใดถูกต้อง 

 

food -----> electron transport chain -----> NADH -----> oxygen

oxygen -----> food -----> electron transport chain -----> NADH

food -----> NADH -----> electron transport chain -----> oxygen

electron transport chain -----> food -----> NADH -----> oxygen

100000 ) 

หลังจากวิ่ง 400 เมตร เซลล์กล้ามเนื้อของนักวิ่งจะเปลี่ยน pyruvate ไปเป็นสารอะไร และในกระบวนการนี้จะได้สารชนิดใด 

 

lactate, ATP   

Alcohol, CO2

lactate, NAD+

Alcohol, ATP

100000 ) 

กระบวนการที่สำคัญของ metabolic pathways กระบวนการใดที่วิวัฒนาการมาล่าสุด 

 

glycolysis และ fermentation

 

Oxidative phosphorylation

O2 – producing photosynthesis 

Photoproducing photosynthesis

100000 ) 

ถ้าความดันภายในถุงลมปอดเพิ่มขึ้นจะมีผลดีหรือไม่พราะเหตุใด

 

 

เซลล์ไม่สามารถดึงอิเล็คตรอนออกจากอาหารได้   

เซลล์ไม่สามารถหมุนเวียน NAD+เอามาใช้ได้ทัน

เซลล์ไม่สามารถสร้าง ATP ขึ้นมาได้           

เซลล์ไม่สามารถสลายสารอาหารให้เป็น CO2ได้

100000 ) 

จากแผนภาพโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆข้อใดเข้าคุ่กันได้ถูกต้อง 

1

2

3

4

100000 ) 

ข้อใดเป้นสมบัติที่คล้ายคลึงกันระหว่างเทรเคีย (trachea) ของแมลงกับบรอนคิโอลส์(bronchioles) ของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ก. ลำเลียงอากาศเข้าและออกจากร่างกาย            ข. ผนังแข็งแรงเนื่องจากมีแคลเซียม

ค. ไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นที่บริเวณผิว        ง. อยู่ทางด้านล่างของหลอดอาหาร

 

 

ก, ข   

 

ข, ค

ค, ง

ก, ค

100000 ) 

ก๊าซ O2 ทำหน้าที่ใดในกระบวนการหายใจ

   ก. รับอิเล็คตรอนจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอน

   ข. รับทั้งโปรตรอนและอิเล็คตรอน

   ค. รวมตัวกับคาร์บอนแล้วได้ CO2 

 

ก, ข, ค  

ข, ค, ง

ก, ข, ง 

ก, ค, ง

100000 ) 

ในแต่ละรอบของวัฎจักรเครบส์ พลังงานส่วนใหญ่ที่ปลดปล่อยจากน้ำตาลกลูโคสถูกลำเลียงไปให้สารใด

ก. NADPH        ข. NADH        ค. FADH2        ง. ATP

 

 

ก, ข  

 

ข, ค

ข, ค, ง 

ก, ค, ง

100000 ) 

ในแต่ละโมเลกุลของ acetyl CoA ที่เข้าสู่วัฎจักรเครบส์จะให้พลังงานในรูปแบบของสารใดบ้างและอย่างละเท่าใด

 

 

1ATP, 2NADH, 2FADH2 

 

ATP, 3NADH, 1FADH2

2ATP, 2NADH, 1FADH2

2ATP, 3NADH, 1FADH2

100000 ) 

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับกระบวนการไกลโคลิซิส (glycolysis)

ก. มีกระบวนการฟอสโฟรีเลชัน (phosphorylation)

ข. มีกระบวนการสร้างน้ำตาล 3 คาร์บอน

ค. ไม่มีการสร้าง NADH

ง. เกิดขึ้นได้ทั้งกับการหายใจแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน 

 

ก, ค 

ข, ค

ก, ข, ค

ก, ข, ง

100000 ) 

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับ ATP

ก. สะสมพลังงานในพวกยูแคริโอต (eukaryote)

ข. เป็นสารประเภทเดียวกับนิวคลีโอไทด์ของ RNA

ค. สร้างจากกระบวนการฟอสโฟรีเลชัน (phosphorylation)

ง. สร้างเฉพาะภายในออร์แกเนลล์บางชนิดเท่านั้น 

 

ข, ค

 

ก, ข

ก, ง 

ค, ง

100000 ) 

กระบวนการใดพบทั้งในเซลล์โพรคาริโอต (prokaryote) และยูแคริโอต(eukaryote)

ก. ฟอสโฟรีเลชัน (phosphorylation)

ข. การลำเลียงแบบแอกทีฟ (active transportation)

ค. การสังเคราะห์โปรตีน

ง. การจำลองแบบของ DNA

 

 

 

ก, ข, ค 

 

ข, ค, ง

ก, ค, ง 

ก, ข, ค, ง  

100000 ) 

สารในข้อใดที่ถูกใช้ในกระบวนการไกลโคลิซิส

 

 

 

กรดอะมิโนและกลีเซอรอ

กรดไขมันและกลีเซอรอล

ไตรกลีเซอไรด์และกรดไขมัน 

กรดอะมิโน กรดไขมันและกลีเซอรอล  

100000 ) 

ข้อใดแสดงสูตรโครงสร้างโมเลกุลของ ATP ได้ถูกต้อง


 

1

2

3

4

100000 ) 

พลังงานที่ใช้ในกระบวนการหมัก ส่วนมากมาจากการใช้สารใด 

 

NADH 

FADH2

ADP

Coenzyme A

100000 ) 

จากตาราง ข้อใดแสดงจำนวนโมเลกุล CO2 ที่เกิดจากการสลายกลูโคส 1 โมเลกุลได้ถูกต้อง


 

1

2

3

4

100000 ) 

ข้อใดแสดงการจับคู่ระหว่างกระบวนการเมแทบอลิซึมกับผลผลิตได้ถูกต้อง

กระบวนการ                ผลผลิต

วักจักรเครบส์                ก. สารเชื้อเพลิง   

การหมัก                      ข. แก๊สเรือนกระจก

การถ่ายทอดอิเล็กตรอน  ค. ยาฆ่าเชื้อ

การสลายกรดไขมัน        ง. ตัวทำลาย 

 

วัฏจักรเครบส์ -----> ก ข ค ง  

การหมัก   -----> ก ข ค ง

การถ่ายทอดอิเล็กตรอน   -----> ข ค ง  

การสลายกดไขมัน   -----> ก ข ง

100000 ) 

อากาศหมุนเวียนไปยังผิวอวัยวะทีใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของตั๊กแตนตำข้าวได้อย่าไร 

 

การเคลื่อนไหวส่วนท้องเป็นจังหวะ 

การเคลื่อนไหวส่วนอกเป็นจังหวะ

การขยับปีกและร่างกายส่วนอก 

การเคลื่อนไหวขาคู่หน้าตลอดเวลา

100000 ) 

อิเล็กตรอนและโปรตอนจะรวมกับออกซิเจนในกระบวนการหายใจ ได้น้ำ ดังสมการถ้าเริ่มจากการสลายกลูโคส 1  โมเลกุล จะเกิดน้ำทั้งสิ้น กี่โมเลกุล 

  

12 

18 

24

100000 ) 

สารใดเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ

    1. acetylcholine            2. Creatinine

    3. glycogen                  4. Adenosine   monophosphate 

 

ก ค

ก  ง

ข  ค

ข    ง

100000 ) 

ขั้นตอนในข้อใดถูกต้องที่สุด 

 

สารอาหาร ------> การหายใจระดับเซลล์   ------>  พลังงาน  ------>  ATP  ------> กิจกรรม

สารอาหาร ------>   พลังงาน------>   ATP  ------>  การหายใจระดับเซลล์

สารอาหาร ------>  การหายใจระดับเซลล์  ------>  พลังงาน ------>   กิจกรรม  ------> ATP

สารอาหาร  ------>  การหายใจระดับเซลล์  ------> กิจกรรม  ------> พลังงาน  ------> ATP

100000 ) 

เมื่อนำยีสต์ชนิดหนึ่งมาแยกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ให้ออกซิเจนและไม่ให้ออกซิเจนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

ยีสต์ที่เลี้ยงในสภาวะมีออกซิเจนขนาดเซลล์เล็กกว่า

ยีสต์ที่เลี้ยงในสภาวะมีออกซิเจนมีอัตราเติมโตสูงกว่า

ยีสต์ที่เลี้ยงในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน จะมีจำนวนไมโทคอนเดียต่อเซลล์สูงกว่า

ยีสต์ที่เลี้ยงในสภาวะที่ไม่มีออกซเจน  จะมีอันตรายการสังเคราะห์โปรตีนต่ำกว่า

100000 ) 

โครงสร้างใดของเซลล์ที่มี  ribosome

ก. microtubules                        ข.centriole

ค. mitochondria                        ง. Chloroplast 

 

ก   ข

 

ข   ค     

ก   ค  

ค     ง

100000 ) 

ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์  ทิศทางการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงไปสู่สภาพที่มีพลังงานต่ำสอดคล้องกับข้อใด 

 

อาหาร    วัฏจักรเครบส์     NADH      AIP     ออกซิเจน

อาหาร   NADH     ระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน     ออกซิเจน

อาหาร   ATP   ระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน    NADH   ออกซิเจน

อาหาร   ไกลโคลิซิส  วัฏจักรเครบส์   NADH     ATP   ออกซิเจน

100000 ) 

จากตารางข้อใดแสดงสารตัวสุดท้ายที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนในระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนใน  Mictochondria  และ  chloroplast ได้ถูกต้อง


 

1

2

3

4