ชีววิทยา entrance บทที่ 6

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
จำนวน : 132 ข้อ ผู้เข้าชม : 19,360 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
100000 ) 

แมลงที่บินได้จะมีถุงลม(air sac) จำนวนมากมายที่ติดกับช่อง Spiracle นกก็มีถุงลมหลายถุงติดต่อกับปอดของมัน โครงสร้างประเภทนี้ไม่พบในสัตว์บกชนิดอื่น เมื่อคำนึงถึงโครงสร้างและตำแหน่งของถุงลมในสัตว์ ทั้ง 2 พวกนี้ ถุงลมน่าจะทำหน้าที่

 

 

ให้ก๊าซแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยเพิ่งขึ่น

ส่งอากาศผ่านท่อลมหรือปอดอย่างรวดเร็วในขณะบิน

คล้ายกะบังลมเพื่อบังคับการสูดลมหายใจ

ทำให้ตัวเบาขึ่นมากเพื่อให้บินได้

100000 ) 

อวัยวะที่ไม่สามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซหายใจได้โดยตรง คือ 

 

จมูก

ผิวหนังกบ

เหงือกปลา

ถุงลมเล็กๆภายในปอด

100000 ) 

ควันจากท่อไอเสี้ยรถยนต์เก่าๆที่ขาดความเอาใจใส่จากเจ้าของอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะ 

 

มี CO ไปละลายอยู่ในน้ำเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถรับ O2 ได้

มี CO ไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินเป็นสารประกอบถาวร   

มี SO2 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดแดงภายใน Capillaries

มี SO2 ซึ่งเป็นอันตรายต่อเซลล์

100000 ) 

ตัวอย่างสัตว์ที่มีปอดหายใจ ได้แก่ 

 

ลูกอ๊อดกบ  

หอยโข่ง

หอยทาก

ปลาปากกลม   

100000 ) 

ชื่อใดที่มีการหายใจแบบม่ใช้ออกซิเจน 

 

อะมีบา 

เม็ดพืช

สาหร่าย

เห็ด

100000 ) 

อากาศที่บริสุทธิ์จะต้องมีองค์ประกอบของก๊าซต่างๆ ดังนี้ 

 

O2 > N2 > CO2

O2 >CO2 > N2

N2 > O2 >CO2

N2 > CO2 > O2

100000 ) 

เนื้อเยื่อที่หน้าจะมีการหายใจสูงที่สูด คือ 

 

Parenchyma

 

Chlorenchyma

Cambium

Phloem

100000 ) 

ก๊าซสำคัญที่ปนออกมากับลมหายใจออก คือ

 

 

CO2

 

CO2 + H2

CO2 + O2

CO2 + N2 +O2

100000 ) 

ถุงลมของนกมีหน้าที่    

 

ช้วยให้น้ำหนักตัวเบาบินได้สะดวก 

 

เก็บออกซิเจนให้ปอดใช้

แลกเปลี่ยนแก๊สหายใจ 

เป็นถุงพักอาหารชั่วคราว

100000 ) 

สารเคมีในเลือดมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของปอด คือ 

 

แอซีติลโคลิน 

 

คาร์บอนไดออกไซด์

นอร์อะดรีนาลิน

ฮีโมโกลบิน

100000 ) 

โรคถุงลมพอกซึ่งทำให้ปอดทำงานไม่ได้นั้นมีลักษณะ 

 

มีน้ำเหลืองและน้ำเมือกเต็มถุงลม  

ปอดพองตัวอยู่ตลอดเวลา

พื่นที่ของถุงลมจะถูกทำลาย

ปอดจะหดตัวอยู่ตลอดเวลา

100000 ) 

สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดต่อไปนี้ที่นักเรียนคิดว่าสามารถได้พลังงานจากการ Oxidaton  สารเคมีพวกอนินทรีย์ 

 

แบคทีเรีย

เห็ดรา 

พืชสีเขียว 

2 และ 3

100000 ) 

การสูดลมหายใจเข้าออกเป็นผลเนื่องมาจาก   

 

 

ปรีมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงลดลง 

สภาพความเป็นด่างของเลือด   

ความเข้มแข็งของฮีโมโกลบีนในเลือด

ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด

100000 ) 

ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี้ยวกับสมอง    

 

ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เกียวกับการดมกลิ่น คือ Olfactory bulb   

hypothalamus เป็นสถานีถ่ายทอดความรู้สึกและควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ   

medulla oblongata มีหน้าที่ควบคุมการหายใจและการเต้นของหัวใจ   

เส้นประสาทสมอง (Cranial nerve) ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมี 12 คู่

100000 ) 

นกมี air sac ไว้เพื่อ

 

 

เพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ     

เก็บอากาศสำรองไว้เพื่อถ่ายเทให้ปอด

ทำให้ตัวเบา

ถูกทั้ง 1 และ 2

100000 ) 

อวัยวะที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนั้น มีสมบัติประการที่สำคัญที่ สุด คือ

 

 

ต้องมีพื้นที่มากพอที่จะแลกเปลี่ยนก๊าซได้ตามความต้องการของร่างกาย   

ต้องมีการขยายตัวได้มาก

ต้องชุ่มชื้นตลอดเวลา           

ต้องมีอวัยวะอื่นห่อหุ่มอยู่

100000 ) 

ถ้านักเรียนทำการเจาะเลือดขณะกลั้งลมหายใจนานๆ จะตรวจพบ ว่า    

 

เลือดมีสภาพเป็นกรด 

เลือดมีสภาพเป็นด่าง

เลือดมีสภาพเป็นกลาง

เลือดไม่มีการเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่าง

100000 ) 

เส้นกราฟใด ( a,b,c) แสดงความหนาแน่นของก๊าซไนโตรเจน

 

a  

b

c

a หรือ c

100000 ) 

เลือดในเส้นเลือดใดต่อไปนี้มีปรีมาณออกซิเจนมากที่สุด    

 

พานารีเวน  

อินฟิเรีย เวนาคาวา

พัลโมนารีอาร์เทอรี 

ซูพีเรีย เวนาคาวา

100000 ) 

อัตราการหายใจ (ปรีมาณออกซิเจน ลบ.ซม./กรัม/ชั่วโมง )ในขณะพักของสัตว์ชนิดต่างๆเป็นดังนี้

 

 

ปลาหมึกยักษ์<ปลาไหล<ปลาหมึก

 

ปลาไหล<ปลาหมึก<ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึก<ปลาหมึกยักษ์<ปลาไหล

ปลาหมึกยักษ์<ปลาหมึก<ปลาไหล

100000 ) 

สัตว์ชนิดใดมีระบบแลกเปลียนก๊าซระหว่างเซลล์ในร่างกายทำหน้าที่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบหมุนเวียนโลหิต

 

 

หอยทาก

 

ตั๊กแตน

กุ้ง 

ปลาหมึกกล้วย

100000 ) 

รูปภาพแสดงเครื่องมึงนี้จัดขึ่นเพื่อสึกษากลไกการหายใจเข้าออกกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรในช่องอก     แต่การศึกษานี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงอะไร   

 

การเลี่ยนแปลงปริมาตรของช่องอกในแนวดิ่งกับความดัรในช่องอก

 

การคลายตัวและหดตัวของกล้ามเนื้อกะบังลม   

การขยายของทรวงอก           

1, 2 และ 3

100000 ) 

การลำเลียงสารโดยการแพร่จะเกิดขึ่นในสัตว์ชนิดใด

 

 

สัตว์ชั้นต่ำ 

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ   

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 

สัตว์ทุกชนิด

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ   

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 

สัตว์ทุกชนิด

100000 ) 

โครงสร้างที่ใช้ในการเปลี่ยนก๊าซของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของสัตว์ชนิดใดจะมีลักษณะเหมือนกันคือ

 

 

ต้องมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยง 

 

ต้องบางและชื้นอยู่เสมอ   

ต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา  

ต้องเป็นแผ่นบางๆที่ซ้อนหรือพับไปมา

100000 ) 

เมื่อท่านวิ่งออกกำลังกายและหอบการเปลี่ยนแปลงภานในร่างกายของท่านในขณะนั้นตรงกับข้อใดมากที่สุด

 

 

หัวใจเต้นเร็วขึ่นในอัตราเฉลี่ย 60 ครั่งต่อนาที       

 

เหงือออกมากเพื่อระบายคาร์บอนไดออกไซด์ออกภายนอก

เกิดปฏิกิริยาการสลายกรดแลกติกในกล้ามเนื้อขา 

อัตราการหายใจสูงขึ่น เนื่องจากเนื้อเยื่อต้องการออกซิเจนมาก

100000 ) 

ระบบท่อน้ำเหลืองจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู้ร่างกายโดยวิธี 

 

Phagocytosis และ plasmolysis

 

Phagocytosis และ antibodies

amoeboid movement และ phagocytosis

Hemolysis และสร้าง antigen

100000 ) 

prothrombin เป็น โปรตีนที่สร้างมาจาก   

 

 

พลาสมา

 

ตับ

เม็ดเลือกขาว  

เมืดเลือดแดง

100000 ) 

เลือดออกจากพัลโมนารีเวนเข้าสู้ atrium ซ้ายแล้วจะเข้าสู้หัวใจห้องล้างซ้ายโดยผ่าน    

 

tricuspid vale

 

Bicuspid valve   

semilunar valve  

Auricoventricular valve

100000 ) 

ในคนที่โตเด็มวัยจะพบมีน้ำเลือดอยู่ประมาณ

 

 

20 ลิตร

10 ลิตร   

5.75 ลิตร

2.75 ลิตร

100000 ) 

ในเลือด 100 ลบ.ซม. ผู้มีร่างกายสมบูรณ์จะมีฮีโมโกลบินอยู่ประมาณ

 

 

10 กรัม

15 กรัม

20 กรัม

5 กรัม

100000 ) 

ถ้านักเรียนทำการเจาะเลือดขณะกั้นลมหายใจนานๆจะตรวจพบว่า

 

 

เลือดมีสภาพเป็นกรด 

 

เลือดมีสภาพเป็นด่าง

เลือดมีสภาพเป็นกลาง

เลือดไม่มีการเปลี่ยนสภาพเป็นกรด – ด่าง

100000 ) 

การให้ทารกดื่มนมมารดา ทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันชนิดใด 

 

ภูมิคุ้มกันก่อเอง

ภูมิคุ้มกันรับมา

ภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา

ไม่ได้รับภูมิคุ้มกันแต่ได้รับสารอาหาร

100000 ) 

ถ้าทั้งสองภาพเป็นเม็ดเลือดคน


 

 

(1) คือเม็ดเลือดขาวทำลายเชื้อโรค โดยฟาโกไซโทซีส

(2) เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นใหม่ๆ

(1) เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นใหม่ๆ

(2) เม็ดเลือดแดงในน้ำเลือด

(1) เม็ดเลือดขาวที่สร้างแอนติบอดี

(2) เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นใหม่ๆ

(1) เม็ดเลือดแดงในน้ำเลือด

(2) เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นใหม่ๆ

100000 ) 

การฉีดทอกซอยด์เพื่อป้องกันโรคคอตีบ ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นอย่างไร 

 

เกิดเร็ว, อายุสั้น 

เกิดเร็ว, อายุยาว

เกิดช้า, อายุสั้น

เกิดช้า, อายุยาว

100000 ) 

สารแอนติบอดีซึ่งสร้างโดยเม็ดเลือดขาวจะมีการลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดย

 

 

ระบบหมุนเวียนเลือด  

ระบบหมุนเวียนน้ำเหลือง       

ซึมเหมือนน้ำเหลือง 

ซึมผ่านไปกับของเหลวระหว่างเซลล์

100000 ) 

เลือดในเส้นเลือดใดต่อไปนี้ที่มีปริมาณออกซิเจนมากที่สุด

 

พัลโมนารีเวน

อินฟีเรียเวนาคาวา   

พัลโมนารีอาร์เตอรี

ซูพีเรียเวนาคาวา

100000 ) 

การวัดชีพจรคือการวัด

 

 

ความดันเลือดมีค่าปกติ 110 -120 มม. ของปรอทเมื่อหัวใจบีบตัว

ความดันเลือดมีค่าปกติ 80 มม. ของปรอทเมื่อหัวใจบีบตัว

อัตราการเต้นของหัวใจ

อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งมีเป็นสัดส่วนผกผันกับอัตราเมทาบอลิซึม

100000 ) 

คนที่เป็นโรคต่อไปนี้ ควรให้แอนติบอดีแก่ร่างกายทันที 

 

อหิวาตกโรค

วัณโรค

ไอกรน

บาดทะยัก

100000 ) 

เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเยื่อบางๆระหว่างนิ้วเท้ากบ เพื่อศึกษาการไหลของเลือดในเส้นเลือดต่างๆ ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่า เส้นเลือดใดควรเป็นเส้นเลือดเวน 

 

เส้นเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเคลื่อนตามกันแบบแถวเรียงหนึ่ง

เส้นเลือดขนาดเล็กที่แยกมาจากเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่กว่า

เส้นเลือดที่รับเลือดซึ่งไหลมาจากเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กกว่า

อัตราการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดในเส้นเวนเป็นไปตามการบีบตัวของหัวใจ

100000 ) 

คนไข้เป็นโรคโลหิตจางชนิเพอร์นิเซียสอะนีเมียอาจมีสาเหตุมาจากขาดวิตามิน 

 

B1

B2

B6 

B12

100000 ) 

ข้อความใดต่อไปนี้ที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับโรคความดันสูง 

 

เป็นโรคที่เกิดในเฉพาะคนอ้วน

มีโอกาสเป็นในผู้ที่ชอบอาหารเค็มจัด

ชายที่เป็นโรคนี้มีโอกาสเสียชีวิตง่ายกว่าผุ้หญิง

เป็นโรคที่มีความดันเลือดสูงกว่า 150/100 มม. ของปรอท

100000 ) 

คนที่มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม จะมีพลาสมาอยู่ประมาณกี่ลิตร 

 

2.5 

3.5

4.0 

5.0

100000 ) 

อาการต่อไปนี้อาจเป็นผลจากการที่รับประทานยาปฎชีวนะเข้าไปมากๆ ยกเว้นข้อใด

 

 

เม็ดเลือดแดงเปราะและแตกง่าย

เลือดออดง่าย

เลือดไม่แข็งตัว

โลหิตจางชนิดที่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดไปจากปกติ

100000 ) 

สารอินทรีย์ที่มีสมบัติทำให้เส้นเลือดลดความยืดหนุ่ยลงได้คือ 

 

คอเลสเทอรอล 

ฟอสโฟลิพิด

ไขมัน 

1 และ 2

100000 ) 

เวนทริเคิลซ้าย -----> เอเทรียมขวา -----> เอออร์ตา -----> พัลโมนารีอาร์เทอรี -----> อินฟิเรีนเวนาคาวา -----> เส้นเลือดฝอย เครื่องหมายลูกศรแสดงลำดับความสำคัญของอะไร 

 

ทิศทางการไหลของเลือด

ปริมาณออกซิเจนของเลือด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโครงสร้าง

ความหนาของผนังโครงสร้าง

100000 ) 

คนที่มีเลือดหมู่ A จะรับเลือดจากคนหมู่เลือด AB ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

 

 

ได้ เพราะผู้ให้ไม่มีแอนติบอดีจะทำปฎิกิริยากับแอนติเจนของผู้รับ

ได้ เพราะทั้งผู้ให้และผู้รับมีแอนติเจนที่เหมือนกัน

ไม่ได้ เพราะแอนติเจนของผู้ให้จะทำปฎิกิริยากับแอนติบอดีของผู้รับ

ไม่ได้ เพราะแอนติเจนของผู้รับจะทำปฎิกิริยากับแอนติบอดีของผู้ให้

100000 ) 

การฉีดทอกซอยด์ของเชื้อบาดทะยักเข้าไปในร่างกาย จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันชนิดใด และเป็นอย่างไร 

 

ภูมิคุ้มกันก่อเอง เกิดช้า หายเร็ว 

 

ภูมิคุ้มกันก่อเอง เกิดช้า อยู่ได้นาน

ภูมิคุ้มกันก่อเอง เกิดเร็ว อยู่ได้นาน

ภูมิคุ้มกันรับมา เกิดเร็ว หายเร็ว

100000 ) 

ศูนย์ควบคุมการไหลเวียนของโลหิต คือ

 

 

พอนส์  

ทาลามัส

ออลแฟลกทอรีบัลบ์  

เมดัลลาออบลองกาตา

100000 ) 

นาย ก. มีน้ำเลือดที่ทำปฎิกิริยาต่อต้านกับเม็ดเลือดแดงของคนที่มีหมู่เลือด A, B และ AB นาย ก. ได้รับเลือดหมู่ O จำนวนหลายขวดเป็นระยะเวลาหนึ่ง และต่อมาเขาได้รับเลือดหมู่ O อีก พบว่าเกิดอาการจากปฎิกิริยาการทำลายเม็ดเลือดแดงในร่างกายของนาย ก. ถ้านาย ก. จำเป็นต้องได้รับการให้เลือดอีก เลือดที่ให้ควรเป็นอย่างไร 

 

เลือดหมู่ O Rh-

เลือดหมู่ O Rh+

เลือดหมู่ A Rh+

เลือดหมู่ B Rh-

100000 ) 

คนไข้รายหนึ่งได้รับสารที่เป็นตัวหยุดยั้งการทำงานของทรอมโบพลาสทินในระหว่างผ่าตัดหัวใจ หลังผ่าตัดคนไข้รายนี้ต้องการเลือดจำนวนมาก เลือดที่เหมาะสำหรับให้คนไข้นี้ควรเป็นอย่างไร

 

 

เลือดในธนาคารเลือดที่ยังไม่หมดอายุทุกประเภท

เลือดในธนาคารเลือดที่ยังไม่หมดอายุ แต่มีจำนวนฮีโบโกลบินสูง

เลือดที่มีอายุ 10 – 20 วันหลังจากเจาะจากผู้บริจาคและมีฮีโมโกลบินสูง

เลือดที่มีอายุ 1 – 2 วันหลังจากเจาะจากผู้บริจาคโดยไม่คำนึงถึงฮีโมโกลบิน

100000 ) 

เลือดในเส้นเลือดเวนไหลเวียนได้ โดยอาศัยวิธีการในแบบใด

 

 

การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

การหดตัวของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนประกอบของผนังเส้นเวน

การหดตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเส้นเวน

1, 2 และ 3 รวมกัน

100000 ) 

กรณีใดที่มีผลทำให้การทำงานของหัวใจลดลง และมีการหลั่งน้ำลายใสๆออกมามีปริมาณมาก

 

 

กระตุ้นประสาทพาราซิมพาเทติก

กระตุ้นต่อมหมวกไต

ฉีดอะดินาลินหรืกระตุ้นประสาทพาราซิมพาเทติก

ฉีดเอพิเนฟรินและนอร์เอพิเนฟริน

100000 ) 

เลือดของคนที่มีค่าความเป็นกรดเบส 7.0 จำเป็นต้องรักษาดุลยภาพของร่างกายให้เข้าสู่ระดับกรดเบสได้ปกติอย่างไร 

 

หายใจถี่ขึ้นเพื่อทำให้ค่ากรดเบสเพิ่มขึ้น   

 

หายใจช้าลงเพื่อทำให้ค่ากรดเบสเพิ่มขึ้น

หายใจถี่ขึ้นเพื่อทำให้ค่ากรดเบสลดลง   

หายใจช้าลงเพื่อทำให้ค่ากรดเบสลดลง

100000 ) 

ถ้ามีความจำเป็นต้องให้เลือดหลายครั้งในช่วง 1-2 ปี การให้เลือดแบบใดจะมีความปลอดภัยมากที่สุด  (ผู้ให้ ------> ผู้รับ)

 

 

A, Rh- ------> A, Rh+

 

O, Rh+ ------> A, Rh+  

B, Rh+ ------> B, Rh

A, Rh- ------> AB, Rh 

100000 ) 

อวัยวะชนิดใดที่ไม่ได้จัดว่าเป้นอวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ) 

 

ต่อมไทมัส 

 

ม้าม  

ต่อมทอนซิล   

ตับ

100000 ) 

เมื่อทดลองกำมือขวาไว้ด้านบนของปลายแขนซ้ายให้แน่น แล้วลูบไปทางซ้ายมือ (----->) สังเกตเส้นเลือดบนฝ่ามือซ้ายโป่งออกชัดเจนและโป่งมากบางแห่ง เมื่อลูบมือขวาไปในทิศทางตรงกันข้าม (----->) จะเห็นเส้นเลือดแฟบ การทดลองนี้เพื่อทดสอบอะไร


 

เลือดในอาร์เทอรีไหลจากปลายแขนไปทางนิ้วมือ

ทิศทางการไหลของเลือดในเส้นเลือดอาร์เทอรีและลิ้นในเส้นเลือด

ทิศทางการไหลของเลือดในเส้นเลือดต่างๆทั้งอาร์เทอรีและเส้นเลือดฝอย

เลือดในเส้นเลือดเวนไหลจากนิ้วมือไปทางแขนโดยมีลิ้นในเส้นเลือดเวน กั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ

100000 ) 

เหตุใดที่สนับสนุนว่า เส้นเลือดฝอยเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับหน้าที่แลกเปลี่ยนสารเข้าออกจากเส้นเลือด 

 

เป็นเส้นเลือดที่มีจำนวนมากและมีขนาดเล็กมาก

มีผนังบาง ไม่มีกล้ามเนื้อและเส้นใยที่ยืดหยุ่นอยู่ที่ผนังเส้นเลือด และมีพื้นที่ผิวมากที่สุด

มีพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดมากกว่าของอาร์เทอรีแต่น้อยกว่าของเส้นเลือดเวน

อัตราการไหลของเลือดเป็นไปอย่างช้าๆและเป็นจังหวะสม่ำเสมอตามการบีบตัวของหัวใจ

100000 ) 

ลิ้นหัวใจชนิดใดที่กั้นห้องเอเทรียมซ้ายกับเวนทริเคิลซ้าย 

 

ลิ้นไบคัสปิด 

 

ลิ้นไตรคัสปิด 

ลิ้นพัลโมนารี   

ลิ้นเอออร์ติก

100000 ) 

ถ้าเลือดหมู่ Rh- ควบคุมโดยจีนด้อย (r) ที่อยู่ในออโตโวม เด็กมีเลือดหมู่ A และ Rh+ และแม่มีเลือดหมู่ O และ Rh- พ่อของเด็กควรมีเลือดหมู่อะไร 

 

A, Rh-

 

O, Rh+

AB, Rh-

AB, Rh+  

100000 ) 

สัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดกลุ่มใดที่ทุกส่วนของร่างกายมีโอกาสได้รับออกซิเจนจากบรรยากาศได้โดยตรง

 

 

แมลง 

อาร์โทพอด

แมลงและแมงมุม

แมลง แมงมุมและกิ้งกือ

100000 ) 

ฉีดแบคทีเรีย 3 ชนิด คือ ก, ข และ ค เข้าในกระต่ายตัวที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับประมาณ 2 สัปดาห์ ต่อมาเจาะเลือดกระต่ายทั้ง 3 ตัวเพื่อทดสอบปฎิกิริยาการตกตะกอนกับแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดได้ผลดังนี้ สมมติฐานสำหรับผลการทดลองนี้คืออะไร

 

 

มีแอนติเจนเหมือนร่วมกันในแบคทีเรียทั้ง ก ข และ ค

มีแอนติเจนเหมือนร่วมกันในแบคทีเรียทั้ง ก กับ ข และ ข กับ  ค

มีแอนติเจนเหมือนร่วมกันในแบคทีเรียทั้ง ก กับ ค และ ข กับ  ค

มีแอนติเจนเหมือนร่วมกันในแบคทีเรียเฉพาะ ก กับ ข

100000 ) 

นายแดงได้รับสารต่อต้านทรอมโบพลาสทินระหว่างการผ่าตัดหัวใจ หลังการผ่าตัดจึงต้องการเลือดจำนวนมาก เลือดนายแดงก่อนให้เลือดมีเม็ดเลือดแดงสีแดง 5 ล้านเซลล์ และเม็ดเลือดขาว 4 ล้านเซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เลือดที่ดีที่สุดสำหรับให้นายแดง ควรเป็นชนิดใด

 

 

เลือดที่เจาะใหม่ โดยไม่คำนึงถึงค่าฮีโมโกลบิน

พลาสมาที่แยกจากเลือดที่เจาะใหม่

เม็ดเลือดแดงที่แยกจากเลือดเจาะใหม่ที่มีค่าฮีโมโกลบินสูง

เม็ดเลือดแดงที่แยกจากเลือดเจาะใหม่ที่มีปริมาณเม็ดเลือดขาวสูง

100000 ) 

ถ้านำเลือดของคนที่ออกกำลังกายมาตรวจ pH จะปรากฎผลอย่างไร

 

 

ต่ำกว่าเดิมเพราะมีกรดเพิ่มมากขึ้น

 

เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะมีด่างเพิ่มมากขึ้น

ใกล้เคียงกว่าเดิมเพราะมีเหงื่อออกมาก

ใกล้เคียงระดับเดิมเพราะมีระบบบัฟเฟอร์ควบคุม

100000 ) 

แก๊สชนิดใดทำปฎิกิริยากับฮีโมโกลบินได้ดีมากและทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุจมูก 

 

ไนตริกออกไซด์  

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

คาร์บอนมอนนอกไซด์   

คาร์บอนไดออกไซด์

100000 ) 

ในการให้เลือดสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงมากที่สุดสำหรับผุ้ให้เลือดคืออะไร 

 

เม็ดเลือด 

 

ปริมาณเลือด

พลาสมา 

เซรุ่ม

100000 ) 

ถ้าลิ้นหัวใจข้างซ้ายชำรุด สิ่งใดจะเกิดขึ้น 

 

diastolic pressure มีค่าลดลง  

 

diastolic pressure มีค่าเพิ่มขึ้น   

systolic pressure มีค่าลดลง  

systolic pressure มีค่าเพิ่มขึ้น

100000 ) 

เลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือดฝอยจะมีอัตราเร็วเป็นเช่นไร

 

 

ช้ากว่าเส้นเลือดอื่นๆ

 

ช้ากว่า arteriole แต่เร็วกว่า venule

เท่ากับใน venule

เท่ากับใน arteriole แต้เร็วกว่า vena cava

100000 ) 

คำกล่าวในข้อใดที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 

 

มีเลือดผ่านหัวใจถึง 2 ครั้งก่อนที่จะไปยังอวัยวะอื่น

อัตราของเลือดที่ไหลผ่านหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเร็วกว่าของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำประมาณ 2 เท่า

เลือดที่มีออกซิเจนสูงจะไม่ปะปนกับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ

สัตว์เลือดอุ่นทุกกลุ่มมีรูปแบบของระบบหมุนเวียนเลือดคล้ายคลึงกัน

100000 ) 

พยาธิไส้เดือนมีลักษณะลำคัญต่างจากไส้เดือนดินอย่างไร

 

 

ไม่มีระบบเลือด ลำตัวไม่มีปล้อง

มีระบบเลือดแบบเปิด ลำตัวมีปล้อง  

มีเพศแยกจากกัน มีระบบเลือดแบบเปิด

เป็นพยาธิในทุกๆกลุ่มของไฟลัมนี้ ไม่มีระบบเลือด

100000 ) 

เหตุใดขระนอนหลับตอนกลางคืน ไตจึงทำหน้าที่กรองและขับปัสสาวะออกมาได้น้อยกว่าขณะทำงานตอนกลางวัน

 

 

มีอัตราการหายใจต่ำกว่ากลางวัน 

มีความดันโลหิตต่ำกว่าขณะตื่น

มี CO2 ในเลือดน้อยกว่า 

ร่างกายขับเกลือแร่ออกมาได้น้อยกว่า

100000 ) 

เมื่อแพทย์ให้เฉพาะพลาสมาแก่ผู่ป่วยก่อนผ่าตัดแสดงว่าผู้นั้นขาดสารสำคัญอะไร

 

 

โปรตีน

แคลเซียม

ไฟบริโนเจน 

เกล็ดเลือด

100000 ) 

จากการเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญภายในเส้นเลือดจากลำไส้เข้าสู่ตับ (hepatic portal vein) และออกจากตับ (hepatic vein) ดังนี้ข้อใดเป็นความจริง    

 

ก และ ข   

ค และ ง   

ค และ จ

ง และ จ

100000 ) 

ชายผู้หนึ่งปีนภูเขาสูง 6,000 เมตร แล้วพักอยู่ในยอดเขานาน 4 วัน เมื่อตรวจเลือดพบว่ามีจำนวนเซลล์เมดเลือดแดงเพิ่มสูงกว่าตอนปีนเขา คำอธิบายในข้อใดที่ถูกต้องกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้

 

 

ร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น

 

ความหนาแน่นของอากาศบนยอดเขาน้อยกว่าที่เชิงเขา  

ความดันบรรยากาศที่ยอดเขาสูงมาก ทำให้เม็ดเลือดแดงนำออกซิเจนได้น้อยลง

เปอร์เซนต์ของออกซิเจนในบรรยากาศบนยอดเขามีน้อยกว่าที่ระดับใกล้เคียงน้ำทะเล

100000 ) 

มีสิ่งใดบ้างในร่างกายที่ทำหน้าที่ลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์

ก. erythrocytes        ข. Intercellular fluid        ค. Plasma

ง. blood platelets      จ. Hemoglobin 

 

ข, ค, จ 

 

ก, ง, จ   

ก, ข, ค, ง

ก, ข, ค, จ

100000 ) 

ขณะให้น้ำเกลือ 0.85% เข้าทางเส้นเวนที่บริเวณแขนของผู้ป่วย หากเกิดฟองอากาศหลุดเข้าไปด้วย จะเกิดผลอย่างไร   

 

 

ปวดแขนอย่างรุนแรง     

 

แรงดันเลือดลดต่ำ

เส้นเลือดฝอยอุดตัน  

สูญเสียความรู้สึกที่แขนชั่วคราว

100000 ) 

หลักที่ใช้ในการจำแนกหมู่เลือดในระบบ ABO คือข้อใด

 

 

ชนิดของสารแอนติบอดี ที่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดขาวและชนิดของแอนติเจนในน้ำเลือด

 

ชนิดของสารแอนติบอดี ในน้ำเหลืองและชนิดของแอนติบอดีที่เยื่อหุ้มเซลล์ในเม็ดเลือดขาว

ชนิดของสารแอนติเจน ที่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงและชนิดของแอนติบอดีในน้ำเลือด

ชนิดของสารแอนติเจน ในน้ำเลือดและชนิดแอนติบอดีที่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดขาว

100000 ) 

นักมวยแชมป์เปี้ยนโลกจะมีโอกาสขึ้นชกป้องกันตำแหน่งได้สำเร็จ ก่อนขึ้นเวทีมีอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเท่าใด 

 

60 – 70 ครั้ง/นาที

 

80 – 85 ครั้ง/นาที   

90 – 95 ครั้ง/นาที 

100 – 105 ครั้ง/นาที   

100000 ) 

อาการความดันโลหิตต่ำ อาจเกิดจากสาเหตุในข้อใด 

 

มีโปรตีนในเลือดน้อย

ความเครียดทางอารมณ์

บริโภคคาเฟอีนหรือนิโคตินมากเกินไป

รับประมานอาหารพวกไขมันและคอเรสเทอรอลมากเกินไป

100000 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับารรักษาดุลยภาพในร่างกาย

 

 

basal body terperature ของหญิงขณะตกไข่มีระดับต่ำกว่าก่อนมีประจำเดือน

ปริมาณเลือดที่ลงไปเลี้ยงสมองขณะพักผ่อนต่ำกว่าขณะออกกำลังกาย

ระดับกลูโคสในเลือดขณะพักผ่อนใกล้เคียงกับที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จใหม่

ระดับแคลเซียมในเลือดหนูทดลองที่ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์จะลดต่ำลงกว่าตอนผ่าตัด

100000 ) 

เลือดของสัตว์ในข้อใดไม่มีสี 

 

กุ้ง       

 

พยาธิตัวตืด

แมลงสาบ   

แม่เพรียง

100000 ) 

จากภาพเลือดในโครงสร้างหมายเลขใดมีออกซิเจนต่ำ

 

 

1, 3, 7

4, 5, 6

1, 2, 6

2, 3, 4

100000 ) 

นาย ก. ได้รับเลือดครั้งแรกจากนาย ข. ปรากฎว่าเลือดนาย ก. ไม่เกิดการตกตะกอน แต่เมื่อนาย ก. ได้รับเลือดจากนาย ข. อีก ครั้งนี้พบว่าเลือดนาย ก. เกิดการตกตะกอนขึ้น หมู่เลือดของนาย ก. และนาย ข. น่าจะเป็นแบบใด 

 

นาย ก. เลือดหมู่ A, Rh- นาย ข. เลือดหมู่ O, Rh+

นาย ก. เลือดหมู่ A, Rh- นาย ข. เลือดหมู่ AB, Rh+

นาย ก. เลือดหมู่ O, Rh+ นาย ข. เลือดหมู่ A, Rh-

นาย ก. เลือดหมู่ B, Rh+ นาย ข. เลือดหมู่ O, Rh-

100000 ) 

คำอธิบายในข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการทำงานของหัวใจในสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆ

 

 

จะต้องมีเอเทรียม 1 – 2 ห้อง

จะต้องมีเวนทริเคิลอย่งน้อย 1 ห้อง

สูบฉีดโลหิตที่มีออกซิเจนต่ำไปให้อวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส

สูบฉีดโลหิตที่มีออกซิเจนสูงไปเลี้ยงร่างกาย

100000 ) 

ปฐมเหตุที่ทำให้อินคู่แฝดของจันเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหลังจันตายคืออะไร

 

 

ติดเชื้ออย่างเฉียบพลัน 

ระบบหมุนเวียนเลือดขัดข้อง

ระบบหายใขขัดข้อง 

ระบบขับถ่ายไม่ทำงาน

100000 ) 

กำหนดให้   

a = hemoglobin        b = lymphocyte        c = hormone        d = fibrin

e = cholesterol         f = glycerol              g = urea               h = blood platelet

ชื่อในข้อใดที่สามารถพบได้ทั้งใน vascular system และ lymphatic system 

 

a, b, e, h  

 

b, c, d, h

b, c, e, f, g 

c, d, e, f, g

100000 ) 

ข้อใดเรียงลำดับความดันเลือดภายในเส้นเลือดจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ถูกต้อง

 

 

carotid artery, pulmonary artery, arteriole, pulmonary vein

pulmonary vein, carotid artery, pulmonary artery, arteriole, arteriole

carotid artery, arteriole, pulmonary artery, pulmonary vein

pulmonary artery, . carotid artery, arteriole, pulmonary vein

100000 ) 

นาย ก. ได้รับเลือดเป็นครั้งแรกจากนาย ข ซึ่งเป็นปกติดี แต่หลายเดือนต่อมานาย ก รับเลือดของนาย ข อีกเป็นครั้งที่สอง เลือดของนาย ก เกิดตะกอนขึ้น ข้อใดควรจะเป้นหมู่เลือดของนาย ก และนาย ข


 

1

2

3

4

100000 ) 

สารใดบ้างที่สามารถตรวจพบได้ในท่อส่วนใหญ่ที่เห็นในแผนภาพ


 

เม็ดเลือดแดง ลิมโฟไซด์และฮอร์โมน

เม็ดเลือดขาว ฮอร์โมนและไฟบริน

น้ำเหลือง คอเรสเทอรอลและเกร็ดเลือด

ยูเรีย ฮอร์โมนและกรดไขมัน

100000 ) 

ข้อใดเรียงลำดับเส้นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่อหน่วยปริมาตรของเลือดจากน้อยไปหามาก

 

 

inferior vena cava, renal artery, pulmonary vein

superior vena cava, pulmonary vein, pulmonary artery

renal vein, hepatic vein, superior vena cava

coronary vein, pulmonary vein, coronary artery

100000 ) 

เส้นน้ำเหลืองฝอย (lymph capillary)ต่างจากเส้นเลือดฝอย (blood capillary) ในข้อใด

 

 

เส้นน้ำเหลืองฝอยมีเอนโดทีเลียมบางกว่า

ของเหลวในเส้นน้ำเหลืองฝอยมีแรงดันมากกว่า

เส้นน้ำเหลืองฝอยให้สารและของเหลวผ่านได้น้อยกว่า

เส้นน้ำเหลืองฝอยมีปลายปิด แต่เส้นเลือดฝอยมีปลายเปิด

100000 ) 

หัวใจเทียมของไส้เดือนดินทำหน้าที่เหมือนกับโครงสร้างใดของมนุษย์ 

 

หัวใจ 

เส้นเลือดและหัวใจ

เวนทริเคิล  

เอเทรียม

100000 ) 

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับความดันเลือดที่เส้นเลือดอินฟิเรียเวนาคาวาในขณะที่เลือดไหลเข้าสู่หัวใจ 

 

มีค่าประมาณ 120 มิลลิเมตรของปรอท เรียกว่าความดันซิสโทลิก

มีค่าประมาณ 80 มิลลิเมตรของปรอท เรียกว่าความดันไดแอสโทลิก

มีค่าประมาณ 80 มิลลิเมตรของปรอท เรียกว่าความดันซิสโทลิก

มีค่าประมาณ 0 มิลลิเมตรของปรอท เรียกว่าความดันไดแอสโทลิก

100000 ) 

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับม้ามในผู้ใหญ่ทั่วไป

ก. สร้างลิมโฟไซด์                                   ข. สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง

ค. เป็นแหล่งเก็บเลือดไว้ใช้เมื่อจำเป็น           ง. ทำงาลเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้ว 

 

ข้อ ก และ ง  

ข้อ ข และ ง   

ข้อ ก, ค และ ง  

ข้อ ก, ข และ ง   

100000 ) 

ข้อใดเป็นความจริงเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดขาวโตเต็มที่ชนิดต่างๆตามภาพ 

ก มีหน้าที่สร้างสารแอนติบอดี

ข ถูกทำลายด้วยเชื้อไวรัส HIV

ก ข และ ค มีหน้าที่ทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีฟาโกไซโทซีส

เมื่อร่างกายเกิดการอักเสบจากแบคทีเรีย จำนวนของ ก และ ค เพิ่ม ส่วน ข และ ง ลดลง

100000 ) 

ข้อใดแสดงทิศทางการไหลเวียนของเลือดในปลาได้อย่างถูกต้อง

a = เอเทรียม                            b = เวนทริเคิล       

c = ส่วนต่างๆของร่างกาย            d = เหงือก

 

 

b -----> a -----> d -----> c -----> b

 

a -----> b -----> d -----> c -----> a

a -----> b -----> c -----> b -----> d -----> a  

b-----> d-----> a -----> b-----> c -----> b

100000 ) 

ข้อใดเป็นหน้าที่ของน้ำเหลือง

ก. ลำเลียงลิพิดจากทางเดินอาหาร

ข. ลำเลียงฮีโมโกลบินจากเลือด

ค. ลำเลียงของเหลวส่วนเกินกลับคืนสู่สภาพหมุนเวียนโลหิต 

 

ก และ ข  

 

ข และ ค   

ก และ ง  

ข และ ง   

100000 ) 

จากไดอะแกรมแสดงแบบแผนการไหลเวียนเลือด 3 แบบ ถ้าที่ ข มีอัตราเร็วของการไหลของเลือดเท่ากันหมดและปริมาณออกซิเจนที่ได้รับและใช้ไปเท่ากันทั้ง 3 แบบ ข้อใดอธิบายได้ถูกต้อง


 

การไหลที่ ก และ ค เท่ากันทั้ง 3 แบบ

 

การไหลที่ ข และ ค ในแบบที่ 2 เท่ากัน

การไหลที่ ก, ข และ ค ในแบบที่ 3 เท่ากัน

การไหลที่ ค เท่ากันทั้ง 3 แบบ   

100000 ) 

เส้นเลือดใดที่พบว่ามีปริมาณน้ำตาลในเลือดเปลี่ยนแปลงมากที่สุด artery

ก. hepatic vein        ข. Hepatic portal vein        ค. Pulmonary vein

ง. coronary artery    จ. Carotid artery 

 

ข เท่านั้น 

ค เท่านั้น   

ก และ ข

ง และ จ

100000 ) 

จากแผนภาพแสดงการไหลเวียนเลือดเส้นเลือดใดจะมีปริมาณน้ำตาลสูงที่สุดหลังจากรับประทานอาหารใหม่ 
 

 

 

ก 

ข   

ค 

ง 

100000 ) 

เส้นเลือดใดในร่างกาย (ตามแผนภาพ) มีการเปลี่ยนแปลงระดับกลูโคสในเลือดแต่ละวันมากที่สุด

 

ค 

 

ง   

ก, จ 

ข, ง   

100000 ) 

อากาศร้อนกลางเดือนเมษา จะรู้สึกกระสับกระส่ายและอึดอัด เป็นเพราะเหตุใด

 

 

อุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้น ทำให้ปฎิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ

 

อุณหภูมิที่สูงมักมีความชื้นสูงด้วย ร่างกายจึงระบายความร้อนได้ไม่ดี

มีกลูโคสในเลือดเพิ่มสุงขึ้น ทำให้รู้สึกอึดอัด

อุณหภูมิภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอรืโมนเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมเพิ่มสูงขึ้น

100000 ) 

ของเหลวในเลือดที่บริเวณใดของหน่วยไตที่มีปริมาณความเข้มข้นของยูเรียแตกต่างกันมากที่สุด

 

 

arteriole ที่เข้า glomerulus และ arteriole ที่ออกจาก glomerulus

arteriole ที่ออกจาก glomerulus และ venule ที่เข้าสู่ renal vein

บริเวณ glomerulus และตาข่ายเส้นเลือดฝอยของท่อไต

venule ที่เข้าสู่ renal vein และตาข่ายเส้นเลือดฝอยของท่อไต

100000 ) 

กำหนดให้ X และ Y แทนปริมาณความเข้มข้นของสารที่แสดงในตารางข้างล่างสารในข้อใดจะเป็นยูเรียและกรดอะมิโนตามลำดับ


สาร ของเหลว Bowman’s Capsule, กรัม/ลิตร ของเหลวใน Collecting Duct, กรัม/ลิตร
X O
X X+Y
X X
O X

 

ก และ ง   

ก และ ข   

ข และ ค  

ค และ ง

100000 ) 

ในคนปกติความเข้มข้นของยูเรียในเส้นเลือดใดมีค่าต่ำสุด 

 

afferent arteriole

efferent arteriole

renal vein 

Renal artery

100000 ) 

จากตารางเปรียบเทียบการขับเหงื่อและการคายน้ำ ข้อใดที่อธิบายไม่ถูกต้อง

 

การขับเหงื่อ การคายน้ำ

1. ลดอุณหภูมิร่างกายและขจัด Nitrogenous wastes


2. เกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวหนัง


3. ส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยระบบประสาท


4. ขจัดน้ำและเกลือแร่ช่วยการลำเลียงน้ำและลดอุณหภูมิ


เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณผิวใบ


ส่วนใหญ่ควบคุมโดยเซลล์คุม


ขจัดน้ำ

 

  

ข   

ข และ ง

ก และ ค

100000 ) 

สัตว์ทะเลทรายขนาดเล็ก เช่น หนูแกงการู มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้อย่างไร

ก. เลือกกินอาหารที่มีน้ำมาก                ข. ออกหากินในเวลากลางคืน

ค. ดื่มน้ำครั้งละมากๆเพื่อชดเชย            ง. หน่วยไตมีประสิทธิภาพในการสงวนน้ำ 

  

ก และ ค

ข และ ง  

ก, ข และ ค

100000 ) 

จงเรียงลำดับความเข้มข้นของยูเรียภายในโครงสร้างที่ชี้จากที่ต่ำที่สุดไปหาที่สูงที่สุด

 

III, I, IV, II 

 

II, IV, I, III

IV, I, III, II

II, III, I, IV

100000 ) 

พืช ก และ ข มีลักษณะอวบน้ำ และ y แทนปริมาณยูเรียที่ผ่านจาก glomerulus เข้าสู่หน่วยไตเมื่อผ่านเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ระดับกลุโคสของผู้เป็นเบาหวานอ่อนๆ และระดับยูเรียของผู้มีไตปกติควรจะมีค่าเท่าใด

 


กลูโคส/หน่วยไต

ยูเรีย/หน่วยไต

1.


น้อยกว่า x มากกว่า y

2.


น้อยกว่าxมาก เท่า y
3. ไม่มี    มากกว่า y
4. มากกว่า x    น้อยกว่า y
 

1

2

3

4

100000 ) 

จากแผนภาพ ข้อใดตรงกับการนำยูเรียเข้าสู่เซลล์ของหน่วยไต และข้อใดตรงกับการขจัด nitrogenous waste ตามลำดับ


 

 

1 และ 2             

2 และ 3

1 และ 4       

3 และ 2   

100000 ) 

สารชนิดใดบ้างที่พบในตำแหน่งที่ 2 แต่ไม่พบในตำแหน่งที่ 4 ในแผนภาพต่อไปนี้
                    ก. โปรตีน         ข. ยูเรีย        ค. กลูโคส   

                    ง. โซเดียม        จ. ซัสเฟต 

 

ก และ ค

ข และ ง 

ก, ข และ ค

100000 ) 

บริเวณใดที่มีการกรองสารออกจากเลือด


 

เฉพาะ A

เฉพาะ B

A และ B

B และ C

100000 ) 

โครงสร้างใดที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด

 

 

 

nephridium, flame cell  

Malpigian tubules, nephridium

contractile vacuole, Malpigian tubules

Frame cell, contractile vacuole

100000 ) 

หมีที่อยูในเขตหนาว เมื่อถึงฤดูหนาวจะขุดโพรงอยู่จนกว่าฤดูหนาวจะหมดไป เราถือว่าเป็นการจำศีลหรือไม่

 

 

เป็นการจำศีล เพราะไม่เคลื่อนไหวเลยตลอดฤดูหนาว

เป็นการจำศีล เพราะไม่ยอมกินอาหารเลยตลอดฤดูหนาว

ไม่เป็น เพราะเมทาบอลิซึมและอัตราการหายใจยังคงเดิม

ไม่เป็น เพราะมีการกินอาหารตุนไว้ก่อนถึงฤดูหนาว

100000 ) 

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับ buffer ในร่างกายมนุษย์

 

 

ทำหน้าที่รับหรือให้โปรตอน

ประกอบด้วยกรดอย่างอ่อนเท่านั้น

ในเลือดมี buffer ที่สำคัญคือ H2CO3 และ HCO3-

เป็นสารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่ช่วยรักษา pH ให้คงที่เมื่อร่างกายได้รับกรดหรือเบส

100000 ) 

ตารางแสดงตำแหน่งของปากใบที่พบจากใบพืชชนิดต่างๆ
พืช ด้านบน ด้านล่าง
หูกวาง - มาก
ขนุน - มาก
ทานตะวัน น้อย มาก
ฤาษีผสม น้อย มาก
ข้าวโพด น้อย มาก
บัว มาก -

ถ้านำใบต้นสักมาตรวจหาปากใบ น่าจะพบปากใบที่ด้านใด และมีจำนวนเป็นอย่างไร

 

 

เฉพาะด้านบน และมีจำนวนมาก 

 

เฉพาะด้านล่าง และมีจำนวนมาก   

ทั้งสองด้านและด้านบนมีมากกว่า

ทั้งสองด้านและด้านบนมีน้อยกว่า

100000 ) 

อวัยวะใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายอย่างถูกต้องกับชนิดของสัตว์

ก. เรติคิวลัม – วัว               ข. เนฟริเดียม – ไส้เดือน        ค. ซีกัม – กระต่าย     ง. ต่อมนาสิก – นกทะเล

จ. เฟรมเซลล์ – นกทะเล      ฉ. กึ๋น – นก 

 

ก, ค และ ฉ 

 

ข, ง และ จ

ก, ง และ ฉ

ข, ค และ จ

100000 ) 

ส่วนใดของหน่วยไตที่มีการลำเลียงน้ำตาลกลูโคสและกรดอะมิโนเป็นแบบการลำเลียงแอกทิฟได้มากที่สุด 

 

ส่วนที่ฝังลึกในเมดัลลา

ท่อขดส่วนปลาย

ท่อรวม

ท่อขดส่วนต้น

100000 ) 

ข้อใดมีปริมาณคงที่ในเส้นเลือดที่ผ่านเข้าและออก glomerulus

ก. เม็ดเลือดแดง        ข. ฮอร์โมน        ค. กลูโคส        ง. กรดยูริก 

 

ก และ ข   

 

ก และ ง

ข และ ค  

ค และ ง

100000 ) 

ข้อใดเป็นของเสียที่ได้จากโปรตีนและถูกกำจัดออกนอกร่างกายของคน จิ้งจกและปลาทูตามลำดับ

ก. แอมโมเนีย        ข. ยูเรีย            ค. กรดยูริก        ง. CO2

 

 

ก, ข และ ค  

ข, ค และ ง

ข, ค และ ก 

ง, ค และ ก

100000 ) 

ปัจจัยในข้อใดเป็นลักษณะร่วมในการควบคุมสมดุลของน้ำ (osmoregulation) ในร่างกายของปลาน้ำจืดและปลาทะเล

ก. สูญเสียน้ำทางเหงือก                    ข. ได้รับเกลือทางเหงือก

ค. ปัสสาวะมีปริมาณน้ำมาก                ง.น้ำเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นจากอาหารที่กิน

จ. ไม่ดื่มน้ำ

 

 

ง   

ค, จ

ก, ข  

ง, จ

100000 ) 

หากตัดหลอดมัลพิเกียนของตั๊กแตนออก สองวันต่อมาดูดของเหลวภายในตัวแมลงออกมาวิเคราะห์จะพบสารชนิดใดสูงขึ้น

    ก. ยูเรีย            ข. กรดยูริก        ค. น้ำ        ง. แอมโมเนีย 

 

ก 

ก และ ค 

ข และ ง

100000 ) 

กระบวนการ reabsorption ของกลูโคสและกรดอะมิโนเกิดขึ้นที่บริเวณใดของหน่วยไต

 

ข เท่านั้น

ก และ ค

ข และ ฉ

ค, ง และ ช

100000 ) 

สารชนิดหนึ่งวัดความเข้มข้นในพลาสมาได้ X กรัมต่อลิตร ในไตที่ทำงานปกติ สารชนิดนี้กรองผ่านเข้าไปในไตได้ แต่ไม่ถูกดูดกลับ และไม่มีการหลั่งโดยเซลล์ในท่อไต ในปัสสาวะจะมีความเข้มข้นของสารนี้เท่าใด

 

 

0 กรัมต่อลิตร 

น้อยกว่า X กรัมต่อลิตร

X กรัมต่อลิตร

มากกว่า X กรัมต่อลิตร

100000 ) 

หลังจากที่เด็กชายคนหนึ่งออกกำลังโดยการวิ่งในตอนบ่ายที่อ่กาสร้อนจัด ของเหลวภายในหลอดปัสสาวะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ก. ความเข้มข้นของยูเรียเพิ่มขึ้น                ข. ปริมาณของของเหลวน้อย

ค. ปริมาณของน้ำตาลกลูโคสเพิ่มขึ้น          ง.ของเหลวเคลื่อนผ่านหลอดปัสสาวะมากขึ้น

 

 

ก 

 

ทั้ง ก และ ข

100000 ) 

จากแผนผังแสดงการทำงานของไตเทียม  เยื่อเซลโลเฟนและน้ำยาที่อยู่รอบๆเทียบได้กับส่วนใดของหน่วยไต

 

โกลเมอรูลัสและโบว์แมนแคปซูล

โกลเมอรูลัสและเนื้อไตชั้นเมดัลลา

ท่อขดส่วนต้นและเส้นเลือดฝอยที่พันรอบๆ

ท่อขดส่วนต้นและเนื้อไตชั้นเมดัลลา

100000 ) 

ถ้าความเข้มข้นของกลูโคสในเลือดที่ไหลผ่านไตอยู่ในพิสัยปกติ ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 

 

เนฟรอนจะขับกลูโคสออกสู่ collecting duct

Bowman,s capsule จะขับกลูโคสเข้าสู่เลือด

กลูโคสส่วนใหญ่ภายในท่อของหน่วยไตจะถูกดูดกลับเข้าสู่เลือด

กลูโคสส่วนใหญ่ที่ผ่านจากเลือดเข้าสู่ท่อของหน่วยไตจะยังคงอยู่ในน้ำปัสสาวะและถูกขับออกจาก

100000 ) 

เหงือกปลานอกจากจะมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้ว ยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้าง 

 

กำจัดกรดยูริก

ควบคุมปริมาณเกลือในเลือด

ควบคุมปริมาณน้ำในเลือด

ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

100000 ) 

ปลาทะเลมีกิจกรรมที่ควบคุมระดับน้ำตาลและแร่ธาตุในร่างกายได้อย่างไร 

 

ถ่ายปัสสาวะน้อยและกินน้ำมาก  

 

ถ่ายปัสสาวะบ่อยและกินน้ำน้อย   

ถ่ายปัสสาวะบ่อยและกินน้ำมาก  

ถ่ายปัสสาวะน้อยและกินน้ำน้อย

100000 ) 

ภาพวาดในข้อใดแสดงเซลล์บุท่อไตส่วนต้นได้ถูกต้อง


 

100000 ) 

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับกระบวนการดูดซึมกลับ (reabsorption) ของหน่วยไต (nephron) ของสัตว์ชั้นสูง 

 

การเคลื่อนที่ของ Na+ จากของเหลวระหว่างเซลล์เข้าสู่หลอดขดส่วนต้น

การเคลื่อนที่ของน้ำจากโกลเมอรูลัส (glomerulus) ผ่านไตออกสู่กระเพาะปัสสาวะ

การเคลื่อนที่ของกลูโคสจากหลอดขดส่วนต้นออกสู่ของเหลวระหว่างเซลล์

การเคลื่อนที่ของยูเรียจากจากของเหลวระหว่างเซลล์เข้าสู่หลอดขดส่วนท้าย

100000 ) 

ตารางแสดงความเข้มข้นของสาร (กรัม/100 มิลลิลิตร) ที่กรองผ่านไตx, y และ z มีค่าเท่าใด 

 

x = 0.1, y = 0, z > 0.03

x = 0.1, y = 0, z < 0.03   

x > 0.1, y = 10, z = 0.03

x > 0.1, y < 10, z > 0.03

100000 ) 

หนูทดลองตัวใดมีปริมาณ Na+ ในปัสสาวะมากกว่าหนูปกติตัวที่ อะดรีนัลคอร์เทกซ์ อะดรีนัลเมดัลลา การทดลอง
1 ปกคิ ปกติ ผูกเส้นเลือดที่ออกจากต่อมหมวกไตทุกเส้น
2 ตัดและย้ายที่ ตัดและย้ายที่ ย้ายปลูกต่อมหมวกไตไปไว้ที่เยื่อยึดลำไส้
3 ตัดทิ้ง ปกติ -
4 ปกติ ตัดทิ้ง -
 

ตัวที่ 3 

 

ตัวที่ 1 และ 3

ตัวที่ 2 และ 4  

ตัวที่ 2, 3 และ 4