ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธุกรรม

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,574 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ลักษณะใดของลูกที่ไม่เหมือนกับพ่อแม่
 
สีผิว
เส้นผม
สีดวงตา
เส้นลายมือ
2 )  ลักษณะใดที่ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 
พ่อผิวดำ แม่ผิวขาว
พ่อผมสั้น แม่ผมยาว
พ่อผมตรง แม่ผมหยิก
พ่อตา 2 ชั้น แม่ตาชั้นเดียว
3 )  ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของแต่ละคนที่ไม่ซ้ำกัน
 
ลักยิ้ม
สีดวงตา
หน้าผาก
ลายนิ้วมือ
4 )  แต่ละบุคคลสามารถถ่ายทอดลักษณะใดไปสู่รุ่นลูกได้
 
จู้จี้ขี้บ่น
รักสวยรักงาม
ยิ้มแย้มแจ่มใส
เวลายิ้มมีลักยิ้มที่สองแก้ม
5 )  คำกล่าวในข้อใดที่สนับสนุนหลักของพันธุกรรมมากที่สุด
 
จะดูนางก็ให้ดูแม่
ผลไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเสมอ
กาก็ต้องเป็นกาจะเป็นหงส์ไม่ได้
พ่อแม่เป็นอย่างไร ลูกก็มักจะเป็นอย่างนั้น
6 )  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม
 
ศีรษะล้าน
ความประพฤติ
ตาบอดสี
โรคโลหิตจาง
7 )  ลักษณะข้อใดที่ไม่ถือว่าเป็นการแปรผันทางพันธุกรรม
 
ฝาหอยมีหลายลาย
ไก่มีขนสีแตกต่างกัน
แมวออกลูกแฝด 2 ตัวเหมือนกันทุกประการ
คนมีหลายเชื้อชาติ
8 )  ความแตกต่างของสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ เกิดจากอะไร
 
ความแปรผันทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
สภาวะดินฟ้าอากาศ
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
9 )  ปัจจัยใดที่มีผลต่อพันธุกรรมของคน
 
การออกกำลังกาย
อาหาร
สิ่งก่อกลายพันธุ์
ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
10 )  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
 
เซลล์สืบพันธุ์จะถ่ายทอดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ลูกหลานได้
การกลายพันธุ์เกิดได้เฉพาะที่เซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น
บริเวณเซลล์ร่างกายทั่ว ๆ ไปไม่สามารถเกิดการกลายพันธุ์ได้
สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้