คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,292 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อมูลในข้อใดไม่สามารถนำมาเขียนเป็นแผนภูมิได้

 

รายได้จากการขายผักในแต่ละเดือน

จำนวนผลไม้ที่ขายได้ใน 1 สัปดาห์

จำนวนสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ลักษณะของสัตว์เลี้ยง

2 ) 

แผนภูมิแท่งและแผนภูมิรูปภาพแตกต่างกันอย่างไร

 

แผนภูมิรูปภาพไม่มีข้อกำหนด

แผนภูมิแท่งไม่มีข้อกำหนด

แผนภูมิแท่งไม่มีชื่อแผนภูมิ

แผนภูมิรูปภาพไม่มีชื่อแผนภูมิ

3 ) 

ถ้ากำหนดให้รูปภาพสมุด 1 เล่ม แทนจำนวนสมุด 15 เล่ม เป็นการแสดงข้อมูลโดยวิธีใด

 

กราฟเส้น              

ตาราง

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิรูปภาพ

4 ) 

ข้อมูลใดควรเขียนเป็นตารางข้อมูล

 

ปริมาณดอกไม้ที่เก็บในแต่ละวัน

เวลาการเดินทางของสถานีรถไฟ

อายุของนักเรียนชั้น ป.1

จำนวนทุเรียนที่ขายได้

จากข้อมูล ตอบคำถามข้อ 5 – 7

\"\"

5 ) 

จากข้อมูล ถ้าต้องการเขียนแผนภูมิรูปภาพควรใช้มาตราส่วนใดจึงเหมาะสม

 

1   :   1

1   :   3

1   :   4

1   :   10

6 ) 

หากกำหนดให้รูปไข่ 1 รูป แทนจำนวนไข่ที่ขายได้ 10 ฟอง ในแผนภูมิรูปภาพ วันพุธจะมีรูปไข่กี่รูป


 

10   รูป

8   รูป

7   รูป

4   รูป

7 ) 

หากไข่ฟองละ 3 บาท ขายไข่ทั้ง 5 วัน ได้เงินรวมทั้งหมดกี่บาท

 

1,020  บาท

1,000  บาท

750  บาท

870  บาท

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามข้อ 8 – 12

จำนวนเงินที่ขายผลไม้ได้ 1 วัน

\"\"

กำหนดให้  \"\"1 รูป แทนจำนวนเงิน 100 บาท

8 ) 

ขายผลไม้ชนิดใดได้เงินมากที่สุด

 

ทุเรียน

มังคุด

แตงโม

ส้ม

9 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

ขายมังคุดได้เงินมากกว่าขายทุเรียน 200 บาท

ขายแตงโมได้เงินมากกว่าขายส้ม 100 บาท

ขายทุเรียนได้เงินมากกว่าขายแตงโม 200 บาท

ขายส้มได้เงินน้อยที่สุด 400 บาท

10 ) 

ถ้าขายส้มกิโลกรัมละ 20 บาท จากแผนภูมิรูปภาพจะขายส้มได้กี่กิโลกรัม

 

15   กิโลกรัม

20   กิโลกรัม

25   กิโลกรัม

30   กิโลกรัม

11 ) 

หากขายมังคุดได้ 28 กิโลกรัม จากแผนภูมิรูปภาพจะขายมังคุดกิโลกรัมละกี่บาท

 

25   บาท               

23   บาท

21   บาท

18   บาท

12 ) 

หากขายมะม่วงกิโลกรัมละ 16 บาท และต้องการขายให้ได้เงิน 640 บาท จะต้องขายมะม่วงอีกกี่กิโลกรัม

 

3   กิโลกรัม

5   กิโลกรัม

8   กิโลกรัม

15   กิโลกรัม

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 13 - 17

จำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นที่มาเรียนในแต่ละวันใน 1 สัปดาห์

\"\"

13 ) 
โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
 

171   คน

173   คน

176   คน

182   คน

14 ) 

วันใดที่นักเรียนมาเรียนเป็นจำนวนมากที่สุด

 

วันจันทร์

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

15 ) 

วันอังคารมีนักเรียนมาเรียนมากกว่าวันจันทร์กี่คน

 

2   คน

5   คน

7   คน

9   คน

16 ) 

วันใดมีนักเรียนขาดเรียนมากที่สุด

 

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

17 ) 

จากตารางนักเรียนชั้นใดขยันมาเรียนมากที่สุด

 

ป. 6

ป. 5

ป. 4

ป. 3

18 ) 

สถานการณ์ใดต่อไปนี้ เป็นไปไม่ได้

 

ทุกวันพระ จะมีการทำบุญตักบาตร

ฤดูฝน ฝนจะตกเกือบทุกวัน

ปีนี้ จตุพรจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ

ทุกวันพุธตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก

19 ) 

เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน


 

โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ โอกาสที่เหรียญจะออกหัว


หยิบลูกบอลสีขาว 1 ลูก จากกล่องใบหนึ่งซึ่งมีลูกบอลสีขาว 5 ลูก


เลือกเสื้อสีขาว 1 ตัว จากตู้เสื้อผ้าใบหนึ่งซึ่งมีเสื้อสีต่างๆ ครบทุกสี


ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง โอกาสที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม 7


20 ) 

“ท้องฟ้ามืดครึ้ม ลมพัดแรง”จากสถานการณ์ที่กำหนด นักเรียนใช้ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร


 

หากออกจากบ้าน ต้องเตรียมร่มไปด้วย

นำเสื้อผ้าออกไปตากแดด

เปิดหน้าต่างห้องนอนไว้ก่อนออกจากบ้าน

รีบรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้าน