คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 9

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,922 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

มีเงิน 55.75 บาท จะต้องหาเพิ่มอีกเท่าไรจึง  จะมีเงินครบ 70 บาท


 

13.25   บาท

13.75   บาท

14.25   บาท

14.75   บาท

2 ) 

ข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น

 

เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ

ธนบัตรฉบับละยี่สิบบาท 1 ฉบับ

เหรียญห้าบาท 4 เหรียญ

เหรียญหนึ่งบาท 20 เหรียญ

3 ) 

ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

 

ธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาท 2 ฉบับ

ธนบัตรฉบับละห้าร้อยบาท 4 ฉบับ

ธนบัตรฉบับละหนึ่งร้อยบาท  20 ฉบับ

ธนบัตรฉบับละห้าสิบบาท 22 ฉบับ

4 ) 

ข้อใดมีค่ามากที่สุด

 

ธนบัตรฉบับละห้าสิบบาท 10 ฉบับ

ธนบัตรฉบับละยี่สิบบาท 50 ฉบับ

เหรียญ 10 บาท 50 เหรียญ

ธนบัตรฉบับละหนึ่งร้อยบาท 9 ฉบับ

5 ) 

นมครึ่งโหลราคา 33 บาท น้ำหวานโหลละ 60 บาท ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

นมราคาถูกกว่าน้ำหวาน ขวดละ 3 บาท

นมราคาแพงกว่าน้ำหวานขวดละ 50 สตางค์

นมราคาแพงกว่าน้ำหวานขวดละ 3 บาท

นมราคาถูกกว่าน้ำหวานขวดละ 50 สตางค์


6 ) 

ถุงเท้าราคาคู่ละ 29 บาท รองเท้าราคาแพงกว่าถุงเท้า 170 บาท เข็มขัดราคาถูกกว่ารองเท้า 79 บาท ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

ถุงเท้าราคาแพงกว่าเข็มขัด

รองเท้าราคาถูกที่สุด

เข็มขัดราคาถูกกว่าถุงเท้า

ถุงเท้าราคาถูกที่สุด

7 ) 

นิ่มมีรายได้ 2,530 บาท จอยมีรายได้ มากกว่านิ่ม 75 บาท แป้งมีรายได้มากกว่านิ่ม 58 บาท ฝ้ายมีรายได้มากกว่าแป้ง 25 บาท ใครมีรายได้มากที่สุด

 

นิ่ม

จอย

แป้ง

ฝ้าย

8 ) 

เสื้อราคา 399 บาท กางเกงราคามากกว่าเสื้อ 160 บาท ถ้าซื้อเสื้อ 1 ตัว  และซื้อกางเกง 1 ตัว จะต้องจ่ายเงินกี่บาท

 

399 บาท ลบด้วย 160 บาท แล้วบวกด้วย 399 คำตอบคือ 638 บาท

399 บาท บวกด้วย 160 บาท คำตอบคือ 559 บาท

399 บาท บวกด้วย 160 บาท แล้วลบด้วย 399 คำตอบคือ 160 บาท

399 บาท บวกด้วย 160 บาท แล้วบวกด้วย 399 คำตอบคือ 958 บาท

9 ) 

เอกมีเหรียญ 10 บาท เหรียญ 5 บาท เหรียญบาท และเหรียญ 50 สตางค์ ชนิดละ30 เหรียญ เอกมีเงินทั้งหมดกี่บาท

 

495   บาท

485   บาท

475   บาท

465   บาท

10 ) 

ขายมะม่วง 180 บาท ขายส้มมากกว่ามะม่วง50 บาท ขายเงาะน้อยกว่าส้ม 20 บาทขายมังคุดน้อยกว่ามะม่วง 5 บาท ขายสิ่งใด ได้เงินน้อยที่สุด

 

มะม่วง

ส้ม

เงาะ

มังคุด

11 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำบันทึกรายรับรายจ่าย


 

ทำให้ทราบจำนวนเงินคงเหลือ

รู้ว่าควรจะยืมเงินจากเพื่อนเท่าไร

ช่วยให้ทราบรายรับรายจ่าย

เป็นการตรวจสอบการใช้เงิน

12 ) 

ธนบัตรฉบับละยี่สิบบาท 1 ฉบับ กับเหรียญสิบบาท 2 เหรียญ เหมือนกันในเรื่องใด

 

ประเภทของเงิน

ค่าของเงิน

ราคา

จำนวนธนบัตรและเงินเหรียญ

13 ) 

  กับ     ทั้ง 2 ประโยคนี้ เหมือนกันในเรื่องใด

 

เป็นยอดเงินรายรับ

เป็นยอดเงินรายจ่าย

เป็นยอดเงินคงเหลือ

เป็นการซื้อสินค้า

14 ) 

ซื้อมังคุด 9 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 18.50 บาท ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 27 บาท ต้องขายมังคุดกิโลกรัมละกี่บาท

 

19.50   บาท

20.50   บาท

21.50   บาท

22.50   บาท

15 ) 

นมสดชนิดกล่องราคาโหลละ 75 บาท นำมาขายกล่องละ 7.50 บาท จะได้กำไรกี่บาท


 

5   บาท

7   บาท

12 บาท

15 บาท

16 ) 

มีธนบัตร 3 ชนิด ชนิดละ 1 ฉบับ และเงินเหรียญ 1 เหรียญ มีค่ารวมเป็น 180 บาทจะเป็นธนบัตรชนิดใดและเหรียญชนิดใด

 

ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 50 บาท 20 บาท และเหรียญ 5 บาท

ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 50 บาท 20 บาท และเหรียญ 10 บาท

ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 50 บาท 10 บาท และเหรียญ 10 บาท

ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 20 บาท 10 บาท และเหรียญ 10 บาท

จากบันทึกรายรับ – รายจ่าย ตอบคำถามข้อ 17 - 20

                     บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิง จีรนันท์ เด็กดี ในวันที่ 16 – 19 ต.ค. 49

\"\"

17 ) 

เด็กหญิงจีรนันท์ใช้จ่ายเงินค่าอะไรมากที่สุด

 

ซื้อสมุด

ซื้อขนม

ซื้อของเล่น

ดูภาพยนต์

18 ) 

วันใดที่เด็กหญิงจีรนันท์มีเฉพาะรายรับอย่างเดียว

 

16 ต.ค. 49

17 ต.ค. 49

18 ต.ค. 49

19 ต.ค. 49

19 ) 

วันที่ 19 ต.ค. 49 เด็กหญิงจีรนันท์มียอดเงินคงเหลือกี่บาท

 

115   บาท

75   บาท

50   บาท

25   บาท

20 ) 

“หากต้องการซื้อหนังสือการ์ตูนราคา 35 บาท”วันที่ 20 ต.ค. 49 เด็กหญิงจีรนันท์ข้อใดถูกต้อง

 

เด็กหญิงจีรนันท์ต้องหาเงินเพิ่มอีก 5 บาท

เด็กหญิงจีรนันท์ต้องหาเงินเพิ่มอีก 10 บาท

เด็กหญิงจีรนันท์มีเงินคงเหลือของวันที่ 19 ต.ค. 49 พอดีกับราคาหนังสือ การ์ตูน

เด็กหญิงจีรนันท์ซื้อหนังสือการ์ตูนแล้วยังมีเงินเหลืออีก 10 บาท