คณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยที่4

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,190 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เครื่องมือชนิดใดเหมาะสำหรับใช้วัดตัวในการตัดชุด

 

ตลับเมตร

สายวัดตัว

ไม้เมตร

2 ) 

ถ้าต้องการวัดความสูงของขวดน้ำ ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด

 

ไม้บรรทัด

ไม้เมตร

ศอก

3 ) 

“เชือกยาว 1 เมตร 15 เซนติเมตร ริบบิ้นยาว 1 เมตร 10 เซนติเมตร” ข้อใดถูกต้อง

 

เชือกยาวกว่าริบบิ้น

ริบบิ้นยาวกว่าเชือก

เชือกยาวเท่าริบบิ้น

4 ) 

ความสูงของนักเรียนมีหน่วยวัดความยาวเป็นอะไร

 

ศอก

เมตร

เซนติเมตร

5 ) 

ผ้ายาว 1 เมตร มีความยาวเท่ากับข้อใด

 

เชือกยาว 100 เซนติเมตร

ริบบิ้นยาว 80 เซนติเมตร

โบผูกผมยาว 50 เซนติเมตร

6 ) 

ร่องน้ำกว้าง 2 เมตร 75 เซนติเมตรถ้าต้องการใช้ไม้พาดเดินข้าม ควรใช้ไม้ยาวเท่าไร

 

2 เมตร 50 เซนติเมตร

2 เมตร 75 เซนติเมตร

3 เมตร 25 เซนติเมตร

7 ) 

“กมลสูงกว่าทินกร แต่เตี้ยกว่าวินัย”ใครสูงที่สุด 

 

กมล

วินัย

ทินกร

8 ) 

“เชือกขดหนึ่งยาว 70 เมตร” ข้อใดถูกต้อง

 

ตัดเชือกไปใช้ 25 เมตร เหลือเชือก55 เมตร

หากตัดเชือกออกเป็น 2 เส้น เส้นแรกยาว 38 เมตร เส้นที่สองจะต้องยาว32 เมตร

หากนำเชือกไปมัดของแล้วเหลือเชือกยาว 43 เมตร แสดงว่านำเชือกไปมัดของยาว 25 เมตร

9 ) 

เสาธงสูงกว่าต้นไม้ 7 เมตร ถ้าเสาธงสูง18 เมตร ต้นไม้จะสูงกี่เมตร

 

11   เมตร

10   เมตร

9   เมตร

10 ) 

เก้าอี้สูง 60 เซนติเมตร ควรใช้เครื่องวัดชนิดใด

 

ไม้บรรทัด

ไม้เมตร

สายวัดตัว

11 ) 

ซื้อผ้าม่านมายาว 80 เซนติเมตร ปรากฎว่ายาวกว่าหน้าต่าง 14 เซนติเมตร จึงตัดส่วนที่ยาวเกินออก จะเหลือผ้าม่านยาวกี่เซนติเมตร

 

94   เซนติเมตร

76   เซนติเมตร

66   เซนติเมตร

12 ) 

ผ้าผืนหนึ่งยาว 45 เซนติเมตร ผ้าอีกผืนหนึ่งยาว 68 เซนติเมตร ผ้าทั้งสองผืนมีความยาวต่างกันกี่เซนติเมตร

 

13   เซนติเมตร

23   เซนติเมตร

113   เซนติเมตร

13 ) 

ปากกายาว 14 เซนติเมตร ดินสอยาว18 เซนติเมตร นำมาวางต่อกัน จะยาวกี่เซนติเมตร

 

32   เซนติเมตร

22   เซนติเมตร

14   เซนติเมตร

14 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

เชือกยาว 2 เมตร เท่ากับ เชือกยาว100 เซนติเมตร

ต้นไม้สูง 4 เมตร เท่ากับ ต้นไม้สูง200 เซนติเมตร

ระยะทางจากบ้านถึงต้นไม้ใหญ่ยาว8 เมตร เท่ากับ ระยะทางยาว 800 เซนติเมตร

15 ) 

สุชาดายืนบนเก้าอี้ที่สูง 32 เซนติเมตรจะมีความสูง 163 เซนติเมตร อยากทราบว่าความสูงจริงของสุชาดาเท่ากับกี่เซนติเมตร

 

195   เซนติเมตร

140   เซนติเมตร

131   เซนติเมตร