คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 12

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,283 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดมีค่าเท่ากับ 15.12 + 13.11

 

65.17 - 35.12

44.25 - 16.02

31.99 - 11.76

29.63 - 9.40

2 ) 

ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น

 

35.72 + 23.11

80.48 - 21.65

87.25 - 31.12

33.12 + 25.71

3 ) 

32.68 - 11.52 มีค่าน้อยกว่า 100 อยู่เท่าไร

 

75.84

76.84

77.84

78.84

4 ) 

25.66 + 31.42 กับ 89.17 – 56.02 มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร

 

23.93

22.93

21.93

20.93

5 ) 

123.72 + 59.12 มีค่ามากกว่า 89.99 อยู่เท่าไร

 

81.85

82.85

91.85

92.85

6 ) 

ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากกว่า 51.27

 

12.25 × 4

3.12 × 16

12.7 × 5.3

11.2 × 4.5

7 ) 

ทศนิยมใดบวกด้วย 13.82 แล้วมีค่าเท่ากับ 23.8 × 2.7

 

48.44

49.44

50.44

51.44

8 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้


1. 85.27 + 13.66 = 98.93


2. 127.93 – 89.79 = 38.14


3. 26.07 × 26 = 694.20


4. 11.8 × 22.6 = 266.68


ข้อใดถูกต้อง

 

ข้อ 1,2,3

ข้อ 1,2,4

ข้อ 2,3,4

ข้อ 1,2,3,4

9 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

21.5 × 13.1 < 3 × 61.82

295.66 + 19.21 > 15.6 × 31.9

719.04 – 26.8  13.6 × 50.9

31.8 × 16.2 = 57.24 × 9

10 ) 

408.48 เป็นผลลัพธ์ของข้อใด

 

59.12 × 4

68.18 × 6

15.9 × 18.3

29.6 × 13.8

11 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

312.48 – (26.57 × 8) = 99.92

231.46 – (12.1 × 5.5) = 154.91

(121.56 – 84.32) × 7 = 260

(7.6 × 8.2) + 321.05 = 383.37

12 ) 

138.60 + (4.5 × 8.9) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด

 

35.73 × 5

237.56 – 51.9

84.04 + 93.61

12.71 × 8

13 ) 

ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 67.59

 

5.9 × (29.5 – 11.1)

(73.21 – 46.52) × 4

48.55 + (7.3 × 2.6)

(7.9 × 9.9) + 11.23

14 ) 

ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 13.6 × 25.2 อยู่ 18.75

 

685.95 – (26.29 × 12)

251.91 + (24.89 × 4)

(511.67 – 321.65) + 181.45

(8.9 × 15.2) + 226.19

15 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

(49.61 – 37.53) × 7 > 85

528.66 – (21.9 × 13.6) < 230

128.71 + (525.63 – 412.77) < 240

(13.6 × 2.1) + (25.9 × 1.8) > 75

16 ) 

มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร

 

39.21 เมตร

39.5 เมตร

40.2 เมตร
40.3 เมตร
17 ) 

“แม่ซื้อไก่มา 3 ตัว รวมน้ำหนัก 7.28 กิโลกรัม” จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง

 

ถ้าไก่ตัวที่ 1 หนัก 2.1 กิโลกรัม


ตัวที่2 หนัก 2.95 กิโลกรัม จะได้ว่า


ตัวที่ 3 หนัก 2.25 กิโลกรัม

ถ้าแม่ซื้อไก่มาราคากิโลกรัมละ 35
บาท แม่จะต้องจ่ายเงิน 254.8 บาท

หากนำไก่ 2 ตัวไปชั่งรวมกัน แล้วหนัก 5.27 กิโลกรัม จะได้ว่า ไก่ตัวที่เหลือหนัก 2 กิโลกรัมพอดี

18 ) 

วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 ซม. และ 53.75 ซม. นำมาผูกต่อกันทำให้ เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 ซม. หาก วัดใหม่จะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร

 

87.3 เซนติเมตร

88.3 เซนติเมตร

89.3 เซนติเมตร

90.3 เซนติเมตร

19 )  ด.ช.กมล สูง 145.5 เซนติเมตร ด.ช.ทินกร
เตี้ยกว่า ด.ช.กมล 5.5 เซนติเมตร ด.ญ.จตุพร สูงกว่า ด.ช.ทินกร 7.5 เซนติเมตร ด.ญ.จตุพรสูงกี่เซนติเมตร
 

146.5 เซนติเมตร

147.5 เซนติเมตร

148.5 เซนติเมตร

149.5 เซนติเมตร

20 ) 

วิมลซื้อสมุดปกแข็งราคาเล่มละ 12.50 บาท จำนวน 6 เล่ม และซื้อสมุดปกอ่อนราคาเล่มละ 6.75 บาท จำนวน 5 เล่ม ให้ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 2 ฉบับ จะได้รับเงินทอนกี่บาท

 

108.75 บาท

107.75 บาท

91.25 บาท

91.75 บาท