คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 15

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,395 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ถ้าโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้ม 1 เป็นอย่างไร

 

อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น

เกิดขึ้นแน่นอน

เป็นไปไม่ได้

เป็นไปได้มาก

2 ) จากข้อมูล หากต้องการหยิบบัตรตัวอักษรขึ้นมา 1 ใบ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนคือข้อใด

 

หยิบได้บัตรตัวอักษร A

หยิบได้บัตรตัวอักษร B

หยิบได้บัตรตัวอักษร D
หยิบได้บัตรตัวอักษร
3 ) จากข้อมูลหากต้องการหยิบบัตรตัวอักษรขึ้นมา 1 ใบ โอกาสที่จะหยิบได้บัตรตัวอักษรอะไรมีมากที่สุด

 
หยิบได้บัตรตัวอักษร A
หยิบได้บัตรตัวอักษร B

หยิบได้บัตรตัวอักษร C

หยิบได้บัตรตัวอักษร D

4 )  ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง โอกาสที่ผลบวกบนหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นเป็น 13 มีโอกาสเป็นอย่างไร
 
เกิดขึ้นน้อยมาก
เกิดขึ้นแน่นอน
เป็นไปไม่ได้

อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น

5 ) จากข้อมูล หากต้องการหยิบขนมปังออกมา 1 ชิ้น โดยไม่ดู โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปัง ไส้ใดน้อยที่สุด

 

ขนมปังไส้สับปะรด

ขนมปังไส้สังขยา

ขนมปังไส้ถั่วดำ

ขนมปังไส้หมูหยอง

6 ) จากข้อมูล หากต้องการหยิบขนมปังออกจากถุง 3 ชิ้น โดยไม่ดู โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปังไส้สับปะรดทั้ง 3 ชิ้น เป็นอย่างไร

 

เกิดขึ้นน้อยมาก

เกิดขึ้นแน่นอน

เป็นไปไม่ได้

อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น

7 ) จากข้อมูลหากต้องการสุ่มหยิบขนมปังออกมา 1 ชิ้น ข้อใดถูกต้อง

 

หยิบได้ขนมปังไส้ถั่วดำแน่นอน

หยิบได้ขนมปังไส้หมูหยองแน่นอน

โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปัง ไส้สับปะรดเป็นไปไม่ได้เลย

โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปังไส้สังขยามีมากที่สุด

8 ) 

เหตุการณ์ใดมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

 

ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง โอกาสที่ผลบวกของจำนวนบนหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นเป็น 0

โยนเหรียญ 1 เหรียญ 2 ครั้ง โอกาสที่จะเกิดหัว 1 ครั้ง และเกิดก้อย 1 ครั้ง

ในขวดโหลใบหนึ่งมีลูกปิงปอง สีขาว 15 ลูก หากต้องการสุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก โอกาสที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีเหลือง

ในครอบครัวที่มีบุตรสองคน โอกาสที่บุตรของครอบครัวนี้เป็นหญิงสองคน และชายหนึ่งคน

9 ) 

“เดือนหน้าบริเวณเกาะสุมาตราจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง” เป็นเหตุการณ์ ที่มีโอกาสเป็นอย่างไร

 

ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น

เป็นไปได้มาก

10 ) 

“หากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง” เหตุการณ์ในข้อใดเป็นไปไม่ได้

 
ผู้คนในตึกสูงไม่มีใครเลยที่รู้สึกถึงการสั่นไหว

เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ

ตึกถล่ม

ผู้คนบาดเจ็บ