คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,236 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

87,295 – 23,469 ผลลัพธ์เท่ากับข้อใด 

 

63,526 

63,626 

63,726 

63,826 

2 ) 

56,293 – 19,550 ผลลัพธ์เท่ากับข้อใด 

 

55,763 – 18,260  

48,266 – 11,523  

68,594 – 31,241  

75,201 – 38,358  

3 ) 

ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด 

 

78,310 – 46,002  

69,783 – 21,462 

80,563 – 47,626  

75,484 – 39,460  

4 ) 

87,326 – 53,211 ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 27,120 อยู่เท่าไร 

 

6,995 

6,895 

6,795 

6,695 

5 ) 

23,572 + 41,270 กับ 86,431 – 51,424  ผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไร 

 

29,635 

29,735 

29,835 

29,935 

6 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1) 72,583 – 28,453

2) 88,465 – 57,321

3) 63,951 – 32,466

4) 54,539 – 11,620

เรียงลำดับข้อที่มีผลลัพธ์จากมากไปน้อย

 

ข้อ 1) 2) 3) 4) 

ข้อ 1) 2) 4) 3) 

ข้อ 2) 1) 4) 3) 

ข้อ 1) 4) 3) 2) 

7 ) 

69,475 – 22,802 ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า 54,932 อยู่เท่าไร 

 

8,259 

8,359 

8,459 

8,559 

8 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

81,533 – 29,571 = 51,962 

72,685 – 35,273 = 37,412 

68,453 – 25,966 = 42,587 

83,961 – 31,773 = 52,188 

9 ) 

ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น 

 

58,191 – 21,436  

59,627 – 21,872  

57,409 – 19,654  

68,761 – 31,006  

10 ) 

68,393 – 11,527 เมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปรวมกับ 8,572 จะมีคำตอบเท่ากับข้อใด 

 

65,138 

65,238 

65,338 

65,438 

11 ) 

37,611 – 18,501 มีการกระจายจำนวนจากหลักใดไปหลักใด 

 

หลักสิบ → หลักหน่วย 

หลักร้อย → หลักสิบ 

หลักพัน → หลักร้อย 

หลักหมื่น → หลักพัน 

12 ) 

23,670 เป็นคำตอบของข้อใด 

 

46,021 – 22,451

35,219 – 11,549  

48,623 – 25,063  

51,923 – 28,233  

13 ) 

“โกดังแห่งหนึ่งมีลังกระดาษ 3,556 ใบ เป็นลังขนาดเล็ก 1,738 ใบ ที่เหลือเป็นลังขนาดใหญ่ทั้งหมด” ข้อใดถูกต้อง 

 

มีลังขนาดใหญ่ 1,718 ใบ 

มีลังขนาดเล็กมากกว่าลังขนาดใหญ่ 

มีลังขนาดใหญ่มากกว่าลังขนาดเล็ก 

มีลังขนาดเล็กและลังขนาดใหญ่เท่ากัน 

14 ) 

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2,896 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2,375 คน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษามากกว่าชั้นมัธยมศึกษากี่คน 

 

551 คน 

541 คน 

531 คน 

521 คน 

15 ) 

ปีแรกจตุพรมีเงินฝากธนาคาร 56,900 บาท ปีต่อมาจตุพรมีเงินฝาก 68,400 บาท จตุพรมีเงินฝากเพิ่มขึ้นจากปีแรกกี่บาท 

 

9,500 บาท 

10,500 บาท 

11,500 บาท 

12,500 บาท