คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,176 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

1,279 × 6 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด

 

7,684 

7,674 

7,664 

7,654 

2 ) 

ผลคูณข้อใดมีค่ามากที่สุด 

 

2,376 × 3 

1,524 × 2  

49 × 68 

72 × 96

3 ) 

1,678 × 9 กับ 46 × 52 ผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไร

 

12,510 

12,610 

12,710 

12,810 

4 ) 

2,321 × 8 มีค่ามากกว่า 69 × 13 อยู่เท่าไร  

 

17,371 

17,471 

17,571 

17,671 

5 ) 

108 × 9 นำผลหารไปคูณกับ 39 จะมีค่าเท่ากับข้อใด 

 

448 

458 

468 

478 

6 ) 

ผลหารข้อใดมีค่ามากที่สุด 

 

984 ÷ 8 

9,486 ÷ 9 

7,280 ÷ 7

6,744 ÷ 6 

7 ) 

ข้อใดถูกต้อง 

 

6,772 ÷ 4 > 89 × 21 

5,172 ÷ 3 < 78 × 24 

5,684 ÷ 4 < 22 × 55 

8,463 ÷ 7 > 38 × 34 

8 ) 

ควรเติมจำนวนใดลงในช่อง A และ B

 

 

273 กับ 308 

263 กับ 318 

253 กับ 328 

243 กับ 338 

9 ) 

ผลหารข้อใดต่างจากข้ออื่น 

 

216 ÷ 9 

96 ÷ 4 

168 ÷ 7 

207 ÷ 9 

10 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1)  1,493 ×  7 = 10,351

2)  2,025 ÷ 9 = 225

3)  49 × 26 = 1,724

4)  7,875 ÷ 7 = 1,125

ข้อใดถูกต้อง

 

ข้อ 1), 2) 

ข้อ 2), 4) 

ข้อ 3), 4) 

ข้อ 1), 4) 

11 ) 

ร้านค้าซื้อดินสอมา 12 กล่อง กล่องละ 24 แท่ง ร้านค้าซื้อดินสอมาทั้งหมดกี่แท่ง 

 

288 แท่ง 

278 แท่ง 

268 แท่ง 

258 แท่ง 

12 ) 

ฝ้ายซื้อเสื้อยืด 3 ตัว ราคาตัวละ 259 บาท ฝ้ายจะต้องจ่ายเงินกี่บาท 

 

747 บาท 

757 บาท 

767 บาท 

777 บาท 

13 ) 

ซื้อไข่เค็มมา 25 กล่อง แต่ละกล่องมีไข่เค็ม 15 ฟอง ซื้อไข่เค็มมาทั้งหมดกี่ฟอง 

 

335 ฟอง 

365 ฟอง 

375 ฟอง 

385 ฟอง 

14 ) 

พ่อมีเงินอยู่ 1,448 บาท ซื้อหนังสือแบบเดียวกันได้ 8 เล่มพอดี หนังสือราคาเล่มละกี่บาท 

 

181 บาท 

182 บาท 

191 บาท 

192 บาท


15 ) 

ข้อใดมีวิธีหาคำตอบต่างจากข้ออื่น 

 

มีลูกแก้ว 24 ลูก แบ่งใส่ถุง ถุงละ 3 ลูก จะได้กี่ถุง 

หนังสือเล่มหนึ่งมี 128 หน้า อ่านวันละ 2 หน้า กี่วันจึงจะอ่านจบ 

ปลูกต้นไม้แถวละ 4 ต้น จำนวน 29 แถว ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น 

มีเงิน 120 บาท ซื้อหนังสือเล่มละ 8 บาท จะได้กี่เล่ม 

16 ) 

“มีลูกเสือสำรอง 279 คน” ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

หากจัดลูกเสือสำรองออกเป็น 9 หมู่ หมู่ละเท่าๆ กัน จะได้หมู่ละ 31 คน 

หากจัดลูกเสือสำรองออกเป็นหมู่ หมู่ละ 9 คน จะจัดได้ 31 หมู่ 

หากลูกเสือสำรองแต่ละคนบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนละ 3 บาท จะได้เงิน 837 บาท 

หากลูกเสือสำรองแต่ละคนบริจาคเงินเพื่อซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคนละ 5 บาท จะได้เงิน 1,400 บาท 

17 ) 

“ร้านขายเสื้อผ้า ขายเสื้อแบบเดียวกันได้ 9 ตัว เป็นเงิน 1,701 บาท” ข้อใดถูกต้อง  

 

ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละมากกว่า 190 บาท 

ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละน้อยกว่า 190 บาท 

ขายเสื้อไปเฉลี่ยตัวละเท่ากับ 185 บาท 

ขายเสื้อไป 3 ตัว จะได้เงิน 563 บาท 

18 ) 

“โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรองเท้าได้วันละ 2,744 คู่” ข้อใดไม่ถูกต้อง  

 

หากโรงงานแห่งนี้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ดังนั้นเฉลี่ยแล้วผลิตรองเท้าได้ชั่วโมงละ 343 คู่ 

ในเวลา 3 วัน โรงงานแห่งนี้จะผลิตรองเท้าได้ 8,232 คู่ 

ในเวลา 5 วัน โรงงานแห่งนี้จะผลิตรองเท้าได้ 13,700 คู่ 

หากในแต่ละวันส่งรองเท้าให้ร้านค้า 4 ร้าน แต่ละร้านจะได้รับรองเท้าวันละ 686 คู่

19 ) 

พี่สะสมแสตมป์ได้ 80 หน้า แต่ละหน้ามีแสตมป์ 75 ดวง พี่สะสมแสตมป์ได้กี่ดวง  

 

5,400 ดวง 

5,600 ดวง 

5,800 ดวง 

6,000 ดวง 

20 ) 

“มีข้าวสาร 80 กระสอบ หนักกระสอบละ 55 กิโลกรัม” ข้อใดถูกต้อง 

 

หากต้องการขนข้าวโดยใช้เรือ ซึ่งบรรทุกได้หนักไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม จะบรรทุกข้าวสารได้หมดพอดี 

หากบริจาคข้าวสารให้คนยากจนไป 20 กระสอบ จะเหลือข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม 

หากต้องการขนย้ายโดยใช้เรือ ซึ่งบรรทุกได้หนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม จะต้องใช้เรือ 2 ลำ ซึ่งจะบรรทุกข้าวสารได้หมดพอดี 

มีข้าวสารทั้งหมด 4,200 กิโลกรัม