คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 7

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,079 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดถูกต้อง 

 

ตวงดอกมะลิให้ตวงเสมอขอบเครื่องตวง 

ตวงนมสดให้ตวงพอดีขีดของเครื่องตวง 

ตวงงาดำให้ตวงพูนเครื่องตวง 

ตวงถั่วลิสงให้ตวงเสมอขอบเครื่องตวง 

2 ) 

การตวงสิ่งของข้อใด ต้องตวงให้เรียบเสมอขอบของเครื่องตวง 

 

กระจับ 

ถ่าน 

ถั่วลิสง 

ข้าวสาร 

3 ) 

ข้อใดใช้หน่วยการตวงได้เหมาะสม 

 

คุณย่าซื้อนมสด 1.5 มิลลิเมตร 

ป้าซื้อน้ำมันพืช 1,500 ลิตร 

คุณยายให้น้องกินยา 2 ลิตร 

คุณพ่อเติมน้ำมันรถ 33 ลิตร 

4 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

น้ำปลา 850 มิลลิลิตร มากกว่า 1 ลิตร 

ครีมทาผิว 450 มิลลิลิตร น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร

น้ำส้ม 1,200 มิลลิลิตร มากกว่า 1 ลิตร 

นมสด 1,000 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลิตร 

5 ) 

น้ำมันพืช 1 ลิตร กับน้ำมันหมู 700 มิลลิลิตร รวมกันเป็นเท่าไร 

 

1,700 มิลลิลิตร 

1,600 มิลลิลิตร 

1,500 มิลลิลิตร 

1,400 มิลลิลิตร 

6 ) 

ข้อใดเป็นหน่วยการตวงทั้งหมด 

 

ช้อนตวง ลิตร มิลลิเมตร 

มิลลิเมตร ลิตร เมตร 

ลิตร มิลลิลิตร ถ้วยตวง 

มิลลิลิตร เมตร เซนติเมตร 

7 ) 

สิ่งของทั้งหมดในข้อใดเวลาตวงต้องตวงให้พูนเครื่องตวง 

 

น้ำตาลทราย ถั่วเขียว ข้าวสาร 

ถ่าน แห้ว ถั่วลิสง 

กระจับ ถ่าน ถั่วเขียว 

งาดำ น้ำตาลทราย กระจับ 

8 ) 

ข้อใดมีปริมาตรน้อยที่สุด 

 

7 ลิตร 

6 ลิตร 

5,500 มิลลิลิตร 

3,700 มิลลิลิตร 

9 ) 

ข้อใดมีปริมาตรมากที่สุด 

 

น้ำกลั่น 1 ลิตร 

น้ำหมึก 3 ซี.ซี. 

น้ำผลไม้ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

น้ำมันเบนซิน 850 มิลลิลิตร 

10 ) 

เหยือกใบหนึ่งจุน้ำได้ 3,500 มิลลิลิตร ขณะนี้มีน้ำอยู่ 2 ลิตร 700 มิลลิลิตร ยังใส่น้ำได้อีกเท่าไร 

 

500 มิลลิลิตร 

600 มิลลิลิตร 

700 มิลลิลิตร 

800 มิลลิลิตร 

11 ) 

เก่งดื่มนมไป 850 มิลลิลิตร แล้วเหลือนม อีก 650 มิลลิลิตร เดิมเก่งมีนมอยู่เท่าไร 

 

1 ลิตร 600 มิลลิลิตร 

1 ลิตร 500 มิลลิลิตร 

1 ลิตร 400 มิลลิลิตร 

1 ลิตร 300 มิลลิลิตร 

12 ) 

โอ่งใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 48 ลิตร 700 มิลลิลิตร ใช้ไปแล้วเหลือน้ำ 22 ลิตร 300 มิลลิลิตร ใช้น้ำไปเท่าไร 

 

26 ลิตร 200 มิลลิลิตร 

26 ลิตร 300 มิลลิลิตร 

26 ลิตร 400 มิลลิลิตร 

26 ลิตร 500 มิลลิลิตร 

13 ) 

สัปดาห์แรกพ่อเติมน้ำมันรถยนต์ 18 ลิตร 650 มิลลิลิตร สัปดาห์ที่สองพ่อเติมน้ำมันรถยนต์ 23 ลิตร 500 มิลลิลิตร พ่อเติมน้ำมันรถยนต์สัปดาห์ที่สองมากกว่าสัปดาห์แรกเท่าไร 

 

4 ลิตร 850 มิลลิลิตร 

4 ลิตร 150 มิลลิลิตร 

5 ลิตร 850 มิลลิลิตร 

5 ลิตร 150 มิลลิลิตร

14 ) 

ตวงน้ำผลไม้ 1 ลิตร 400 มิลลิลิตร จากนั้นเติมน้ำลงไปอีก 800 มิลลิลิตร แล้วเต็มเหยือกพอดี เหยือกใบนี้มีความจุเท่าไร 

 

2 ลิตร 400 มิลลิลิตร 

2 ลิตร 300 มิลลิลิตร 

2 ลิตร 200 มิลลิลิตร 

2 ลิตร 100 มิลลิลิตร 

15 ) 

บรรจุนมสดใส่ขวด ขวดใบใหญ่จุนมสดได้ 1 ลิตร ขวดใบเล็กจุนมสดได้ 250 มิลลิลิตร ขวดนมสดทั้งสองขนาดมีความจุต่างกันเท่าไร 

 

850 มิลลิลิตร 

750 มิลลิลิตร 

650 มิลลิลิตร 

550 มิลลิลิตร