คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 8

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,525 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ก้อยมีเหรียญ 10 บาท เหรียญ 5 บาท เหรียญบาท และเหรียญ 25 สตางค์ ชนิดละ 20 เหรียญ ก้อยมีเงินทั้งหมดกี่บาท 

 

315 บาท 

320 บาท 

325 บาท 

330 บาท 

2 ) 

ซื้อผัก 32 บาท และซื้อผลไม้ 45 บาท ให้ธนบัตรฉบับละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งฉบับ จะได้รับเงินทอนกี่บาท 

 

23 บาท 

32 บาท 

60 บาท 

77 บาท 

3 ) 

“แม่มีเงิน 1,700 บาท แบ่งให้ลูก 2 คน ถ้าลูกคนแรกได้เงิน 825 บาท” ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 

คนที่สองได้รับเงิน 785 บาท 

คนที่สองได้รับเงิน 875 บาท 

คนที่สองได้รับเงินมากกว่าคนแรก 100 บาท 

คนแรกได้รับเงินน้อยกว่าคนที่สอง 100 บาท 

4 ) 

นิชานับเงินในกระเป๋าสตางค์ มีธนบัตรฉบับละ 500 บาท 1 ฉบับ ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 3 ฉบับ ธนบัตรฉบับละ 20 บาท 3 ฉบับ และเหรียญ 10 บาท 2 เหรียญ เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ นิชามีเงินในกระเป๋าสตางค์ทั้งหมดกี่บาท 

 

855 บาท 

865 บาท 

875 บาท


885 บาท 

จากข้อความ ตอบคำถามข้อ 5 – 6
\"\"

5 ) 

หากมีเงิน 850 บาท ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 

ถ้าซื้อตุ๊กตาหมีกับกระเป๋า จะเหลือเงิน 200 บาท 

ถ้าซื้อตุ๊กตาหมีกับกระเป๋าจะเหลือเงิน น้อยกว่า 200 บาท 

ถ้าซื้อของครบทุกชิ้น จะเหลือเงิน 35 บาท 

ถ้าซื้อหุ่นยนต์อย่างเดียวจะเหลือเงินน้อยกว่า 600 บาท 

6 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

หากต้องการซื้อตุ๊กตาหมีและหุ่นยนต์ต้องจ่ายเงิน 465 บาท 

ถ้ามีเงิน 500 บาท แล้วนำเงินไปซื้อกระเป๋าจะเหลือเงิน 150 บาท 

หากซื้อกระเป๋าและตุ๊กตาหมีต้องจ่ายเงิน 630 บาท 

ถ้ามีเงิน 1,000 บาท แล้วนำเงินไปซื้อสิ่งของทั้ง 3 อย่าง จะเหลือเงิน 175 บาท

อ่านตารางบันทึกรายรับ – รายจ่าย แล้วตอบคำถามข้อ 7 – 8
บันทึกรายรับ – รายจ่าย ของ ด.ช.ยุทธพงษ์ บุญต่อ ในวันที่ 1 ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
\"\"

7 ) 

จากบันทึกวันที่ 2 ก.ค. 50 ด.ช.ยุทธพงษ์ มีเงินคงเหลือกี่บาท 

 

20 บาท 

55 บาท 

65 บาท 

70 บาท 

8 ) 

จากบันทึกในวันที่ 2 ก.ค. 50 ด.ช.ยุทธพงษ์ มีรายรับมากกว่า วันที่ 1 ก.ค. 50 อยู่เท่าไร 

 

10 บาท 

20 บาท 

50 บาท 

70 บาท 

9 ) 

“รองเท้าคู่ละ 250 บาท ถุงเท้าคู่ละ 35 บาท” ข้อใดถูกต้อง 

 

ถ้าซื้อรองเท้า 1 คู่ และถุงเท้า 2 คู่ จะต้องจ่ายเงิน 310 บาท 

ถ้าซื้อรองเท้า 1 คู่ และถุงเท้า 1 คู่จะต้องจ่ายเงิน 295 บาท 

ถ้าซื้อรองเท้า 1 คู่ และถุงเท้า 3 คู่ จะต้องจ่ายเงิน 355 บาท 

ถ้าซื้อรองเท้า 2 คู่ และถุงเท้า 1 คู่ จะต้องจ่ายเงิน 525 บาท 

10 ) 

ป้าซื้อน้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม เป็นเงิน 36.50 บาท ป้าซื้อน้ำตาลทรายกิโลกรัมละกี่บาท 

 

17.75 บาท 

18.00 บาท 

18.25 บาท 

18.75 บาท