บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)25911
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)73679
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8765
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14467
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ66083
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ45992
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32007
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์51818
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์92909
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์35318
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์67785
กาแล็กซี่กาแล็กซี่38896
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ91381
เอกภพเอกภพ23253
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน76289
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์43730
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา41232
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค110836
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10390
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา86615
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48089
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22446
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26536
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8503
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21760
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13080
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A18782
พันธะเคมีพันธะเคมี9792
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28044
ตารางธาตุตารางธาตุ23963
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม37765
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี61054
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน101035
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21008
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15677
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์49795
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20128
พลาสติกพลาสติก27574
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์25462
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์24863
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44091
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน32940
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13504
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม98729
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม22548
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17760
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ226411
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต56617
โปรตีนโปรตีน48327
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน122770