บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)28042
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)78061
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9116
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15080
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ67673
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ46876
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32349
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์52853
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์95871
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์36357
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์68971
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39403
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ94545
เอกภพเอกภพ23671
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน78288
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์44681
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา42559
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค113294
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10523
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา87935
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48826
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23002
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27023
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8609
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22318
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13520
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A20117
พันธะเคมีพันธะเคมี9986
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28949
ตารางธาตุตารางธาตุ24173
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม38892
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี62323
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน103214
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21405
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16197
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์51217
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20765
พลาสติกพลาสติก28032
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์26179
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25467
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44773
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน34022
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13693
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม101047
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23080
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18096
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ230597
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต58170
โปรตีนโปรตีน49249
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน128436