บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)31843
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)86479
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9622
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15947
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ73354
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ49755
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34134
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56223
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์108010
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์39544
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์73863
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40835
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ100318
เอกภพเอกภพ24365
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน85962
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์47988
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา48618
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค117856
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10745
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา92831
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49585
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี24719
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28070
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8781
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23072
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14147
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22103
พันธะเคมีพันธะเคมี10471
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30480
ตารางธาตุตารางธาตุ24581
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40411
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65215
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน106988
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22184
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17483
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์54568
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22314
พลาสติกพลาสติก29863
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28242
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27401
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน46845
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน36635
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14583
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม107744
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม24607
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19316
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ239474
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต61898
โปรตีนโปรตีน51268
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน141270