สุวิทย์ กิ่งแก้ว (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น มอบหนังสือสนับสนุนโครงการห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Connext ED) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกตำรา อ่านออก เขียนได้อย่างสมวัย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ตามความสนใจของตนเอง โดยมีศิริพร ไชยชมภู (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเคียน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดบางเคียน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้