เรียนถาม อ.ศานติ

เรียนถามอาจารย์ครับ สำหรับประโยคนี้

they also had a streak of intellectual fancy.

แปลว่าอะไรครับ

ขอบคุณครับ

4 ก.ย. 2559 06:58
0 ความเห็น
4556 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย ศานติ

streak แปลตรงๆว่า เส้นหรือแนวแคบๆ  streak of lightning - ฟ้าผ่าแวบหนึ่ง บางทีใช้ในแง่ นิดหน่อย เล็กน้อย เช่น My dog has a streak of meanness in him. = หมาฉันมีส่วนดุอยู่หน่อย คิดว่าเขาใช้ในแง่นี้ ที่ไม่เข้าใจคือ intellectual fancy  ส่งมาหลายๆประโยคได้ไหม เผื่อจะเข้าใจ

4 ก.ย. 2559 08:12


ความคิดเห็นที่ 2 โดย ศานติ

An intellectual fancy is a mental image or picture founded upon slight or whimsical association or resemblance.

คำว่า fancy มีหลายความหมายเป็นได้ทั้ง verb กับ adjective ในที่นี้เป็น adjective คำจำกัดความข้างต้นที่ผม Google มา เขาอธิบายว่า intellectual fancy คือ ภาพที่วาดไว้ในใจ โดยอาศัยสิ่งที่คิดหรือฝันว่าเกี่ยวข้องกัน ต้องการให้เป็นอย่างที่คิดโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนความคิด โมเม

they also had a streak of intellectual fancy  ผมจะแปลว่า พวกเขายังติดนิสสัยที่จะคิดอะไรโดยไม่มีเหตุผลอยู่บ้าง หรือ พวกเขายังโมเมเป็นครั้งเป็นคราว


Read more: http://www.whatdoesthatmean.com/dictionary/F/fancy.html#ixzz4JHylC5Pb

4 ก.ย. 2559 20:05


ความคิดเห็นที่ 3 โดย ohiO

She- and the Browns generally- represented the 'preaching' and 'do-gooding' side of Maynard's inheritance; they also had a streak of intellectual fancy.

ขอบคุณครับ

4 ก.ย. 2559 21:58


ความคิดเห็นที่ 4 โดย ศานติ

She- and the Browns generally- represented the 'preaching' and 'do-gooding' side of Maynard's inheritance; they also had a streak of intellectual fancy.

หล่อน กับ (สมาชิก)ตระกูลบราวน์ส่วนใหญ่ เป็นตัวอย่างของการมีนิสัยชอบเทศน์ กับกระทำความดี ที่ตกทอดมาทางฝ่ายของนาย/นางเมนาร์ด นอกจากนั้นแล้วยังมีนิสัยคิดอะไรโดยไม่มีเหตุผล

เขาใส่ preaching กับ do gooding ไว้ในเครื่องหมายคำพูดเพื่อเน้น ว่าเป็นกลุ่มที่ชอบเทศนาชาวบ้าน ชอบแสดงตัวว่าเป็นคนทำดี ปิดทองหน้าพระ (คำว่า do good ใช้ได้ทั้งแง่ดีกับไม่ดี ในที่นี้ผมคิดว่าเขาใช้ในแง่ไม่ดี คือโอ้อวด ความจริงคำว่า do gooding ไม่มี เขาเอา do good มาเปลี่ยนให้หมายความว่า การกระทำดี)

5 ก.ย. 2559 03:30


ความคิดเห็นที่ 5 โดย ohiO

อาจารย์ครับ

ผมแปลถูกไหมครับ

Governance is considered “good” and “democratic” to the degree in which a country’s institutions and processes are transparent.

- ธรรมาภิบาลเป็นระดับของ "ความดี" และ "ประชาธิปไตย" ในสถาบันและกระบวนการต่างๆของประเทศหนึ่งๆมีอยู่

*** รบกวนอาจารย์อธิบาย to the degree ด้วยครับ

Its institutions refer to such bodies as parliament and its various ministries.

-สถาบัน กล่าวคือเป็นองค์การ อย่างรัฐสภาและกระทรวงทั้งหลาย

ขอบคุณครับ

10 ก.ย. 2559 15:57


ความคิดเห็นที่ 6 โดย ohiO

1.Possibly only a woman as exotic as Lydia, and coming from right outside his own social milieu ,could have won the heart of a man.

- Possibly only ขยาย a woman ใช่ไหมครับ

2.To counter investment volatility he urged that the relationship between an investor and his share should be like that of husband and wife.

-like that of husband.. that แทน relationship ใช่ไหมครับ

3.Three major coups ,plus other journalistic earnings, netted him today’s equivalentof £100,000

-coup ในที่นี้คืออะไรครับ

ขอบคุณครับ

10 ก.ย. 2559 16:47


ความคิดเห็นที่ 7 โดย ศานติ

Governance is considered “good” and “democratic” to the degree in which a country’s institutions and processes are transparent.

- ธรรมาภิบาลเป็นระดับของ "ความดี" และ "ประชาธิปไตย" ในสถาบันและกระบวนการต่างๆของประเทศหนึ่งๆมีอยู่

to the degree ได้สัดส่วนกับ อย่างหนึ่งมากอีกอย่างก็มากตาม

to a certain degree ได้สัดส่วนอยู่บ้าง  To a certain degree, your salary will be dependent on your education. เงินเดือนของคุณจะมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาอยู่บ้าง เช่น ป.ตรี ได้เงินเดือนระดับหนึ่ง ป.โท อีกระดับ แต่พอ ป.เอกไม่ขึ้นแล้วหรือขึ้นไม่ได้สัดส่วน กับ ป.ตรี ป.โท

to a limited degree ได้สัดส่วนอยู่บ้างแต่ไม่มาก จำกัด

transparency = ความโปร่งแสง โจ่งแจ้ง ไม่ปิดบัง

process = กระบวนการ ในที่นี้ความหมายกว้าง รวมถึงการทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่การจ้าง การประกวดราคา การเลื่อนตำแหน่ง การไล่ออก การลงมติ ฯลฯ

การปกครองจะถือว่า “ดี” กับ “เป็นประชาธิปไตย” ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นกับความโจ่งแจ้งของสถาบันต่างๆ กับกระบวนการทำงานของชาติ

Its institutions refer to such bodies as parliament and its various ministries.

-สถาบันกล่าวคือเป็นองค์การอย่างรัฐสภาและกระทรวงทั้งหลาย

ท่าทีเขาจะอธิบายความหมายของคำ institution ว่าหมายถึงหน่วยงาน เช่น สภา กับกระทรวงต่างๆ


*******************


1.Possibly only a woman as exotic as Lydia, and coming from right outside his own social milieu ,could have won the heart of a man.

- Possibly only ขยาย a woman ใช่ไหมครับ

เปลี่ยนประโยคนิดหนึ่งกับตัดที่ไม่สำคัญออก เป็น Only a woman as exotic as Lydia could possibly have won the heart of a man.

2.To counter investment volatility he urged that the relationship between an investor and his share should be like that of husband and wife.

-like that of husband.. that แทน relationship ใช่ไหมครับ

like that of husband and wife ขยายคำว่า relationship ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงทุนกับหุ้นของเขาควรจะเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภริยา (อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าควรเป็นยังไง ทะเลาะกันทุกวัน? ๕๕๕)

3.Three major coups ,plus other journalistic earnings, netted him today’s equivalent of £100,000

-coup ในที่นี้คืออะไรครับ

coup ส่วนมากหมายถึง coup d’état หรือ รัฐประหาร (คำฝรั่งเศส) แต่ในที่นี้ผมคิดว่าเขาหมายถึงการที่นักข่าวสามารถนำข่าวมาลงก่อนคนอื่นหมด

การที่สามารถเอาข่าวใหญ่ๆมาลงก่อนคนอื่นได้ถึงสามครั้ง บวกกับรายได้ทางการสื่อข่าวอื่นๆ ทำให้เขาได้เงินเท่ากับหนึ่งแสนปอนด์ถ้าเทียบเป็นเงินสมัยนี้ (หมายความว่าคิดการเฟิ้อของเงินเข้าไปด้วย)

10 ก.ย. 2559 20:42


ความคิดเห็นที่ 8 โดย ohiO

ขอบคุณครับ

อาจารย์ครับ

On the one hand people are worried about being under-occupied and bored. On the other there's a set of anxieties about us having any more downtime.

ปย. นี้แปลว่าอะไรหรือครับ

11 ก.ย. 2559 12:43


ความคิดเห็นที่ 9 โดย ศานติ

downtime ไม่เห็นทั้งย่อหน้า แต่ผมคิดว่า หมายความว่า พักจากงาน เช่นโรงงานผลิตอะไรสักอย่าง เศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ออก ต้องผลิตน้อยลง อาจลด ชม.ทำงาน หรือวันศุกร์ไม่ทำ ปิดโรงงาน  อีกอย่างที่ใช้ก้ในแง่เครื่องจักร์ใน assembly line เสีย ต้องปิดทั้ง line ก็เรียก downtime - เวลาที่ไม่มีการผลิต

On the one hand people are worried about being under-occupied and bored. On the other there's a set of anxieties about us having any more downtime.

คนเป็นห่วงเรื่องจะมีอะไรทำไม่พอ เบื่อหน่ายเพราะไม่มีอะไรทำ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงว่าการหยุดผลิตจะมากขึ้น (รายได้ลด)

11 ก.ย. 2559 21:37


ความคิดเห็นที่ 10 โดย ohiO

อาจารย์ครับ

Rather than watch TV, I would see movies.

ปย.นี้ ชอบอะไรมากกว่ากันหรือครับ

ขอบคุณครับ

14 ก.ย. 2559 20:23


ความคิดเห็นที่ 11 โดย ศานติ

น่าจะเป็น Rather than watch TV, I would watch movies.   see ไม่เหมาะเพราะแปลว่า เห็น ไม่ใช่ ดู

ที่เขียนมาแปลว่า แทนที่จะดูทีวี ผมจะดูภาพยนตร์  แสดงว่าชอบภาพยนตร์มากกว่า

15 ก.ย. 2559 06:21


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ohiO

อาจารย์ครับ ประโยคนี้แปลว่าอะไรหรือครับ

The Union is sticking to its guns in demanding a 7 per cent pay rise, but in the current economic climate it could be fighting a losing battle.

ขอบคุณครับ

16 ก.ย. 2559 16:04


ความคิดเห็นที่ 13 โดย ศานติ

The Union is sticking to its guns in demanding a 7 per cent pay rise, but in the current economic climate it could be fighting a losing battle.

sticking to its guns = เป็นสำนวน  stick/sticking = ติดแน่นเช่นทากาว แต่ไม่ทราบว่าทำไมกลายเป็น ติดปืนแน่น อีก phrase ที่ความหมายเดียวกัน คือ sticking to its demands อันนี้พอเข้าใจที่มาได้ ยึดแน่นกับข้อเรียกร้อง ไม่ยอมปล่อย

economic climate = สภาพเศรษฐกิจ

fight a losing battle = รบในสงครามที่กำลังแพ้อยู่  หมายความว่า จะไม่สำเร็จ

สหภาพยืนยันเรียกร้องต้องการเงินเดือนขึ้น  7 เปอร์เซ็นต์ แต่ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ขณะนี้อาจทำให้เรียกร้องไม่สำเร็จ

16 ก.ย. 2559 19:12


ความคิดเห็นที่ 14 โดย ohiO

เรียนถามอาจารย์กับประโยคนี้ครับ

Her friend saw us arrive at the party together and got the wrong end of the stick.

ขอบคุณครับ

21 ก.ย. 2559 22:04


ความคิดเห็นที่ 15 โดย ศานติ

Her friend saw us arrive at the party together and got the wrong end of the stick.

เป็นสำนวนอังกฤษ ซึ่งใช้ในแง่ 'เข้าใจผิดถนัด หลงคิดผิด'  เพื่อนหล่อนเห็นเรามางานเลื้ยงด้วยกันเลยเข้าใจผิด(เช่น คิดว่าเป็นคู่รักกัน)

ส่วน the short end of the stick -ได้ไม้ปลายที่สั้น แปลว่าเสีบเปรียบอีกฝ่าย เช่น We divided up the property that was left to us.  I got the short end of the stick.

23 ก.ย. 2559 06:46


ความคิดเห็นที่ 16 โดย ohiO

อาจารย์ครับ

1. มีคนถามว่า Are they living separately? และ คำตอบคือ Yes, to all intents and purposes. แปลว่าอะไรหรือครับ

2. All things being equal, I'll vote for Trump.

3. He can live abroad for all I care.

ขอบคุณครับ

24 ก.ย. 2559 22:18


ความคิดเห็นที่ 17 โดย ศานติ

1. มีคนถามว่า Are they living separately? และ คำตอบคือ Yes, to all intents and purposes. แปลว่าอะไรหรือครับ

Are they living separately? = เขาแยกกันอยู่เหรอ? (โดยมากพูดถึงคู่สามีภริยา ยังไม่ได้หย่ากัน แต่แยกกันอยู่แล้ว)

Yes, to all intents and purposes. หรือ For all intents and purposes.  = ในแง่ปฎิบัติ พูดจริงๆแล้ว (ยังไม่หย่ากัน อาจยังอยู่บ้านเดียวกัน แต่ไม่ได้สังสรรค์กันแล้ว)  ถ้าพูดในแง่ปฏิบัติดแล้วก็เหมือนแยกทางกันแล้ว

2. All things being equal, I'll vote for Trump.

ถ้าทุกอย่างเสมอกัน ฉันจะลงคะแนนให้นาย Trump  ชวนให้คิดว่า เขาเห็นว่าทั้ง Hillary กับ Trump มีข้อดีข้อเสียพอๆกัน อาจไม่ชอบคนใดคนหนึ่งเลย แต่เกลียด Hillary เลยจะลงคะแนนให้ Trump

3. He can live abroad for all I care.

แปลตรงๆว่า เขาจะไปอยู่ต่างประเทศฉันก็ไม่สนใจ  ความหมายแท้ คือ ช่างหัวมัน มันจะทำอะไรข้าไม่เดือดร้อน

26 ก.ย. 2559 01:24


ความคิดเห็นที่ 18 โดย ohiO

อาจารย์ครับ ไม่เข้าใจ2คำนี้ครับ order winner กับ order qualifier

The evolving role of quality from order winner to order qualifier in the e-global economy is also discussed.

ขอบคุณครับ

26 ก.ย. 2559 15:39


ความคิดเห็นที่ 19 โดย ศานติ

The evolving role of quality from order winner to order qualifier in the e-global economy is also discussed.

เข้าใจยาก ผมต้องไปค้นดูความหมายของ order winner กับ order qualifier ไปเจออันนี้

The terms "order winners" and "order qualifiers" were coined by Terry Hill, professor at the London Business School, and refer to the process of how internal operational capabilities are converted to criteria that may lead to competitive advantage and market success. In his writings, Hill emphasized the interactions and cooperation between operations and marketing. The operations people are responsible for providing the order-winning and order-qualifying criteria—identified by marketing—that enable products to win orders in the marketplace. This process starts with the corporate strategy and ends with the criteria that either keeps the company in the running (i.e., order qualifiers) or wins the customer's business.

Read more: http://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Order-Winning-and-Order-Qualifying-Criteria.html#ixzz4LMkHSqyp

26 ก.ย. 2559 19:57


ความคิดเห็นที่ 20 โดย ohiO

อาจารย์ครับ

This type of research is similar to data mining, and it leaves the existence of linkages unclear, as no theory or hypothesis was developed in advance.

แปลถูกไหมครับ

การวิจัยประเภทนี้มีความคล้ายกับการทำเหมืองข้อมูล และมันยังมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆที่ไม่ชัดเจนเพราะขาดทฤษฎีและสมมติฐานสนับสนุน

ขอบคุณครับ

2 ต.ค. 2559 20:05

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น