ช่วยหน่อยค่ะ

14 ก.พ. 2560 19:27
0 ความเห็น
1502 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย ศานติ

1) grow, be growing, will be grown ได้ทั้งสาม

2) get

3) be raised

4) be โจทย์ผิด ตก is - ควรเป็น You should be more careful when you go to Detroit at night because there is a lot of drive-by shooting.

5) be made

6) be put

7) be tested ที่คุณตอบน่ะถูกแล้ว

8) be found

9) go

10) be fed

11) Can this computer be fixed?

12) Pancakes can be made on this stove.

13) This bike may be ridden on this path.

14) Some interesting animals can be found at the zoo.

15) A workman will repair the computer tomorrow.


1) Mr. Ross is said to be a millionaire by someone.


7) The cost was felt by them to be too high. หรือ The cost was felt to be too high by them.

8) It is not thought by them that the government will call an early election.

9) It is known by everyone that my father likes red wine.

10) The president is thought to be planning a trip to the area.

11) The young actor was reported to have signed up for the new film.

12) More engineers are expected to be taken on soon.

13) The picture is known to have been painted by Caspar David Friedrich.

14) My son’s football coach is said to be very strict.

15) It was reported that Vincent was staying in Paris at that time.

17 ก.พ. 2560 04:27


ความคิดเห็นที่ 2 โดย Maygand

ขอบคุณมากๆค่ะ 

18 ก.พ. 2560 14:56

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น