ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยแปลประโยคนี้ให้หน่อยค่ะwoohyunmeen@gmail.com13310