ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
รับสอนภาษาเยอรมันkati8780