ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แปลเปเปอร์ไม่เข้าใจ รบกวนช่วยทีค่ะJeeranun Sutthisuk13090