ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
[TOEIC] เตรียมตัวก่อนสอบโทอิค TOEICEduFirst Web1610
ก่อนสอบไอเอลต้องรู้ ( IELTS ) ข้อมูลแบบละเอียดEduFirst Web4020
[ประโยคภาษาอังกฤษ] ใช้ในที่ทำงาน EduFirst Web9590
[เรียนภาษาอังกฤษ] 121 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร ( Food & Drinks )EduFirst Web11620
[เรียนภาษาอังกฤษ] 121 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร ( Food & Drinks )EduFirst Web230
คำคมภาษาอังกฤษ รูปภาพสวยๆEduFirst Web2580
[เรียนภาษาอังกฤษ] ฝึกใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันEduFirst Web2010
[เรียนภาษาอังกฤษ] แปลเพลง Silence - Dj MarshmelloEduFirst Web2450
[เรียนภาษาอังกฤษ] คำศัพท์ที่ใช้เรียกอาชีพใหม่ๆ EduFirst Web2920
​นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ พร้อมคำแปลภาษาไทยEduFirst Web3570