หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
 สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทางหลวงชนบท สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทางหลวงชนบท
โดย annchom
40
++อัพเดท++ เสรปเนื้อหา แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท++อัพเดท++ เสรปเนื้อหา แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
โดย annchom
80
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฤๅไฉน?ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฤๅไฉน?
โดย Ankkarn
43213Ankkarn
23 พ.ย. 2560 15:09
เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดย สุพัตรา นอใส
270
รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ทางแอป AIS PLAY, AIS PLAYBOX และ Youtube sarnrakaisรายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ทางแอป AIS PLAY, AIS PLAYBOX และ Youtube sarnrakais
โดย Nightingail
280
47ปีก่อตั้ง นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม !   เข็มประดับไท เกียรติภูมิ ลูกนิติศาสตร์ SPU47ปีก่อตั้ง นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ! เข็มประดับไท เกียรติภูมิ ลูกนิติศาสตร์ SPU
โดย กนกพงษ์ สาทสังข์
340
การแข่งขันวาดภาพ Adonit “Color full life ตอน Thailand only 4.0”การแข่งขันวาดภาพ Adonit “Color full life ตอน Thailand only 4.0”
โดย ishare
350
หนังสือสอบ +​แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำหนังสือสอบ +​แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ
โดย มธุรส
260
mp3 พร้อมเฉย​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำmp3 พร้อมเฉย​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำ
โดย มธุรส
250
​แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำ​แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำ
โดย มธุรส
250
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย annchom
250
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย annchom
240
​หนังสือสอบ + mp3แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ​หนังสือสอบ + mp3แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ
โดย มธุรส
200
pdf ​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำpdf ​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
โดย มธุรส
230
แนวข้อสอบ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง 2560แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง 2560
โดย annchom
210
#อัพเดทแนวข้อสอบ  ศาสนศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)#อัพเดทแนวข้อสอบ ศาสนศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)
โดย แนวข้อสอบ
220
#อัพเดทแนวข้อสอบ  การเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)#อัพเดทแนวข้อสอบ การเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)
โดย แนวข้อสอบ
230
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย annchom
240
#อัพเดทแนวข้อสอบ นิติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)#อัพเดทแนวข้อสอบ นิติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)
โดย แนวข้อสอบ
220
#อัพเดทแนวข้อสอบ  ศิลปศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)#อัพเดทแนวข้อสอบ ศิลปศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)
โดย แนวข้อสอบ
220
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย annchom
250
#อัพเดทแนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ประเภท ข กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)#อัพเดทแนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ประเภท ข กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)
โดย แนวข้อสอบ
200
#อัพเดทแนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ประเภท ก กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)#อัพเดทแนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ประเภท ก กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)
โดย แนวข้อสอบ
210
#อัพเดทแนวข้อสอบ  วิศวกรรมศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก#อัพเดทแนวข้อสอบ วิศวกรรมศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ ทบ)1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก
โดย แนวข้อสอบ
190
#อัพเดทแนวข้อสอบ เสมียน กรมการขนส่งทหารบก#อัพเดทแนวข้อสอบ เสมียน กรมการขนส่งทหารบก
โดย แนวข้อสอบ
210
#อัพเดทแนวข้อสอบ ช่างยานยนต์ล้อ กรมการขนส่งทหารบก#อัพเดทแนวข้อสอบ ช่างยานยนต์ล้อ กรมการขนส่งทหารบก
โดย แนวข้อสอบ
190
#อัพเดทแนวข้อสอบ พลขับรถ กรมการขนส่งทหารบก#อัพเดทแนวข้อสอบ พลขับรถ กรมการขนส่งทหารบก
โดย แนวข้อสอบ
200
#อัพเดทแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง#อัพเดทแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
โดย แนวข้อสอบ
210
#อัพเดทแนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง#อัพเดทแนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
โดย แนวข้อสอบ
190
#อัพเดทแนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง#อัพเดทแนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
โดย แนวข้อสอบ
200
#อัพเดทแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง#อัพเดทแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
โดย แนวข้อสอบ
190
#อัพเดทแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง#อัพเดทแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
โดย แนวข้อสอบ
200
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์
โดย สุมาลี ใจไวย์
470
​แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา​แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดย สุมาลี ใจไวย์
480
เฉลยแนวข้อสอบ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบกเฉลยแนวข้อสอบ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบก
โดย สุพัตรา นอใส
400
เฉลยแนวข้อสอบ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์ กรมสรรพาวุธทหารบกเฉลยแนวข้อสอบ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์ กรมสรรพาวุธทหารบก
โดย สุพัตรา นอใส
360
เฉลยแนวข้อสอบ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กรมสรรพาวุธทหารบกเฉลยแนวข้อสอบ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กรมสรรพาวุธทหารบก
โดย สุพัตรา นอใส
380
เฉลยแนวข้อสอบ พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล กรมสรรพาวุธทหารบกเฉลยแนวข้อสอบ พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล กรมสรรพาวุธทหารบก
โดย สุพัตรา นอใส
370
เฉลยแนวข้อสอบ ช่างยางและพลาสติก กรมสรรพาวุธทหารบกเฉลยแนวข้อสอบ ช่างยางและพลาสติก กรมสรรพาวุธทหารบก
โดย สุพัตรา นอใส
350
เฉลยแนวข้อสอบ พนักงานขับรถทุ่นแรง กรมสรรพาวุธทหารบกเฉลยแนวข้อสอบ พนักงานขับรถทุ่นแรง กรมสรรพาวุธทหารบก
โดย สุพัตรา นอใส
330
เฉลยแนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า กรมสรรพาวุธทหารบกเฉลยแนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า กรมสรรพาวุธทหารบก
โดย สุพัตรา นอใส
340
เฉลยแนวข้อสอบ ช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบกเฉลยแนวข้อสอบ ช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบก
โดย สุพัตรา นอใส
350
โอกาสดี! “Executive Business Talk” กับ2 สุดยอด Executive ผู้ก่อตั้งหลักสูตร ABC SPU ผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจและมากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายโอกาสดี! “Executive Business Talk” กับ2 สุดยอด Executive ผู้ก่อตั้งหลักสูตร ABC SPU ผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจและมากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย
โดย กนกพงษ์ สาทสังข์
370
ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ SMEs-Industrial Transformation Center : SMEs ITCม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ SMEs-Industrial Transformation Center : SMEs ITC
โดย กนกพงษ์ สาทสังข์
360
นักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นจาก สสอท ประจำปี 2560นักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นจาก สสอท ประจำปี 2560
โดย กนกพงษ์ สาทสังข์
360
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย BGbook
320
ผมไม่มีศาสนา ไม่รู้ว่าศาสนาไหนที่มีความสันติภาพ ผมไม่มีศาสนา ไม่รู้ว่าศาสนาไหนที่มีความสันติภาพ
โดย โปรแกรม
1512Ankkarn
22 พ.ย. 2560 10:19
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดินแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน
โดย annchom
480
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย BGbook
440
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
โดย annchom
490
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดินแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน
โดย annchom
460
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวงแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง
โดย annchom
520
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์
โดย annchom
380
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
โดย annchom
360
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย annchom
380
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย annchom
410
เฉลยแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเฉลยแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย สุพัตรา นอใส
440
เฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย สุพัตรา นอใส
410
เฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินเฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
โดย สุพัตรา นอใส
480
เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินเฉลยแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
โดย สุพัตรา นอใส
430
เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดินเฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
โดย สุพัตรา นอใส
370
ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2559ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2559
โดย กนกพงษ์ สาทสังข์
630
++อัพเดท++เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ++อัพเดท++เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย annchom
580
เด็กดิจิทัลมีเดีย SPU สุดเจ๋ง! โชว์กึ๋น ออกแบบลายเสื้อโดนใจสาวก Harley-Davidson คว้า 2 รางวัลชนะเลิศเด็กดิจิทัลมีเดีย SPU สุดเจ๋ง! โชว์กึ๋น ออกแบบลายเสื้อโดนใจสาวก Harley-Davidson คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ
โดย กนกพงษ์ สาทสังข์
590
++อัพเดท++เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์++อัพเดท++เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์
โดย annchom
530
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ
โดย แนวข้อสอบ
530
แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์
โดย แนวข้อสอบ
430
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ
โดย แนวข้อสอบ
490
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ
โดย แนวข้อสอบ
410
แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมการแพทย์แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมการแพทย์
โดย แนวข้อสอบ
400
เฉลยแนวข้อสอบ พลขับ กองพลทหารราบที่ 4เฉลยแนวข้อสอบ พลขับ กองพลทหารราบที่ 4
โดย สุพัตรา นอใส
410
เฉลยแนวข้อสอบ เสมียน กองพลทหารราบที่ 4เฉลยแนวข้อสอบ เสมียน กองพลทหารราบที่ 4
โดย สุพัตรา นอใส
450
เฉลยแนวข้อสอบ ช่างยานยนต์ กองพลทหารราบที่ 4เฉลยแนวข้อสอบ ช่างยานยนต์ กองพลทหารราบที่ 4
โดย สุพัตรา นอใส
450
เฉลยแนวข้อสอบ พลวิทยุโทรเลข กองพลทหารราบที่ 4เฉลยแนวข้อสอบ พลวิทยุโทรเลข กองพลทหารราบที่ 4
โดย สุพัตรา นอใส
450
เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมป่าไม้เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมป่าไม้
โดย สุพัตรา นอใส
400
​แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ​แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โดย สุมาลี ใจไวย์
460
​แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์​แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
โดย สุมาลี ใจไวย์
470
​แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์​แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
โดย สุมาลี ใจไวย์
460
​แนวข้อสอบ อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ​แนวข้อสอบ อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ
โดย สุมาลี ใจไวย์
480
​แนวข้อสอบ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 สํานักงาน ก.พ.ร.​แนวข้อสอบ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 สํานักงาน ก.พ.ร.
โดย สุมาลี ใจไวย์
410